تبیان، دستیار زندگی
Control Panel < Security مخفی کردن هر یک از Applet  هایControl Panel(ویندوز 95/98/Me ) این تنظیمات به شما امکان می دهد تا هر نوعAppletای که در پنجرهControl Panelقرار دارد را مخفی و یا مشاهده کنید .فایل را باز کرده (...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مخفی کردن هر یک از Applet  هایControl Panel(ویندوز 95/98/Me )

رجیستری ویندوز (مخفی کردن هر یک از Applet  هایControl Panel)
این تنظیمات به شما امکان می دهد تا هر نوعAppletای که در پنجرهControl Panelقرار دارد را مخفی و یا مشاهده کنید .فایل را باز کرده ( این فایل بطور معمول در  مسیرC:/WINDOWS قرار دارد ) .سپس برای مخفی  کردن هر یک ازApp;et ، یک رشته با نام آنApplet ایجاد کرده  و مقدار آن را برابر Noقرار دهید (تا Appletمربوطه از Control Panelحذف شود .به عنوان مثال
برای مشاهده آن نیز فقط کافی است مقدار ایجاد شده  را حذف کنید.
عمومی ترینApplet ها عبارتند از :

access.cpl - Accessibility Applet •• appwiz.cpl - Add/Remove Programs Applet• console.cpl - Console Applet• timedate.cpl - Date and Time Applet• desk.cpl - Display Applet• fax.cpl - Fax Applet• hdwwiz.cpl - Hardware Wizard Applet• irprops.cpl - Infrared Port Applet• intl.cpl - International and Regional Applet• inetcpl.cpl - Internet Settings Applet• joy.cpl - Joystick Applet• liccpa.cpl - Licensing Applet• main.cpl - Mouse and Keyboard Applet• mlcfg32.cpl - Mail Applet• mmsys.cpl - Sound and Multimedia Applet• modem.cpl - Modem and Phone Applet• ncpa.cpl - Network and connectivity Applet• netcpl.cpl - Network and Dial-up Connectivity Applet• nwc.cpl - Netware Client Applet• odbccp32.cpl - ODBC Applet• devapps.cpl - PC Card Applet• ports.cpl - Ports Applet• powercfg.cpl - Power Management Applet• sticpl.cpl - Scanner and Camera Applet• srvmgr.cpl - Server Manager Applet• sapi.cpl - Speech Properties Applet• sysdm.cpl - System Applet• telephon.cpl - Telephony Applet• tweakui.cpl - TweakUI Applet• nusrmgr.cpl - User Manager Applet• wspcpl32.cpl - WSP Client Applet• quicktime.cpl - QuickTime Applet• S32LUCP1.cpl - Norton Live Update Applet• cpqmgmt.cpl - Compaq Insight Agents Applet

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.