تبیان، دستیار زندگی
ه اصلی >Configuration files< Tips and Tricks MSDOS.SYS فایل ساختار بندیDosوWindows AUTOEXEC.BAT ساختار بندی فایل راه اندازMS-DOS SYSTEM.INI فایل ساختا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فایل ساختار بندیDosوWindows

AUTOEXEC.BAT
ساختار بندی فایل راه اندازMS-DOS

SYSTEM.INI
فایل ساختار بندیWindows

BOOT.INI
ساختار بندی فایل boot در ویندوز