• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

فایل ساختار بندیDosوWindows

AUTOEXEC.BAT
ساختار بندی فایل راه اندازMS-DOS

SYSTEM.INI
فایل ساختار بندیWindows

BOOT.INI
ساختار بندی فایل boot در ویندوز

UserName