تبیان، دستیار زندگی
Security تغییر اختیاری تنظیمات در نصب بر نامه ها ( ویندوز2000/XP) این تنظیمات کنترل می کند که آیا کاربرانبتوانند در شبکه در هنگامی که به عنوان کاربری غیر از کاربرAdministrator اقدام به نصب نرم افزار می کنند تنظیمات مربو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر اختیاری تنظیمات در نصب بر نامه ها (ویندوز2000/XP)

این تنظیمات کنترل می کند که آیا کاربرانبتوانند در شبکه در هنگامی که به عنوان کاربری غیر از کاربرAdministrator اقدام به نصب نرم افزار می کنند تنظیمات مربوطه را تغییر دهند یا خیر .
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD مطابق گزینه های زیر تعیین کنید :

NoRunasInstallPrompt :
مقدار"1" گزینه اختیارات تغییر را غیر فعال می کند .
مقدار "0" گزینه اختیارات تغییر را فعال می کند .
PromptRunasInstallNetPath :
مقدار"1" هنگام نصب برنامه از طریق یک پوشه به اشتراک گذاشته شده در شبکه تغییر را درخواست می کند .
مقدار "0" گزینه اختیارات تغییر را غیر فعال می کند .
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید

Registry Settings :

User Key:[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]

System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/
Explorer] 
Value Name: NoRunasInstallPrompt, PromptRunasInstallNetPath
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = default, 1 = enable)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.