تبیان، دستیار زندگی
Security ممانعت از اجرای برنامه ها توسط سایر کاربران ( در تمام ویندوز ها ) امکانات ویندوز به نحوی است که می توانید مانع اجرای برنامه ها توسط کاربران شوید . این قسمت نحوه انجام تنظیمات مزبور را نشان می دهد . رجیستری را باز کر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ممانعت از اجرای برنامه ها توسط سایر کاربران ( در تمام ویندوز ها )


امکانات ویندوز به نحوی است که می توانید مانع اجرای برنامه ها توسط کاربران شوید . این قسمت نحوه انجام تنظیمات مزبور را نشان می دهد .
رجیستری را باز کرده و کلید
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion /Policies/Explorer] را در آن پیدا کنید .
یک مقدار DWORDجدید ایجاد کرده و نام "RestrictRun" را به آن بدهید .سپس برای اعمال محدودیت ها مقدار آن را رابر یک و برای غیر فعال کردن آن مقدار صفر را به آن بدهید.سپس برای اعمال محدودیت مقدار آن را برابر صفر و برای اجرای تمام برنامه مقدار آن را برابر یک قرار دهید .
سپس زیر کلیدی با نام
[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion /Policies/Explorer/RestrictRun] ایجاد کرده و برنامه هایی را که می توانند اجرا شوند را معرفی کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید.برای هر برنامه یک مقدارstring جدید ایجاد کرده و فایل مربوطه را به آن معرفی کنید . ( به عنوان مثالRegedit.exe)
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
System Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ Explorer]
Value Name: RestrictRun

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.