تبیان، دستیار زندگی
Security غیر فعال کردن ابزار های ویرایش در رجیستری  ( تمام ویندوز ها ) این تنظیمات توانایی مربوط به ابزار های ویرایش رجیستری همچونRegedit وRegedit 32 را غیر فعال می کند. رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غیر فعال کردن ابزار های ویرایش در رجیستری  ( تمام ویندوز ها )


این تنظیمات توانایی مربوط به ابزار های ویرایش رجیستری همچونRegedit وRegedit 32 را غیر فعال می کند.
رجیستری را باز کرده و کلید زیر را در آن پیدا کنید .
یک مقدارDWORD جدید با نام"" ایجاد کنید و برای غیر فعال کردن اعمال ویرایش مقدار1 را به آن بدهید.
از رجیستری خارج شوید و برای اعمال تغییرات  سیستم را مجددا راه اندازی نمائید .
البته در صورت انجام چنین کاری امکان ویرایش رجیستری در سیستم شما غیر ممکن می شود . در این صورت می توانید با برنامه ای همچونWinGuides Tweak Manager رجیستری را به وضعیت سابق برگردانید.

Registry Settings :

User Key: [HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ System]
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/ System]
Value Name: DisableRegistryTools
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)

توجه :

تغییر در رجیستری می تواند سبب ایجاد مشکلات جدی در ویندوز شود و حتی در برخی مواقع کاربران را وادار به نصب مجدد سیستم عامل می کند.
از این رو به شما کاربر محترم توصیه می کنیمدر صورتی که از توانایی و تجربه لازم و نیز اطلاعات کافی در خصوص ویندوز برخوردارنیستید، حتی الامکان از بکار بردن این دستورات خودداری نمائید. شایان ذکر است که ما هیچ تعهدی نسبت به رفع مشکلات حاصله نخواهیم داشت.