تبیان، دستیار زندگی
Start Menu and Taskbar < Security Documents and Folders تنظیمات امنیت پوشه ها و اسناد غیر فعال کردن نوار منو و دکمه Start (در تمام ویندوز ها ) از این ویژگی برای غیر فعال کردن نوار منو و دکمهStart استفاده می شود . مخ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنظیمات امنیت پوشه ها و اسناد

رجیستری ویندوز (Start Menu and Taskbar-Documents and Folders)

 غیر فعال کردن نوار منو و دکمهStart(در تمام ویندوز ها )
از این ویژگی برای غیر فعال کردن نوار منو و دکمهStart استفاده می شود .

مخفی شدن و یا قابل مشاهده شدن منویAdministrative Tools(در ویندوز2000/Xp)

در ویندوزNT و 2000یک ابزار "Administrative Tools" در منویstartوجود دارد .این پوشه دارای ابزار قدرتمندیاست و از این رو ممکن است مایل به مخفی کردن آن باشید .
حذف امکان راست کلیک کردن دکمه Start(در تمام ویندوزها)
بطور معمول و در هنگام راست کلیک کردن دکمه Start ، گزینه هایOpen, Exploreیا Find  نمایان می شود . از این گزینه برای غیر فعال کردن امکان راست کلیک و در نتیجه بالا بردن میزان امنیتDesktop استفاده می شود.

مخفی کردن تنظیمات Control Panel, Printer و Network (تمام ویندوزها)
این ویژگی گزینه های Control Panel, Printer و Network را از منویStartحذف می کند . همچنین در صورت مخفی بودن تنظیمات بخشTaskbar اعمال این ویژگی سبب حذف کامل  و مخفی شدن منویSetting خواهد شد .

مخفی کردن Taskbar Settings منوی شروع ( در تمام ویندوز ها )
این تنظیمات آیتمTaskbar and Start Menu را از Control Panel حذف می کند .همچنین تعیین این تنظیمات سبب غیر فعال شدن آیتم Properties از منوی زمینه Start می شود.
حذف My Network Places از منویStart( در ویندوزXP)
این تنظیمات دکمه  My Network Places را از منوی Start ویندوزXP حذف می کند .
محدودیت در حذف گزینهLogoffاز منویStart( در ویندوز 2000/Me/XP))

این تنظیمات توانایی اجرایLogoff را از کاربران می گیرد .
غیر فعال کردن عمل Drag-and-Drop از منویStart( در تمام ویندوز ها )
این ویژگی مانع امکان تغییر در منوی شروع توسط کاربران از طریق کشیدن و رها کردن (Drag-and-Drop ) می شود .

حذف آیتمRun از منویStart(درتمام ویندوزها )
این ویژگی با حذف منویRun از منویStartتوانایی اجرای برنامه ها را از طریق خط فرمان از کاربران می گیرد .
حذف آیتم Search از منوی Start ( در تمام ویندوزها )

این ویژگی گزینهSearch را از منویStart حذف می کند .


حذف آیتم Help از منویStart( در  ویندوز2000/Me/XP )

این ویژگی گزینهHelpرا از منویStart حذف می کند .


حذف آیتمTray از Taskbar( در ویندوزXP)

این تنظیمات دسترسی بهآیکون tray  را که بطور معمول در کنار ساعت در نوار وظیفه وجود دارد را محدود وحذف می کند .


حذف آیتمToolbars از Taskbar( در ویندوزXP)

از این تنظیمات برای حذف تمام نوار ابزار ها ، از جملهQuick Launch ، در نوار ابزار استفاده می شود .همچنین توانایی و امکان فعال کردن مجدد آنها نیز وجود دارد .
قفل کردن Taskbar( در ویندوزXP)

از این تنظیمات برای ثابت کردن و محدود کردن امکان تغییر در نوار ابزار توسط کاربران استفاده می شود و مانع تغییر محل و موقعیت این نوار می شود .
مجبور کردن کاربران در استفاده از شیوه Classic منوی  Start ( در ویندوزXP )

از این تنظیمات برای مجبور کردن کاربران به استفاده از شیوهClassic منویStart استفاده می شود.ثابت کردن و محدود کردن امکان تغییر در نوار ابزار توسط کاربران استفاده می شود و مانع تغییر محل و موقعیت این نوار می شود .
مخفی کردن ساعت درTaskbar ( در ویندوزXP )

این تنظیمات به کاربران امکان حذف ساعت را از نوار ابزار می دهد .