تبیان، دستیار زندگی
Active Desktop< Security اجبار کاربران در استفاده ازActive Desktop( در تمام ویندوز ها ) بطور معمول کاربران می توانند گزینهActive Desktop را از طریق تنظیمات بخشDisplayتغیر دهند .  این ویژگی امکان غیر فعال کردنActive D...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجبار کاربران در استفاده ازActive Desktop( در تمام ویندوز ها )

رجیستری ویندوز (Active Desktop)

بطور معمول کاربران می توانند گزینهActive Desktop را از طریق تنظیمات بخشDisplayتغیر دهند .  این ویژگی امکان غیر فعال کردنActive Desktopرا حذف می کند .
اعمال محدودیت در Active Desktop  ( تمام ویندوز ها )
با تغییر گزینه های رجیستری ویندوز می توانید بطور انتخابی ویژگی هایActive Desktop را در ویندوز کنترل کنید .

حذف گزینه Active Desktop از منویSettings( در تمام ویندوز ها)
با استفاده از این ویژگی می توانید گزینه Active Desktop را از قسمتSettingsمنوی شروع حذف کنید .
  محدودیت تغییر در تنظیماتActive Desktop ( در تمام ویندوز ها )
با استفاده از تنظیمات این بخش از رجیستری می توانید نحوه مشاهده و یا مخفی شدن تمام درایو ها و یا درایو های انتخاب شده را امکان پذیر سازید.

غیر فعال کردن Active Desktop( در تمام ویندوز ها )
با استفاده از تنظیمات می توانید استفاده از ویژگیActive Desktop را غیر فعال کنید .