تبیان، دستیار زندگی
Troudleshooting < Windows فعال کردن Remote Assistance (در ویندوز XP ) ویژگی Remote Assistance روش مناسبی برای یک مدیر است تا از راه دور به یک سیستم مرتبط شده و با داشتن سطح دسترسی صفحه نمایش شخص دیگر را مشاهده کرده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

Troudleshooting

رجیستری ویندوز (Troudleshooting)
فعال کردن Remote Assistance(در ویندوز XP )ویژگی Remote Assistance روش مناسبی برای یک مدیر است تا از راه دور به یک سیستم مرتبط شده و با داشتن سطح دسترسی صفحه نمایش شخص دیگر را مشاهده کرده ، ماوس را جابجا کرده و از صفحه کلید استفاده نماید و بصورت Onlineبا شخص مرد نظرChatنماید .
مشاهده کدHTML یک فایل در Internet Explorer(در تمام ویندوز ها)هنگامی که سعی می کنید تا کد اصلی یک فایلHtmlرا در Internet Explorer  مشاهده کنید ، در برخی موارد ویندوز با مشکل مواجه می شود . این مقاله برخی از این مشکلات را توضیح می دهد .
عدم توانایی ویندوزNT  در باز کردن فایل هایی با حجم بیشتر از 100MB(در ویندوزNT)هنگامی که ویندوز سعی در باز کردن فایلی بزرگتر از 100MB می کند ، ممکن است انجام این دستور با یکی از پیغام های خطای زیر مواحه شود :Insufficient Resourcesو Invalid Handle . در این ویژگی می توان برای رفع این مشکلات استفاده کرد.

اجرای اتوماتیک CD در هنگام قرار گیری درCD-Rom (در تمام ویندوز ها )این بخش نوع ابزار مربوط به مدیریت دیسک که شاملBackup ,Defrag,repair وCleanupویندوز می باشند را کنترل می کند . تغییر این مقادیر برنامه های پیش فرضی را که به هنگام راست کلیک کردن یک درایو درMy Computer و انتخابProperties>Tools فعال می کند را تغییر می دهد .

رفع مشکلاتHang کردن برنامه هایAGP باAthlon(در ویندوز2000/XP)هنگامی که از یک پردازنده اتلون (AMD) در برنامه هایی که از(Accelerated Graphics Port (AGP استفاده می کنند ، بهره می برید ممکن است سیستم با مشکل مواجه شود .این عمل حافظه را قبل از ایجاد مشکل  به درایور کارت گرافیک ضمیمه می کند .

حذف برنامه ها از لیستAdd/Remove Programs( در تمام ویندوز ها )ویندوز برنامه را جهت حذف ساختاربندی کرده و آنها را در Add/Remove Programs وارد می کند . اما گاهی برنامه ها وجود دارند ولای در این لیست دیده نمی شوند . با استفاده از این ویژگی می توان برنامه های مزبور را حذف کرد .

تغییر رنگ Active Desktop درحالت Safe Mode(در ویندوز98/ME/2000/XP )از این تنظیمات برای تغییر تصویر و صفحات وبی استفاده می شود که هنگامی که Active Desktop بواسطه وجود یک ایراد در سیستم غیر فعال شده است نشان داده می شود .
مرمت کردنTaskbar(در تمام ویندوزها)اگر در کار باTaskbar خود دچار مشکل می شوید و به هنگام نزدیک کردن ماوس به نزدیک آنTaskmanager محو می شود ، این ایراد را می توان در این بخش از رجیستری حذف نمود .
  رفع ایراد ترتیب بندی فایل ها در کادر های محاوره ای  ( تمام ویندوز ها )ممکن است وقتی فایل ها و پوشه های خود را از کادر های مختلف نگاه می کنید ترتیب قرار گیری آنها نامتناسب باشد. به عنوان مثال فایلها ممکن است قبل از پوشه ها نشان داده شوند ، آیتمها در ترتیب نزولی مرتب شده باشند و یا مشابه آن. این ویژگی مشکل مزبور را حل می کند .
رفع ایرادRegistry Editor( در ویندوزME/2000/XP)هنگامی که ویندوز سعی در باز کردن فایلی بزرگتر از 100MB می کند ، ممکن است انجام این دستور با یکی از پیغام های خطای زیر مواحه شود :Insufficient Resourcesو Invalid Handle . در این ویژگی می توان برای رفع این مشکلات استفاده کرد.
  رفع مشکل فقدان فونت ها در پوشهFonts( در تمام ویندوز ها )این بخش نوع ابزار مربوط به مدیریت دیسک که شاملBackup ,Defrag,repair وCleanupویندوز می باشند را کنترل می کند . تغییر این مقادیر برنامه های پیش فرضی را که به هنگام راست کلیک کردن یک درایو درMy Computer و انتخابProperties>Tools فعال می کند را تغییر می دهد .