• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/08/01
  • تاريخ :

غیر فعال کردن راست کلیک درDesktop ( در تمام ویندوز ها)

رجیستری ویندوز (Desktop)
ا ین تنظیمات منوی زمینه ای را که بطور معمول با راست کلیک کردن بر رویDesktop نمایان می شود را حذف می کند .

 

انتخاب اولین آیکون نشان داده شده درDesktop(ویندوز 2000/Me/XP)
این ویژگی به کاربران امکان می دهد تا آیکونی را که مایلند به عنوان آیکون اول درDesktop نمایان شود  را تعیین کنند. My Document یا My Computer.

 

مشاهده نسخه ویندوز درDesktop(تمام ویندوز ها )
نسخه های اولیه ویندوز شماره نسخه ویندوز را در Desktop نشان نی دادند .این ویژگی در نسخه های عرضه شده بعدی حذف شد.این تنظیمات برای فعال کردن ویژگی و امکان دادن به کاربران تا به سرعت دریابند که نسخه ویندوز آنها که در حال اجرا است چیست ، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تغییر نام و یا  حذف پوشه های ویژه(تمام ویندوز ها )
ا
ین تنظیمات به شما امکان می دهد تا پوشه های خاص همانند (Recycle Bin) را بصورت وضعیتی مشاهده کنید که پوشه های عادی  را راست کلیک می کنید .

حذف آیکونMy Computer ازDesktopو منوی شروع(ویندوز 2000/Me/XP)
بکار بردن این تنظیمات سبب حذف آیکونMy Computer از منوی شروع وDesktop می شود.


تغییر قابلیت مشاهده آیکون ها در Desktop(تمام ویندوز ها)
این ویژگی به کاربران امکان می دهد تا کنترل کنند که آیا آیکون ها در Desktop مشاهده شوند یا خیر.از جمله آیکون مربوط بهMy Compute،Recycle bin و ... .

 

مشاهده نام کامپیوتر و نام کاربری(ویندوز 2000/Me/XP)
این ویژگی با تغییر نامMy Computerبه عبارت نام کاربری شخص login شده به کامپیوتر(Username on Computername) ، تعیین نام کامپیوتر و نم کاربری را به سادگی امکان پذیر می کند.

 

اجرایWindows Desktopدر یک فرایند جداگانه(ویندوز 2000/Me/XP)
بطور پیش فرض ویندوز یک فرایند پیوسته چند کاره را که شامل نمونه هایی همچونDesktop،Taskbar و ... می باشد بطور همزمان و به یک باره اجرا می کند .و در صورتی که برای هر یک از آنها اشکالی ایجاد شود کلیه فرایند های دیگر نیز تحت تأثیر آن از بین خواهند رفت . بااستفاده از این گزینه می توانید فرایند های محافظی را بطور جداگانه ایجاد نماید.

 

مشاهده توصیفاتPop-up برای آیتمهایDesktop وExplorer(تمام ویندوز ها)
این تنظیمات کنترل می کند که آیا آیلاعات و توصیفات راهنما در هنگامی که مکان نما بر روی آیتمهایDesktop و یاExplorer جابجا می شود ، نشان داده شوند یا خیر.

 

غیر فعال کردن ویزاردDesktop Cleanup(در ویندوزXP)
بطور پیش فرض ویندوز هر 60 روز ویزارد Desktop Cleanup را برای حذف آیتمهای و میانبر های بی استفادهDesktop  فعال می کند .این تنظیمات اجرای اتوماتیک این فرایند را غیر فعال می کند.

 

مخفی کردن آیکونInternet Explorer(تمام ویندوز ها)
این
گزینه آیکونInternet Explorer را از Desktop ویندوز حذف می کند.

 

حذفMy Documents ازDesktop
ا
ین تنظیمات برای حذف پوشهMy Document ازDesktopمورد استفاده قرار می گیرد.

اجبار ویندوز در استفاده ازClassic Desktop(تمام ویندوز ها)
این روش ویژگی های بهینه شده نسخه های مختلف ویندوز را که در نسخه های عرضه شده اخیر وجود دارند، از جمله Active Desktop, Web view, thumbnail views و نوار ابزارquick launch را غیر فعال می کند.

ایجاد یک میانبر درDesktopبرایHotmail
با استفاده از این روش می توانید میانبری بر روی Desktop ایجاد کنید که از طریق آن بطور مستقیم به پست الکترونیکHotmail دسترسی یابید.

UserName