تبیان، دستیار زندگی
شهید مفتح هیچ وقت از کارهای پژوهشی و علمی دست نکشید و سنگر علمی را هیچگاه فراموش نکرد. از این بزرگمرد تاریخ علم و قیام آثار و نگاشته های زرینی به یادگار مانده است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاشته های زرین

شهید مفتح

شهید مفتح هیچ وقت از کارهای پژوهشی و علمی دست نکشید و سنگر علمی را هیچگاه فراموش نکرد. از این بزرگمرد تاریخ علم و قیام آثار و نگاشته های زرینی به یادگار مانده است .

دکتر شهید مفتح با آنکه در حوزه علمیه، دانشگاه و دبیرستان تدریس می کرد و از سوی دیگر در مشغول مبارزه با رژیم استبدادی شاهنشاهی بود اما هیچ وقت از کارهای پژوهشی و علمی دست نکشید و سنگر علمی را هیچگاه فراموش نکرد. از این بزرگمرد تاریخ علم و قیام آثار و نگاشته های زرینی به یادگار مانده است که برخی از انها عبارتند از:

1-   ترجمه تفسیر مجمع البیان : جلد اول و دوم این تفسیر به قلم  گرانقدر شهید دکتر مفتح و با همكاری حضرت آیة الله نوری همدانی ترجمه شده است. جلد سوم را شهید دكتر مفتح به تنهایی به فارسی ترجمه کرده  است و  سایر جلدهای این تفسیر گرانقدر و ارزشمند را دیگر دانشمندان حوزه، ترجمه نموده اند.

2-   حاشیه بر اسفار ملاصدرا: این حاشیه را دكتر مفتح در زمان تحصیل و تدریس خود بر كتاب اسفار ملاصدرا نگاشته است و چنین كاری بیانگر دید عمیق و اندیشه ژرف آن استاد در عرصه حكمت و فلسفه می باشد.

3-   روش اندیشه : این كتاب را دكتر مفتح به سال 1336 ش. در علم منطق نوشته است كه به عنوان یكی از منابع درسی در حوزه و دانشگاه از آن استفاده می شود. علامه طباطبائی (ره ) بر این كتاب مقدمه نوشته است و دقت نظر، اصابت فكر، وفای بیان و سهولت لفظ مولف را ستوده است.

4-   حكمت الهی و نهج البلاغه : این اثر پایان نامه تحصیلی دوره دكترای شهید مفتح است و ضمن آنكه از ژرف نگری و وسعت مبانی برخوردار است، مطالب آن برای عموم مردم قابل استفاده می باشد. این كتاب دارای پیش گفتاری نسبتا مفصل، مقدمه و سه بخش است.

5-   آیات اصول اعتقادی قرآن : این كتاب شامل چند بخش است كه بخش اول پژوهش های استاد مفتح را در خصوص مباحث اعتقادی شیعه با تكیه بر آیات قرآن در بر می گیرد.

6-   نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم : این نوشتار 60 صفحه ای مجموعه مقالات دكتر مفتح است كه در سال چهارم مجله مكتب اسلام به تدریج انتشار یافته است. كه هشت مقاله را در بر می گیرد.

7-   ویژگیهای زعامت و رهبری : در این اثر مقالات و سخنرانی های این شهید بزرگوار در خصوص زعامت و رهبری و مباحث حكومت اسلامی گردآوری شده است.

شهید مفتح علاوه بر تألیف کتب فوق مقالات متعددی در باره معارف اسلامی و مذهب تشیع نوشته است که در مجلاتی چون مکتب اسلام، معارف جعفری و... به چاپ رسیده است.

از دیگر کارهای شهید مفتح مقدمه نویسی بر آثار دیگران است که از مجمع علمی اسلام شناسی - كه خود مسئولیت آن را به عهده داشت - شروع شد و تا سال های بعد استمرار داشته است.


منابع:

کتاب شهید مفتح تکبیر وحدت.

کتاب صحیفه نور.

تهیه و فرآوری: فریادرس گروه حوزه علمیه