تبیان، دستیار زندگی
شهید مفتح با همکاری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه خامنه ای و شهید مظلوم دکتر بهشتی برای تقویت همکاری و پیوند دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و طلاب و روحانیون اقدام به تأسیس «کانون اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان» در مسجد رضوی قم نمود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تلاش های علمی

شهید مفتح

شهید مفتح با همکاری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه خامنه ای و شهید مظلوم دکتر بهشتی برای تقویت همکاری و پیوند دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و طلاب و روحانیون اقدام به تأسیس «کانون اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان» در مسجد رضوی قم نمود.

شهید مفتح برای تقویت اعتقاد و بنیان های دینی و عقیدتی گروه های مختلف جامعه اسلامی ایرانی تلاش وصف ناپذیری را آغاز کرد و در مساجد به عنوان کانون عبادت و مکانی مقدس و شریف کانون ها و محافل دینی و فرهنگی را پایه گذاری نمود تا هر چه بیشتر مردم با اعتقادات اسلامی آشنا گردند.

آن شهید والا مقام با همکاری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه خامنه ای و شهید مظلوم دکتر بهشتی برای تقویت همکاری و پیوند دانش آموزان، فرهنگیان، دانشجویان و طلاب و روحانیون اقدام به تأسیس «کانون اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان» در مسجد رضوی قم نمود.

مسۆولیت مستقیم این حرکت مقدس و پرثمر  را خود شهید مفتح به عهده گرفت. این کانون اولین مجتمع اسلامی زنده و پویا بود که در آن گروههای مختلف جمع می شدند و در جلسات هفتگی کانون افرادی دانشمند و با سواد در باره مسایل مهم دینی و ابعاد معارف اسلامی و عرصه های آن سخنرانی می کردند و شرکت کنندگان را هرچه بیشتر با معارف ناب اسلامی آشنا می کردند.

مقام معظم رهبری در این مورد فرموده اند: سال 1339 یا 1340 هـ.ش اقدام کردیم برای ایجاد یک کانون اسلامی دانش آموزان و فرهنگیان در قم و اوّلین مجمع هماهنگ کننده و نزدیک کننده روحانی و دانشجو ـ که پیوندشان مبارک بود ـ را در آن شهر بوجود آوردیم.

 روحانی، دانشجو دانش آموز و فرهنگی در مسجد (رضوی) گردهم می آمدند و بحث های سازنده اسلامی داشتیم با آهنگ اجتماعی.1

شهید آیت اللّه دکتر بهشتی در خصوص فعالیت های این کانون یادآور شده است: بسیار جلسات جالبی بود. در هر هفته یکی از ما سخنرانی می کردیم و دوستانی از تهران می آمدند و گاهی مرحوم شهید مطهری و گاهی دیگران (استادان حوزه قم) می آمدند در یک مسجد و در یک جلسه، طلبه، دانش آموز و دانشجو و فرهنگی همه دور هم می نشستند و این حقیقت نمونه دیگری بود از همان تلاش برای پیوند دانشجو و روحانی و این بار در رابطه با مبارزات و رشد دادن و گسترش دادن فرهنگ اسلام.

این تلاش ها و کوشش ها بر رژیم (شاه) گران آمد و در زمستان سال 1342 هـ.ش مرا ناچار کردند که از قم خارج بشوم و به تهران بیایم.2

در مسجد رضوی دکتر مفتح با همکاری گروهی از اندیشمندان حوزه علمیه قم تلاشی پژوهشی را آغاز کردند. دکتر بهشتی در این مورد می گوید: در یک کار تحقیقی که آغاز کردیم از طریق دسته جمعی ایشان (دکتر مفتح) بودند و به هر حال همین طور با هم مأنوس بودیم تا سال 1349، ده سال قبل که من تهران بودم (زمان اظهارات سال 1359 بوده است) و ایشان هم بودند و ما با هم همسایه بودیم و اُنس، آشنایی و همکاریمان بیشتر بود یک فعالیت تحقیقاتی را شروع کردیم. در تهران در سال 1349 ایشان در آن عضویت و همکاری داشتند.3

در این جلسات علمی علاوه بر دکتر مفتح و دکتر بهشتی آیات عظام موسوی اردبیلی و مهدوی کنی حضور داشتندو با استفاده از منابع اصیل اسلامی به تحقیقی ارزنده، عمیق و گسترده دست زدند.

موضوع این کار تحقیقی مشخص کردن نظام سیاسی اسلامی و سامان دادن به اندیشه حکومت اسلامی بود و تأثیر آن، چنان برای عوامل رژیم رعب آور گشت که بر آنها شدیداً گران آمد و شهید بهشتی را وادار کردند قم را ترک کند و به تهران برود البته ایشان ازتهران همکاری با این جمع علمی و پژوهشی را ادامه داد و بعد که فشار دستگاه ساواک کاهش یافت ارتباط خویش را با جلسات مزبور برقرار نمود، هر چند بعدها ساواک بسیاری از افراد این تشکّل را دستگیر کرد.

این فعالیت های بنیادین برکات فراوانی داشت و پس از شهادت دکتر مفتح بنابر وصیت ایشان فیش های مربوط به این مطالعات در اختیار شهید دکتر بهشتی قرار گرفت.

البته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدین سبب که هر یک از افراد مورد اشاره در مشاغل حساس و پست های مهم نظام جمهوری اسلامی مشغول انجام وظیفه گردیدند فرصت استمرار این کار بدست نیامد و تحقیقات مذکور گرچه به انجام نرسید ولی از فیش های موجود به صورت کاربردی برخی دانشوران استفاده های زیادی نمودند.


پی نوشت‌ها:

1. دیدگاهها، حضرت آیت اللّه سید علی خامنه‏ای، ص 224 ـ 223.

2. رسالت دانشگاه و دانشجو، شهید دكتر بهشتی، ص 13.

3. ویژه نامه شهیدان، روزنامه جمهوری اسلامی، 27 آذر 1359.

منبع:

کتاب شهید مفتح تکبیر وحدت.

تهیه و فرآوری: فریادرس گروه حوزه علمیه