تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان با مفهوم نیرو آشنا شده و نقش این مفهوم را در زندگی روزانه بیشتر آشنا خواهند شد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مفهوم نیرو

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان با مفهوم نیرو آشنا شده و نقش این مفهوم را در زندگی روزانه بیشتر آشنا خواهند شد.

در این آموزش تعاملی سعی کنید گام ها را به ترتیب انجام دهید و به این کشاورز در جابه جایی بارها و قرار دادن آن ها در قفسه ها کمک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان