تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان و پیش دبستانی به مورچه کمک می کنند که یک دانه را به یک گیاه تبدیل کند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرورش یک گیاه

نیازهای گیاه

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبستان و پیش دبستانی به مورچه کمک می کنند که یک دانه را به یک گیاه تبدیل کند.


مرکز یادگیری سایت تبیان