فراهم نمودن شرایطی برای تحقیق، پاسخی به نیاز جوانان و نوجوانان برای مطالعه است. اگر امروز ذهن كودك و نوجوان، به تحقیق و پژوهش گره نخورد، فردا در انجماد و ركود ذهن‌ها كه به نخواندن عادت كرده‌اند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معلم عنصر اصلی جهت تحقق فرهنگ یاددهی یادگیری

دسترسی رایگان محققان به مقالات پژوهشی

فراهم نمودن شرایطی برای تحقیق، پاسخی به نیاز جوانان و نوجوانان برای مطالعه است. اگر امروز ذهن كودك و نوجوان، به تحقیق و پژوهش گره نخورد، فردا در انجماد و ركود ذهن‌ها كه به نخواندن عادت كرده‌اند، امید روئیدن و شكفتن نمی‌توان بست. باید در كنار مطالعات درسی، فرصت‌هایی فراهم آورد تا دانش‌آموزان همراه با معلم به كتابخانه بروند و از همان آغاز روش بهره‌وری از كتاب و شیوه‌ی درست تحقیق و پژوهش كردن را بیاموزند و این وابسته به آن است كه نخست كتاب و كتابخانه‌ را در‌یابیم و باور كنیم كه هیچ ستمی بزرگ‌تر از این نیست كه برای «‌فكر» دانش‌آموزانمان چاره‌جویی نكنیم.

 

گردهمایی معاونان پژوهشی

باید شعله‌ی شوقی را كه در جان كودك و نوجوان است برافروزیم و بر تب مطالعه و تحقیق و پژوهشگری وی بیفزاییم  تا ره‌آورد این نسل، فردایی باشد بارور و شكوفا، با انسان‌هایی كه هیچ لذتی را با لذت مطالعه و تحقیق معاوضه نمی‌كنند.

 

جوهر و اساس الگوی کاوشگری آن است که دانش‎آموزان از طریق معلم، کاوش علمی را بیاموزند. در حوزه آموزش و پرورش ما از پژوهش در امر درک و شناخت بهتر فرد، درک و شناخت بهتر روال آموزش و یادگیری و خلاصه، جهت یافتن شرایطی که در آن این روال آموزش و یادگیری به بهترین وجه به ثمر می‎رسد استفاده می‎کنیم.

 

معلم عنصر اصلی جهت تحقیق فرهنگ یاددهی یادگیری تحقیق و پژوهش علمی به معلم کمک می‎کند تا در زمینه‎های ارزنده‎ای از جمله عینیت‎گرایی Objectivity عادت تفکر علمی Habits of Scientific thinki  و توانایی همکاری و همفکری با دیگران رشد یابد و مهارت لازم را کسب کند. هدف از پژوهش در آموزش و پرورش بهتر کردن کارآیی معلمان در مدارس و بوجود آوردن و ارائه مهارت ها یا ارائه روش‎های جدیدی است که بتواند معلم را در حل مشکلاتی مستقیم یا غیرمستقیم با کلاس درس یا هر موقعیت زنده و واقعی که به مدرسه ارتباط  دارد کمک کند. در این پژوهش‎ها معلم با موقعیت‎های واقعی و با دنیای کار عملاً و مستقیماً سر و  کار دارد.
 

 معلم عنصر اصلی جهت تحقیق فرهنگ یاددهی یادگیریپژوهش در نهایت موجب رضایت‎مندی شغلی بیشتری برای معلم خواهد شد و هم چنین تدریس او را موفق‎تر، بر اساس واقعیت‎ها و نیاز دانش‎آموزان و تدریس مطلوب و جدید می‎نماید. روش های تدریس او همیشه  منطبق با شرایط و ویژگی‎های خاص محل تدریس خواهد بود و دانش‎آموزانی که از کلاس های او بهره می‎برند از نظر علمی و تربیتی در حد مطلوب و قابل قبولی قرار خواهند داشت.

 

ریچارد ساچمن نظریه پرداز اصلی آموزش شیوه پژوهشی " ریچارد ساچمن" است. از دیدگاه او هدف اساسی این الگو تقویت فرآیند تفکر استقرایی و استدلال علمی نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داده اند که استفاده از این روش تدریس سبب افزایش درک و فهم دانش آموزان از مفاهیم علوم، تفکر خلاق و مهارت های تجزیه و تحلیل اطلاعات می شود.

کارگاه آموزشی طراحی و استقرار نظام آموزش

 بنا به باور ساچمن، عموم دانش آموزان توانایی آن را دارند که فرایند تحقیق را پیگیری کنند.

او معتقد است که هم چنین تحقیق کردن را می توان به صورت مستقیم به کودکان یاد داد. متغیر هر پدیده قابل مشاهده یا محسوس و یا قابل اندازه گیری و دارای اثر است که ممکن است عوض شود یا به عبارتی تغییر کند.

 

اندیشمندانی چون  برونر، تابا، آزوبل و ساچمن معتقدند که انسان ها به طور طبیعی محقق و پژوهشگرند. این اعتقاد هم وجود دارد که برای ارتقای سطح توانمندی تفکر به فرایند منطقی و عقلی پژوهش، باید آگاهی کامل را در انسان ها ایجاد کرد. بنا به روی کرد یاد شده، هدف از آموزش روش تحقیق، وارد کردن مستقیم دانش آموزان به جریان تفکر منطقی، منظم یا نظامدار به قصد دستیابی به صحت و نادرستی اندیشه، عمل یا فرضیه و یا پاسخ به یک سوال در زمینه های گوناگون موضوعات درسی است.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: یگانه داودی