تبیان، دستیار زندگی
خرس کوچولو از خواب بیدار شد. دلش می خواست برای صبحانه یک دل سیر عسل بخورد. به طرف کندوی زنبورها به راه افتاد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرس کوچولو و زنبورهای عسل
خرس کوچولو

خرس کوچولو از خواب بیدار شد. دلش می خواست برای صبحانه یک دل سیر عسل بخورد. به طرف کندوی زنبورها به راه افتاد. اما چون هنوز خوابالو بود و حواسش جمع نبود، وقتی به کندوی عسل رسید بی اجازه انگشتش را در ظرف عسل زنبورها زد و یک انگشت عسل برداشت. زنبورها از این کار خرس کوچولو عصبانی شدند و افتادند به جان او و شروع کردند به نیش زدن.

خرس کوچولوی بیچاره از ترس به سمت رودخانه فرار کرد و شیرجه زد توی آب . این طوری زنبورها مجبور شدند دست از سر خرس کوچولو بردارند.

خرس کوچولو دلش شکست و به خانه رفت و تصمیم گرفت دیگر سراغ عسل نرود. اما دو روز بعد اتفاق دیگری افتاد .وقتی خرس کوچولو کنار درختی نشسته بود، ناگهان سرو صداهای زیادی از سمت کندوها شنید. خرس کوچولو جلوتر رفت و دید کندوی زنبورهای عسل آتش گرفته است. خرس کوچولو با دیدن این صحنه بدون معطلی به سمت رودخانه رفت و سطلش را پر از آب کرد و برای نجات زنبورها برد. خرس کوچولو خیلی زود آتش را خاموش کرد و زنبورها را نجات داد و به خانه اش برگشت.

زنبورها بعد از این اتفاق تازه متوجه شدند که چه اشتباهی کرده اند. آنها حالا حسابی شرمنده شده بودند. دلشان می خواست بروند و از خرس کوچولو تشکر کنند اما به خاطر کار بدی که قبلا کرده بودند خجالت می کشیدند. زنبورها تصمیم گرفتند هرطوری شده از خرس کوچولو تشکر کنند.

به خاطر همین یک ظرف بزرگ از عسل برداشتند و برای خرس کوچولو بردند. اما چون از او خجالت می کشیدند ظرف عسل را پشت در خانه اش گذاشتند و روی آن نوشتند لطفا ما زنبورها را ببخشید.

خرس کوچولو وقتی در را باز کرد یک ظرف عسل خوشمزه پیدا کرد و خوشحال شد.

انسیه نوش آبادی

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

ذوالجناح، اسب مهربان

گوش‌های بزرگ بانی کوچولو

پیراهن مشکی

اردک چطوری ساعت درست کرد؟

آرزوی گنجشک شدن

توی کمد دیواری چه خبره؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.