تبیان، دستیار زندگی
نمایشگاه دو روزه تبیان در هنرستان فنی ابوذر ناحیه 1 اصفهان در هفته سوم آذرماه برگزار شد که از سوی دانش آموزان و اولیای مدرسه مورد استقبال قرار گرفت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان

 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
 • نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان
  نمایشگاه تبیان در هنرستان ابوذر ناحیه 1 اصفهان


عکس : نماینده تبیان

بخش سفیران تبیان