تبیان، دستیار زندگی
گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت! پرسیدند : چه می کنی ؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گنجشک و آتش
گنجشک و آتش

گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت!

پرسیدند : چه می کنی ؟

پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !

گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد!

گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟

پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد!

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: سایت عصر ایران

مطالب مرتبط:

دریا برای همه است

روز نوجوان مبارک

آرامش در شرایط سخت

تلاش کن ...

دل آرام گیرد به یاد خدا

شکر نعمت نعمتت افزون کند...!

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.