یکی از مهمترین مسائل شرعی و احکام مربوط به انسان مسلمان رعایت مسائل حلال و حرام است و جهاد بزرگی محسوب می شود. برخی بزرگان اخلاق همچون مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می فرمودند که در حلال و حرام حتی وسواسی شوید اشکال ندارد البته نه خیلی زیاد والا باید بروید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا زهروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اینجا اگر وسواسی شوید اشکال ندارد!!

وسواس


یکی از مهمترین مسائل شرعی و احکام مربوط به انسان مسلمان رعایت مسائل حلال و حرام است و جهاد بزرگی محسوب می شود
.

برخی بزرگان اخلاق همچون مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می فرمودند که در حلال و حرام حتی وسواسی شوید اشکال ندارد البته نه خیلی زیاد والا باید بروید علف حلال بیابان را بخورید.

اینکه کجا در حلال و حرام باید دقت کرد و کجا لازم نیست و نیز برخی مسائل مربوط به این مسأله بسیار مهم موضوع این مقاله است.

- سلام آقای عطار.

سلام. احوال شما؟ چه خبر؟

- سلامتی.  یک سوال مهم دارم.

بفرمایید.

- اگر کسی به انسان چیزی می دهد باید بپرسیم مال خودش است؟ یا بپرسیم حلال است یا نه؟

نه.

- اگر بپرسیم چه؟

پرسش بدی است و چه بسا اهانت و حرام باشد.

- چرا؟

چون در احکام قاعده ید داریم، یعنی در دست بودن، نشان مالکیت است.

- بله، حالا یک سوال دیگر در مورد حلال و حرام .

بله بفرمایید.

- اگر حلال و حرام آنچه پدر و مادر به ما می دهند را ندانیم چه؟

این هم عین همان بلکه بالاتر، اصلا نباید بپرسید از کجا آورده اید؟

برخی بزرگان اخلاق همچون مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی می فرمودند که در حلال و حرام حتی وسواسی شوید اشکال ندارد البته نه خیلی زیاد والا باید بروید علف حلال بیابان را بخورید

- چرا؟

اصل بر حلال بودن است . البته در جای خودش و با شرایط خودش که این مورد شرایطش را داراست.

- همسر از شوهرش چطور؟

آن هم نباید بپرسد.

- اگر پرسید آن هم اهانت و حرام است؟

نه مطلقا، گاه کنجکاوی است اهانت نیاز به قصد دارد البته بهتر است کنجکاوی نکند.

- حالا یک سوال دیگر بپرسم؟

بله بپرس.

- اگر حلال و حرام در مال انسان بیاید چه حکمی دارد؟

عمدی باشد، حرام است.

- عمدی نباشد چه؟

آن هم باید برگرداند به صاحبش.

- اگر نشناسد چطور؟

باید رد مظالم دهد.

- رد مظالم؟!

بله یعنی از طرف صاحبش صدقه دهد با اجازه حاکم شرع .

- یعنی چه؟

- یعنی از طرف همان که نمی شناسدش صدقه دهد از نماینده دفتر مرجع هم اجازه بگیرد.

اجازه واجب است.

  بله، برخی احتیاط واجب کرده اند.

- ممنونم.

این یك نكته بسیار مهم در احكام شرعی بود!

- خواهش می کنم .

 خداحافظ

 زهرایی                   

عضو هیات علمی دانشگاه    

بخش احكام اسلامی تبیان    

      

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .