تبیان، دستیار زندگی
یکی از روزهای گرم تابستان، دو تا بچه قورباغه کنار یک جوی کوچک نشسته بودند. قورباغه اولی سبز بود و قورباغه دومی خاکستری، این دو قورباغه تازه با هم دوست شده بودند. قورباغه سبز رو کرد به قورباغه خاکستری و گفت: - تو فکر می کنی آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بنام خدا

قورباغه سبز

در یکی از روزهای گرم تابستان، دو تا بچه قورباغه کنار یک جوی کوچک نشسته بودند.

قورباغه اولی سبز بود و قورباغه دومی خاکستری، این دو قورباغه تازه با هم دوست شده بودند.

قورباغه سبز رو کرد به قورباغه خاکستری و گفت:

- تو فکر می کنی آب این جوی از کجا آمده؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.