تبیان، دستیار زندگی
در اطراف روضهی منوره چهار صفهی بزرگ وجود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفه های حرم مطهر


در اطراف روضه ی منوره چهار صفه ی بزرگ وجود دارد که دهانه ی هر یک حدود هفت متر بوده، از طریق آنها به خارج از حرم رفت و آمد میشود.


صفه: ایوان، غرفه، سکو و شاه نشین خانه و محل خروجی آن را گویند.

در اطراف روضه ی منوره چهار صفه ی بزرگ وجود دارد که دهانه ی هر یک حدود هفت متر بوده، از طریق آنها به خارج از حرم رفت و آمد میشود.

صفه های حرم مطهر

الف) صفه ی جنوبی، در ضلع پیش روی حضرت واقع شده و در طلای پیش روی مبارك به رواق دارالحفاظ در این صفه جای دارد. در طرفین این صفه دو ممر کوچک نیز بین حرم مطهر و رواق یاد شده دیده میشود.

ب) صفه ی شرقی، این صفه در پایین پای مبارك واقع شده و از این طریق، رواق گنبد حاتم خانی به حرم مطهر مرتبط میشود. در این صفه نیز دری طلا با کیفیت بسیار عالی به نام در پایین پا قرار دارد.

ج) صفه ی شمالی حرم، این صفه در ضلع پشت سر مبارك واقع شده، راهی ارتباطی میان حرم و دو رواق دارالفیض و توحیدخانه است. چون در این صفه شاه تهماسب صفوی دفن شده، به صفه ی شاه تهماسبی معروف میباشد.

د) صفه ی غربی حرم یا صفه ی بالا سر حضرت که حرم را به مسجد بالا سر متصل میکند. در گذشته بین ضریح مطهر و ضلع غربی روضه ی منوره (صفه ی بالا سر) ابتدا باریک راهی به عرض 85 سانتیمتر وجود داشت که طواف و زیارت را مشکل مینمود. به این سبب آستان قدس رضوی در سالهای 1342 تا 1343 ه.ش با هدف رفع این مشکل در طرحی عظیم و ماهرانه اقدام به برداشتن قسمتی از دیوار ضلع غربی حرم و توسعه ی این تنگنا نمود و در نتیجه قسمت بالا سر مبارك حدود 3 متر وسعت یافت.


منبع: به سوی بارگاه نور

بخش حریم رضوی