تبیان، دستیار زندگی
در روز چهارشنبه یک آذرماه در مدرسه دخترانه پیام شاهد ناحیه 1 اصفهان زنگ زلزله رأس ساعت 10:30 نواخته شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نواختن زنگ زلزله در مدرسه راهنمایی پیام شاهد

نواختن زنگ زلزله در مدرسه راهنمایی پیام شاهد


در روز چهارشنبه اول آذرماه در مدرسه دخترانه پیام شاهد ناحیه 1 اصفهان زنگ زلزله رأس ساعت 10:30 صبح نواخته شد.

هدف مهم این مانور آموزش عملی نوع برخورد دانش آموزان در مواقع زلزله بود تا دانش آموزان به شکل عملی با طرز صحیح رفتار در زمان وقوع حوادث آشنا شوند و نیز بالا رفتن آگاهی دانش آموزان و ایجاد مهارت در آنان برای مقابله با زلزله احتمالی  از دیگر اهداف این مانور بود .

هدف مهم این مانور آموزش عملی نوع برخورد دانش آموزان در مواقع زلزله بود تا دانش آموزان به شکل عملی با طرز صحیح رفتار در زمان وقوع حوادث آشنا شوند.

در این برنامه بچه ها به چند دسته تقسیم شدند گروهی به عنوان پزشک و بهیار و گروهی به عنوان مجروح و آسیب دیده و همچنین دبیران و اولیاء مدرسه نیز با آنها همکاری کردند.


گزارش : نماینده تبیان

بخش سفیران تبیان