تبیان، دستیار زندگی
اگر شیطان راه را بر او بگیرد، فرشتگان او را از آن مرد دفع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعا در هنگام سفر


هرگاه کسی سوار مرکب شود و در هنگام سوار شدن بسم الله بگوید، فرشته ای از وی محافظت میکند تا از مرکب به زیر آید.


محمد بن سنان گوید: حضرت رضا(ع) فرمود:

دعا در هنگام سفر

پدرم هنگامی که از منزلش بیرون میشد میفرمود:

" بسم الله الرحمن الرحیم خرجت بحول الله و قوته، لا بحول منی و لا بقوة بل بحولک و قوتک یا رب متعرضا لرزقی فأتنی به فی عافیه "

حضرت امام رضا(ع) فرمود: هرگاه از منزلت بیرون شدی بگو:

" بسم الله آمنت بالله توکلت علی الله، ما شاء الله، لاحول و لاقوة الا بالله "

اگر شیطان راه را بر او بگیرد، فرشتگان او را از آن مرد دفع میکنند و می گویند تو را بر این کسی راهی نیست، و او نام خدا را بر زبان جاری کرد و ایمان آورد و بر پروردگار توکل نمود و گفت:

« ما شاء الله لا قوة الا بالله »

امام رضا(ع) فرمود:  و اگر بسم الله نگوید، شیطانی با وی همراهی میکند و می گوید:

آواز بخوان و اگر وی از خواندن آواز خودداری کند، میگوید: پس آرزو داشته باش، وی هم چنان در آرزوهای دور و دراز خواهد ماند تا از مرکب به زیر آید.

حضرت رضا(ع) فرمود: هر کس هنگام سوار شدن بگوید:

« بسم الله و لا قوة الا بالله، الحمد لله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین » جان او و مرکبش در امان خواهد بود تا آنگاه که فرود آید.


منبع: اخبار و آثار حضرت رضا(ع)

بخش حریم رضوی