تبیان، دستیار زندگی
از آن جایی که آهنربای الکتریکی به راحتی حرکت می کند، قطب جنوب آن از قطب جنوب آهنربای ثابت دور می شود. با این وجود، هنگامی که می چرخد، به قطب شمال آهنربای ثابت نزدیک می شود ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موتور الکتریکی و مغناطیس

موتور الکتریکی و مغناطیس

بعد از خواندن این مطلب شما قادر خواهید بود تا اهمیت مغناطیس برای عملکرد یک موتور الکتریکی را بیان کنید.

ابتدا دو فلش زیر را امتحان کنید و بعد به سوالات زیر پاسخ دهید:

سوال:

1) آیا می توانید طبق آزمایشی که در بالا دیدید، توضیح دهید که موتور الکتریکی چگونه کار می کند؟

2) چرا جریان متناوب برای برق منازل استفاده می شود؟

 

توضیح :

چگونه مغناطیس باعث کار کردن موتور الکتریکی می شود؟

یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند که این نوع انرژی می تواند برای انجام کاری به کار رود. در این آزمایش ابتدا جریان DC برای شارش در سیم به کار می رود.

به یاد داشته باشید که جریان DC تنها در یک جهت شارش دارد مگر این که یک کلید برای معکوس کردن جریان آن وجود داشته باشد. در ابتدا وقتی جریان برقرار می شود، قطب های مغناطیسی همنام در کنار یکدیگر قرار می گیرند، می دانید که قطب های همنام همدیگر را می رانند و نیرویی به آن ها وارد می شود تا دور از همدیگر قرار بگیرند.

موتور الکتریکی و مغناطیساز آن جایی که  آهنربای الکتریکی به راحتی حرکت می کند، قطب جنوب آن از قطب جنوب آهنربای ثابت دور می شود. با این وجود، هنگامی که می چرخد، به قطب شمال آهنربای ثابت نزدیک می شود و با یک نیروی جاذبه به سمت آن کشیده می شود؛ زیرا قطب های ناهمنام همدیگر را جذب می کنند.
وقتی جهت شارش جریان را معکوس می کنیم، مکان قطب ها تغییر می کند و دوباره دو قطب همنام در کنار همدیگر قرار می گیرند. این ترتیب باعث می شود آهنربای الکتریکی  به دلیل دافعه بارهای همنام دوباره بچرخد و بارهای ناهمنام همدیگر را جذب کنند. این عمل تا جایی ادامه پیدا می کند که جریان معکوس شود و قطب های مغناطیسی در آهنربای الکتریکی جاهای خود را عوض کنند.

می توانیم نتیجه بگیریم که هر گاه شارش جریان در سیم، معکوس می شود، آهنربای الکتریکی به دلیل نیروی دافعه قطب های همنام، و نیروی جاذبه قطب های ناهمنام حرکت می کند. این حرکت آهن ربای الکتریکی به چرخش میله کمک می کند و باعث ایجاد انرژی مکانیکی می شود.

این میله چرخان می تواند به اجزای مختلفی متصل شود و قسمت های متحرکی ایجاد کند که هر کدام می توانند کاری را انجام دهند. جریان AC به طور طبیعی و ثابت، جهت شارش جریان را عوض می کند و به کلید معکوس کننده جریان احتیاج ندارد. بنابراین وقتی جریان AC از میان سیم رد می شود، آهنربای الکتریکی به چرخش خود ادامه می دهد و نمی ایستد.

این به دلیل آن است که محل قطب های الکتریکی به طور پیوسته تغییر می کند و قطب های آهنربای دائمی ثابت را جذب و یا دفع می کند.

موتور الکتریکی و مغناطیس

برای آن که باطرز کار و ساخت موتور الکتریکی آشنا شوید، حتما مطلب بعدی را ببینید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم و ویرایش: آلچالانلو