کردستان این کتاب از سه گونه دست نوشته و سخنرانی تشکیل شده است. قسمت اعظم و مهم این اثر، همان دست نوشته اصلی شهید چمران پیرامون حوادث پاوه است که وی فرصت اتمام آن را نیافته است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کردستان

این کتاب از سه گونه دست نوشته و سخنرانی تشکیل شده است. قسمت اعظم و مهم این اثر، همان دست نوشته اصلی شهید چمران پیرامون حوادث پاوه است که وی فرصت اتمام آن را نیافته است.

نوع دوم بخش‌هایی از سخنرانی‌های شهید در زمان‌ها و مکان‌های مختلف پیرامون مسائل کردستان است.

نوع سوم، مطالبی است از دست نوشته‌های پراکنده و گوناگون شهید چمران، که همگی در پیوند با مسائل کردستان است.

در این اثر می‌خوانیم: پیام امام خمینی‌(ره) به مناسبت شهادت دکترمصطفی چمران، پاوه، فرمان تاریخی امام و سرآغاز نجات کردستان، مسلح کردن فئودال‌ها در کردستان، حادثه قارنه و : «پیرامون خودمختاری در کردستان» و «نیایش».

چاپ پنجم این کتاب در سال 1381 در174 صفحه همراه با نقشه، نمونه دست‌خط شهید چمران و تصاویر متعدد توسط بنیاد شهید چمران تهیه و تدوین و چاپ و نشر آن به وسیله دفتر نشر فرهنگ‌اسلامی صورت گرفته است.

متن کتاب( Download