تبیان، دستیار زندگی
هر کس مسلمان است. باید مکر و خدعه نکند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در حسن خلق و گشاده رویی


اخلاق بد اعمال آدمی را تباه میکند، همان طور که سرکه عسل را فاسد میسازد.


داود بن سلیمان فراء و دیگران از حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

در حسن خلق و گشاده رویی

همواره خوش اخلاق باشید که صاحب اخلاق خوب جایش در بهشت است، و از اخلاق بد دوری کنید که صاحب خلق بد در دوزخ است.

راوی مذکور از امام رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

اخلاق بد اعمال آدمی را تباه میکند، همان طور که سرکه عسل را فاسد میسازد.

حسین بن خالد از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس مسلمان است. باید مکر و خدعه نکند و من از جبرئیل شنیدم، میگفت: مکر و خدعه در آتش است.

در جامع الاخبار از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

کاملترین مۆمنان کسانی هستند که دارای اخلاقی نیکو باشند، و مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در آسایش باشند.

دارم و نعیم بن صالح طبری از حضرت رضا و او از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول (ص) فرمود:

از حقوق مهمان این است که با او همراهی کنی و او را تا درب منزل مشایعت نمائی.


منبع: کتاب آداب و مواعظ

بخش حریم رضوی