تبیان، دستیار زندگی
هیچ مردی عابد نخواهد شد مگر اینکه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تواضع و بردباری و توکل در امور


تواضع درجاتی دارد، یکی از آنها این است که مرد قدر خود را بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل کند که انتظار دارد مردم با او معامله کنند.


محمد بن عبدالله گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم، می فرمود:

هیچ مردی عابد نخواهد شد مگر اینکه حلیم و بردبار باشد، در بنی اسرائیل هرگاه مردی میخواست در زمره عباد قرار گیرد قبل از آن مدت ده سال سکوت میکرد.

تواضع و توکل در امور

حسن بن جهم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

تواضع این است که به مردم حق دهی همان طور که انتظار داری مردم به تو حق دهند.

در حدیث دیگری آمده است که راوی گفت: عرض کردم: تعریف تواضع چیست؟ و به چه کسی متواضع میگویند؟

فرمود: تواضع درجاتی دارد، یکی از آنها این است که مرد قدر خود را بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آن طور عمل کند که انتظار دارد مردم با او معامله کنند، اگر از کسی بدی دید با نیکی او را جبران کند، خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد، و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

حسن بن جهم گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم و گفتم: قربانت گردم توکل را برایم تعریف کنید.

فرمود: در برابر خداوند از کسی نترسی،

گوید: گفتم: معنی تواضع چیست؟

فرمود: حق مردم را بده همان طور که انتظار داری مردم حق تو را بدهند.

گوید: عرض کردم: میخواهم بدانم موقعیت من در نزد شما چگونه است؟

فرمود: بنگر موقعیت من در نزد شما چگونه است.

حسن بن بنت الیاس گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت میکند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

از مشاجره با مردم پرهیز کنید، زیرا از وی نادانی و جهل ظاهر میشود و عزت و غیرت را دفن میکند.


منبع: اخبار و آثار حضرت رضا(ع)

بخش حریم رضوی