تبیان، دستیار زندگی
رییس مركز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش كاشان گفت: در راستای ایجاد آمادگی برای ورود به مراکز آموزش عالی، دانش آموزان سال چهارم در كارگاه های مشاوره شركت می كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش آموزان كاشان در كارگاه های مشاوره تحصیلی شركت می كنند

دانش آموزان كاشان در كارگاه های مشاوره تحصیلی شركت می كنند


رییس مركز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش كاشان گفت: در راستای ایجاد آمادگی برای ورود به مراکز آموزش عالی، دانش آموزان سال چهارم در كارگاه های مشاوره شركت می كنند.


"حسین عنایتی"  افزود: آشنایی دانش آموزان با نحوه  برگزاری آزمون های ورودی دانشگاه ها،کسب مهارت های برنامه ریزی تحصیلی، روش های صحیح مطالعه از هدف های برگزاری این كارگاه ها است.

وی اظهار داشت: آشنایی دانش آموزان با مفاهیم نمره تراز و شیوه محاسبه آن، رتبه و منطقه تحصیلی، نمره خام و شرایط مناسب سازی زمان مطالعه و آزمون از دیگر هدف های این كارگاه ها می باشد.

وی گفت : این كارگاه ها در قالب جلسه های 3 ساعتی برگزار می شود كه دانش آموزان دختر و دانش آموزان مدارس متوسطه پسرانه در كارگاه های بصورت مجزا شركت خواهند كرد.

وی گفت: در این كارگاه ها بیش از یك هزار نفر از دانش آموزان سال چهارم دوره متوسطه از آموزش های مشاوران  مركز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش كاشان بهره مند خواهند شد.

در این كارگاه ها بیش از یك هزار نفر از دانش آموزان سال چهارم دوره متوسطه از آموزش های مشاوران مركز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش كاشان بهره مند خواهند شد.

وی تاكید كرد: مشاوره و برنامه ریزی بخش تفکیک ناپذیری از نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود كه برای شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعداد دانش آموزان هدف گذاری شده و نیازمند شناسایی و پی بردن به چگونگی شناسایی و پرورش آن است.

رییس مركز مشاوره مدیریت آموزش و پرورش كاشان گفت: مشاوره تحصیلی برای دانش‌‌آموزان یك ضرورت است، كه به آنها کمک می‌کند تا استعدادهای خود را بهتر شناخته و به خصوصیاتی که از آن غفلت كرده اند، بیشتر توجه نمایند.

عنایتی تاكید كرد: با مشاوره تحصیلی اطلاعات دانش آموزان در زمینه‌های مختلف تحصیلی تقویت شده و  با  شناخت نواقص در عملکردشان، راه‌حل‌هایی برای رفع آنها پیدا كرده و عملکرد بهتری نسبت به گذشته در زمینه درسی داشته و انتخاب‌های بهتری انجام دهند.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان