تبیان، دستیار زندگی
برنامه سینمای فرهنگ 1...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سینما فرهنگ1
سانساول و دومسومچهارمپنجمششمهفتم
ساعت---1315:301820:3023
بخشسینمای كودكفیلم های میهمان

مسابقه سینمای ایران (1)

مسابقه سینمای ایران (2)مسابقه سینمای ایران (1)

مسابقه سینمای ایران (2)

روز
جمعه 30 دی

زنگ سینماستاره ها(جلد سه)(ستاره بود)

فریدون جیرانی

زمستان است

رفیع پیتز

چند می گیری گریه كنی

شاهد احمدلو

زمستان است

رفیع پیتز

چند می گیری گریه كنی

شاهد احمدلو

شنبه 1 بهمن

زنگ سینماآفساید

جعفر پناهی

باغ فردوس، پنج بعد از ظهر

سیامك شایقی

شهر آشوب

یدالله صمدی

باغ فردوس، پنج بعد از ظهر

سیامك شایقی

شهر آشوب

یدالله صمدی

یكشنبه 2 بهمن

زنگ سینماخانه روشن

وحید موسائیان

به نام پدر

ابراهیم حاتمی كیا

ستاره(جلد یك) (ستاره می شود)

فریدون جیرانی

به نام پدر

ابراهیم حاتمی كیا

ستاره(جلد یك) (ستاره می شود)

فریدون جیرانی

دوشنبه 3 بهمن

زنگ سینماپروانه ای در مه

محمدجواد كاسه ساز

شاهزاده ایرانی

محمد نوری زاد

كارگران مشغول كارند

مانی حقیقی

شاهزاده ایرانی

محمد نوری زاد

كارگران مشغول كارند

مانی حقیقی

سه شنبه 4 بهمن

زنگ سینمامواجهه

سعید ابراهیمی فر

كافه ستاره

سامان مقدم

گفتگو با سایه ها

خسرو سینایی
(خارج از مسابقه)

كافه ستاره

سامان مقدم

به آهستگی

مازیار میری

چهارشنبه 5 بهمنزنگ سینماشبانه

امید بنكدار
كیوان علیمحمدی

هوو

علیرضا داوودنژاد

جایی در دوردست

خسرو معصومی

هوو

علیرضا داوودنژاد

جایی در دوردست

خسرو معصومی

پنجشنبه 6 بهمنزنگ سینماشام عروسی

ابراهیم وحیدزاده

سفر به هیدالو

مجتبی راعی

چهارشنبه سوری

اصغر فرهادی

سفر به هیدالو

مجتبی راعی

چهارشنبه سوری

اصغر فرهادی

جمعه 7 بهمنزنگ سینماجای او دیگر خالی نیست

مهرداد خوشبخت

عصر جمعه

مونا زندی حقیقی

وقتی همه خواب بودند

فریدون حسن پور

عصر جمعه

مونا زندی حقیقی

وقتی همه خواب بودند

فریدون حسن پور

شنبه 8 بهمنزنگ سینمااسب

بابك محمدی

قتل آن لاین

مسعود آب پرور

زاگرس

محمدعلی نجفی

قتل آن لاین

مسعود آب پرور

زاگرس

محمدعلی نجفی

یكشنبه 9 بهمنزنگ سینماابراهیم خلیل الله

محمدرضا ورزی

سینه سرخ

پرویز شیخ طادی

شب بخیر فرمانده

انسیه شاه حسینی

سینه سرخ

پرویز شیخ طادی

شب بخیر فرمانده

انسیه شاه حسینی

دوشنبه 10 بهمنزنگ سینماصحنه جرم، ورود ممنوع

ابراهیم شیبانی

زمان می ایستد

علیرضا امینی

بعداً اعلام می شودزمان می ایستد

علیرضا امینی

شوریده

محمدعلی سجادی