تبیان، دستیار زندگی
در آیات 21 و 22 سفر خروج کتاب مقدس در باره این معجزه الهی چنین آمده است که خداوند روزها در برابر این قوم همانند ستون آسمانی، راه را به آنها نشان می داد و شب ها همانند ستونی آتشین راه را برای این قوم نورانی می کرد تا روز و شب به راه خویش ادامه دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از«ستون آسمانی»تا «حجاره السجیل»


در آیات 21 و 22 سفر خروج کتاب مقدس در باره این معجزه الهی چنین آمده است که خداوند روزها در برابر این قوم همانند ستون آسمانی، راه را به آنها نشان می داد و شب ها همانند ستونی آتشین راه را برای این قوم نورانی می کرد تا روز و شب به راه خویش ادامه دهند.

اسراییل، دولتی است که با جنگ زاده شده و با جنگ نیز به حیات خویش ادامه داده است. به این ترتیب جنگ، جایگاه ویژه ای در فرهنگ و تاریخ این دولت دارد و اسامی "خاصی" که ارتش اسراییل برای جنگ های که در آن وارد می شود انتخاب می کند ناشی از همین جایگاه ویژه است.

نام هایی مانند «غفران»، «خوشه های خشم»، «ریسمان های فولادین» و «سرب داغ» نمونه هایی از این اسامی خاص هستند که ارتش اسراییل آنها را به کار برده است.

از«ستون آسمانی»تا «حجاره السجیل»

جنگ کنونی که رژیم صهیونیستی علیه مقاومت فلسطینی در نوار غزه آغاز کرده است نیز از این قاعده مستثنی نیست و این رژیم آن را تحت عنوان عبری «عامود هاعنان» نام گذاری نموده است. «ستون آسمانی» معنای لفظی ظاهری این واژه عبری است اما در اصل برگرفته شده از یکی از وقایع تاریخی قوم بنی اسراییل است که در تورات به آن اشاره شده است: زمانی که ارتش فرعون، قوم بنی اسراییل را تعقیب می کرد «عامود هاعنان» عامل حمایت بنی اسراییل از گزند فرعون بود چرا که دنیا را برای سپاه فرعون به آتش و عذاب و برای بنی اسراییل به روشنایی و نجات مبدل ساخت.

در آیات 21 و 22 سفر خروج کتاب مقدس در باره این معجزه الهی چنین آمده است که خداوند روزها در برابر این قوم همانند ستون آسمانی، راه را به آنها نشان می داد و شب ها همانند ستونی آتشین راه را برای این قوم نورانی می کرد تا روز و شب به راه خویش ادامه دهند.

زمانی که سپاه فرعون در ساحل دریای سرخ به بنی اسراییل نزدیک می شوند، "عامود هاعنان" بین سپاه فرعون و بنی اسراییل قرار می گیرد و دریا را برای بنی اسراییل می شکافد اما سپاه فرعون را در آن غرق می سازد.

از«ستون آسمانی»تا «حجاره السجیل»

بر اساس این آیات از کتاب مقدس چنین برداشت می شود که "عامود هاعنان" برای قوم بنی اسراییل به معنای نجات آسمانی و برای فرعون و سپاهش به شکل «عذاب آسمانی» بوده است. از این رو ، برخی رسانه ها ، این عملیات را "عذاب آسمانی" خواندند.

به نظر می رسد در نام گذاری تهاجم کنونی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز چنین دیدگاهی حاکم است. آنها تصور می کردند که این عملیات ارتش که برای حفظ بازدارندگی اسراییل در برابر مقاومت فلسطینی و نابودی توان موشکی آن برنامه ریزی شده بود برای ساکنین یهودی سرزمین های اشغالی، باعث نجات و برای فلسطینی های نوار غزه مایه عذاب و نابودی خواهد شد!

در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه نیز برای مقابله با این عنوان خاص ، عملیات خود را به نام های خاص متقابل عنوان گذاری کرده اند. در همین خصوص «سرایا القدس» وابسته به «جهاد اسلامی فلسطین» از واژه «آسمان آبی» برای این جنگ استفاده کرده است تا نشان دهد که در آسمانی که ارتش اسراییل به دنبال آن است، این بار هیچ خبری از «عامود هاعنان» نیست.

از«ستون آسمانی»تا «حجاره السجیل»

اما عنوانی که گردان های "عزالدین قسام" شاخه نظامی "حماس" برای این جنگ انتخاب کرده است، خاص تر به نظر می رسد:«حجاره السجیل» یا سنگ ریزه های سجیل عنوانی قرآنی است که به تهاجم سپاه ابرهه به سرزمین کعبه و نزول عذاب آسمانی اشاره دارد که با سنگ ریزه های جهنمی که پرندگان بر سر این سپاه ریختند، به وقوع پیوسته است.

از«ستون آسمانی»تا «حجاره السجیل»

صرف نظر از نتایج این عملیات ارتش اسراییل که بی تردید تاثیرات استراتژیکی بر جدال تاریخی و دامنه دار میان مقاومت و اسراییل خواهد گذاشت و نگرش مذهبی که رژیم صهیونیستی بر اساس آن بنا شده است به نظر می رسد هدف اصلی ارتش اسراییل از چنین نام گذاری هایی را باید در دایره جنگ روانی جستجو کرد.

در جنگ های امروزین، جنگ روانی بخشی اساسی و جدانشدنی است که طرف های درگیر در جنگ از تاکتیک و تکنیک های متنوع آن استفاده می کنند تا از آن به عنوان یک اهرم برتری در درگیری و نبرد، بهره برداری نمایند. به ویژه زمانی که تناسب در توان نظامی میان طرفین درگیری وجود ندارد، جنگ روانی به عنوان یک عامل اثرگذار به کار گرفته می شود.

بخش سیاست تبیان

منبع : عصر ایران