تبیان، دستیار زندگی
جدال دشنه و دریایی از جوانمردی خدا پناه تو باشد؛ برو که برگردی برو به سمت نگاه فرات با لب خشک آهای سبزترین آیه ی جوانمردی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عموی قافله

حضرت عباس

جدال دشنه و دریایی از جوانمردی

خدا پناه تو باشد؛ برو که برگردی

برو به سمت نگاه فرات با لب خشک

آهای سبزترین آیه ی جوانمردی

اگر به آب رسیدی بگو خروشان شو

بگو تو را چه به این موج های بی دردی

عموی قافله! ما را به آب مهمان کن

خدا کند که تو با مشک آب برگردی

عموی قافله ما را ببخش؛ من دیدم....

.....چگونه مشک به دندان نبرد میکردی

و بعد بال زنان آمدی به جانب ما

عمو! برای رقیه، فرات آوردی؟

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


زهره اخوان طاهری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.