تبیان، دستیار زندگی
مستمری‌بگیران زن بازنشسته و از کار افتاده کلی می‌توانند از «کمک‌هزینه عائله‌مندی» برخوردار شوند، اما سازمان تامین اجتماعی برای برقراری این کمک هزینه شرایطی را لحاظ کرده است که بیمه‌شدگان در صورت دارا بودن این شرایط می‌توانند از این کمک بهره‌مند شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا زنان بازنشسته می‌توانند«کمک‌هزینه عائله‌مندی»دریافت کنند؟

دانستنی‌های تامین اجتماعی


مستمری‌بگیران زن بازنشسته و از کار افتاده کلی می‌توانند از «کمک‌هزینه عائله‌مندی» برخوردار شوند، اما سازمان تامین اجتماعی برای برقراری این کمک هزینه شرایطی را لحاظ کرده است که بیمه‌شدگان در صورت دارا بودن این شرایط می‌توانند از این کمک بهره‌مند شوند.


 این سه شرط به این شرح است:

حقوق

الف) مستمری‌بگیر زن بازنشسته و از کار افتاده کلی، شوهر نداشته باشند و یا شوهر، حسب گواهی کمیسیون‌های پزشکی از کار افتاده کلی باشد و تحت تکفل همسر باشد.

ب )دارای فرزند پسری باشند که سن وی از 18 سال تجاوز نکرده و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیمای و نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون قادر به کار نباشند و در مورد فرزندان دختر در صورتی که دارای شوهر نبوده و اشتغال به کار نداشته باشند.

ج )به تنهایی متکفل مخارج فرزندان مذکور باشند.

افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران حسب ماده 96 قانون تامین اجتماعی، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش می‌یابد

در مورد اینکه مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران بر چه مبنایی افزایش می‌یابد؟ نیز می‌توان گفت: افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران حسب ماده 96 قانون تامین اجتماعی، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش می‌یابد.

بخش حقوق تبیان

منبع: ایسنا