تبیان، دستیار زندگی
خمینی از هیچ‌یك از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است كه اینها گامهایی در راه رسیدن به یك جمهوری اسلامی می‌باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

(امام) خمینی نمی‌ترسد


(امام) خمینی از هیچ‌یك از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است كه اینها گامهایی در راه رسیدن به یك جمهوری اسلامی می‌باشند.

دیدگاه های امام خمینی خیلی محرمانه 28 اكتبر 1978 ـ 6 آبان 1357

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن. دی. سی ـ 5343 به: سفارت آمریكا، تهران 7695

رونوشت به سفارتخانه‌های آمریكا در لندن، پاریس، بغداد، كویت

موضوع: دیدگاه های خمینی

امام خمینی (رح)

1ـ آنچه در ذیل می‌آید گزارش یك گفتگوی یك ساعته بین  امام خمینی و یك فرد ایرانی است كه آخرین دیدارش با وی در سال 1963 بوده است. گزارش مزبور توسط یك واسطه موثق در اختیار مقام وزارت خارجه قرار گرفت.

این فرد دریافت كه (امام) خمینی كاملاً اطمینان دارد كه در زمان مناسب در مأموریت خویش كه همان سرنگون سازی دودمان پهلوی است موفق خواهد شد. امام امكان هرگونه مصالحه و سازش را رد كرد و گفت كه با وجود سلطنت مشروطه و یا چیزی مشابه آن نمی‌تواند تصور كند كه امینی بتواند به عنوان نخست‌وزیری «مستقل» عمل كند. به نظر (امام) خمینی، امینی به خاطر رابطه گذشته‌اش با شاه و پدر شاه به مصالحه كشانیده شده است.

3ـ هنگامی كه این فرد خاطرنشان ساخت كه اگر آشوب و تشنج متوقف نگردد هرج و مرج و یا ارتش بر اوضاع مسلط می‌گردد، (امام) خمینی به هیچ‌وجه اظهار نگرانی ننمود. فرد مزبور باز هم گفت كه اگر اعتصابات ادامه پیدا كند، هرج و مرج اقتصادی حاكم بر اوضاع خواهد شد، باز هم (امام) خمینی تكان نخورد. وی تنها به ادای این مطلب اكتفا نمود كه این میهمان او از ماهیت انقلاب سیاسی مخالف با شاه در ایران مطلع نیست. (امام) خمینی از هیچ‌یك از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است كه اینها گامهایی در راه رسیدن به یك جمهوری اسلامی می‌باشند.

(امام) خمینی از هیچ‌یك از این خطرات نمی‌ترسد زیرا مطمئن است كه اینها گامهایی در راه رسیدن به یك جمهوری اسلامی می‌باشند

4ـ در روندی كه در پیش است، (امام) خمینی ظاهراً خود را فردی تام‌الاختیار می‌داند نه مبتكر، كه می‌تواند هر پیشنهادی را بپذیرد یا نپذیرد. در همین چهارچوب وی آماده استماع سخنان بازرگان و سنجابی بود، ولی تنها آن دسته از نظریاتی را می‌پذیرفت كه با هدف نهایی وی مغایرتی نداشته باشد.

5ـ (امام) خمینی معتقد است غرب بسیار غارتگر است و بنا به اعتقاد وی تمام كشورهای عربی تحت‌نفوذ غرب به سر می‌برند. او از عراق به شدت مأیوس شده است. زیرا او ابتداء امر آن را كشوری مستقل تلقی می‌كرد. كویت نیز به خاطر اینكه به او اجازه ورود نداده بود در همان دسته و طبقه قرار گرفته است.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع : موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی