تبیان، دستیار زندگی
اگر درگیری بین لنت ها با دیسک و یا کاسه ترمز به صورت لحظه ای اتفاق می افتد و یا اصطلاحا ترمز می قاپد، به طوری که در هر تزمر گیری یک شوک وارد می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عیوب سیستم ترمز

مقدمه

خودرو وسیله نقلیه ای است که انسان برای رفع نیازمندی های خود از آن استفاده می کند، یک خودرو از بخش های مختلفی تشکیل شده است، این بخش ها عبارتند از :

1-       شاسی و بدنه

2-       سیستم تعلیق

3-       سیستم ترمز

4-       سیستم فرمان

5-        مولد قدرت(مولد)

6-       سیستم سوخت رسانی

7-       سیستم انتقال قدرت

8-       برق خودرو

در مجموعه ای از مقالات، سعی داریم توجه بیشتری به قسمت های مختلف خودرو نماییم. این مجموعه مقالات می تواند برای دانش آموزان و دانشجویان رشته مکانیک خودرو، صنایع اتومبیل و رشته های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

عیوب سیستم ترمز

ضعیف کردن ترمز

اگر قدرت ترمزگیری کاهش پیدا کرده و برای ترمز گیری نیاز به نیروی بیشتری داریم، علت آن می تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-       سوختگی و براق شدن سطح لنت ها در اثر داغ کردن

2-       خیس شدن و یا چرب شدن سطح لنت ها

3-       ساییدگی سطح ها دیسک و یا کاسه ترمز

4-       تنظیم نبودن موقعیت لنت ها و کفشک ها

5-       عمل نکردن بوسترترمز

6-       خراب شدن سیلندرترمزهای روی چرخ

7-       نشتی روغن درمدار ترمز

قاپیدن ترمز

اگر درگیری بین لنت ها با دیسک و یا کاسه ترمز به صورت لحظه ای اتفاق می افتد و یا اصطلاحا ترمز می قاپد، به طوری که در هر تزمر گیری یک شوک وارد می شود. علت آن عبارتست از:

1-       چرب بودن سطح لنت ها در اثر وجود روغن و گیریس

2-       تنظیم نبودن لنت ها و کفشک ها

3-       وجود لقی در نگهداری لنت ها

4-       مشکل داشتن بوسترها

قفل شدن چرخ ها:

گاهی اوقات لنت ترمزها پس از درگیر شدن، دیگر به راحتی جدا نمی شوندو باعث قفل شدن چرخ ها می گردند. دلیل آن ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1-       گیر کردن پدال ترمز

2-       لقی و یا تنظیم نبودن لنت ها

3-       مشکل داشتن سیلندرهای ترمز روی چرخ ها

4-       داغ کردن لنت ها و افزایش درجه حرارت سیستم ترمز

5-       گرفتگی لوله های ترمز

دل زدن پدال

اگر پدال زیر پای راننده در هنگام ترمز گیری، دل دل می زند و یا به عبارتی، دچار نوسان می شود. علت آن عبارتست از:

1-       لنگ بودن دیسک و یا کاسه ترمز

2-       بالانس نبودن چرخ ها و لرزش آن ها

3-       لقی بلبرینگ چرخ ها

زیاد بودن خلاصی پدال ترمز

اگر پدال ترمز حرکت اضافی می نماید و به کف اتاق می چسبد، علت آن می تواند در اثر یکی از موارد زیر می باشد:

1-       ساییدگی بیش از حد لنت ها

2-       هوا گرفتگی در مدار هیدرولیکی ترمز و یا کم بودن روغن در مدار ترمز

3-       خراب شدن یکی ازسیلندرهای ترمز

4-       آسیب دیدگی لوله های ترمز و یا وجود نشتی در سیستم ترمز

5-       مشکل داشتن بوستر ترمز

6-       تنظیم نبودن اجزاء

عمل نکردن ترمز دستی:

اگر ترمز دستی عمل نکند و یا ضعیف عمل نماید، ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:

1-       پارگی یا گیر کردن کابل ترمز دستی

2-       ساییدگی و یا معیوب بودن لنت ها

3-       سخت شدن سطح لنت ها

4-       وجود روغن و گریس روی سطح لنت ها

نشتی روغن:

چون سیستم ترمز به صورت هیدرولیکی عمل می نماید، هر جای این مدار که از آب بندی خارج گردد، می تواند عامل نشتی روغن باشد، مثلا:

1-       وجود لقی در پیستون سیلندراصلی ترمز

2-       خرابی سیلندرهای چرخ ها

3-       پارگی یا آسیب دیدگی لوله های ترمز


مرکز یادگیری سایت تبیان