تبیان، دستیار زندگی
انتخابات اكنون كه انتخابات مهم و سرنوشت ساز نهم ریاست جمهوری در راه است اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون آن بگوش می رسد كه البته بسیاری از آنها دغدغه های منطقی است كه بدون تردید باید در مسیر پرپیچ و تاب برگزاری انتخابات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

7نكته درباره سلامت انتخابات

اكنون كه انتخابات مهم و سرنوشت ساز نهم ریاست جمهوری در راه است اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون آن بگوش می رسد كه البته بسیاری از آنها دغدغه های منطقی است كه بدون تردید باید در مسیر پرپیچ و تاب برگزاری انتخابات لحاظ گردد. اما آنچه كه در سالهای اخیر بعنوان دغدغه های برگزاری انتخاباتی سالم مطرح می شود بیشتر از جانب دولت محترم است دولتی كه نقش حیاتی و اصلی را در انعقاد نطفه گزینشی سالم برعهده دارد اگرچه باید به این نوع دغدغه ها و وجود نگرانی ها احترام گذاشت ولی باید پرسید كه براستی آقایان دولت چگونه می توانند به حصول انتخاباتی سالم كمك نمایند چنانچه حصول این نتیجه یعنی انتخاباتی سالم در حقیقت پاسخی به دغدغه های صادقانه انتخاباتی خود آقایان است بنظر می رسد باتوجه به آنچه گفته شد می توان موارد زیر را بیان نمود.

1-هیئت های نظارتی و اجرایی بهعنوان دو تركیب ثابت انتخاباتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.از آنجاییكه ساماندهی هیئت اجرایی برعهده دولت محترم است و نیز روی سخن هم با دولتیان محترم، باید پرسید آقایان در انتخاب هیئت اجرایی از چه مكانیزمی بهره می گیرند تا به روند برگزاری سالم انتخابات كمك نمایند. آنانیكه با الفبای انتخابات آشنایند می دانند كه نقش هیئت اجرایی در تمامی مراحل انتخابات بویژه روز اخذ آرا نقش بسیار برجسته و چشمگیری است

و این تأثیرگذاری چنان است كه اگر خدای ناكرده فردی یا افرادی از هیئت اجرایی بدنبال تعقیب خواست جناحی خود در انتخابات باشد می تواند خلافی را هم مرتكب گردد اگرچه چشمان ناظران انتخاباتی و همینطور دیگر اعضاء صادق هیئت اجرایی امكان تحرك آشكار او را می گیرد اما نمی توان درصد احتمال این رویداد نامیمون را نادیده گرفت. تركیب و ترتیب هیئت اجرایی باید بگونه ای باشد كه راه را بر هرگونه حرف و حدیث ببندد اینكه تمامی اعضاء محترم اجرایی از جناحی خاص باشند جای سؤال است كه باید بدان پاسخ داده شود. شاید بیان شود كه بدلیل منتسب بودن دولت به گروهی از گروههای سیاسی، باید هم تركیب تركیبی یكدست باشد كه در اینجا باید اظهار نمودكسی با این روند مخالفتی ندارد اما بحث اینجاست قرار گرفتن كسانیكه احتمال لحاظ نمودن تعصب جناحی در روند انتخابات را دارند بر كرسی هیئت اجرایی چه معنی خواهد داشت؟ آیا از دولتی كه تنها دغدغه خود را برگزاری انتخاباتی سالم می داند نباید انتظار داشت كه تركیب هیئت اجرایی در مسیر بروز رفتار حزبی نباشد؟

2-آنچه كه همگان نسبت به آن اظهار نگرانی می كنند متأسفانه بهره گیری از امكانات دولتی به نفع یا علیه نامزدی خاص است چنانچه خبرهایی از حركتهای غیرمنطقی سخنگوی دولت در جهت نفع نامزدی خاص داشتیم حال جالب اینجاست از صد كلمه ای كه جناب سخنگو در جایی نقل كند بیش از 90 كلمه پیرامون دغدغه برگزاری انتخابات سالم است اگرچه رئیس محترم جمهور پس از جلسه هیئت محترم دولت در روز چهارشنبه 5/12/83 در گفتگو با خبرنگاران از بروز چنین مسئله ای اظهار بی اطلاعی كردند كه همین نكته هم باتوجه به دغدغه های مطرح شده در آن گفتگو جای تأمل دارد بهرحال باید اذعان نمود كه رفتار دولت مهم در مراقبت از اظهارنظرها ونیز وعده وعیدها كمك شایانی به سالم برگزارگشتن انتخابات خواهد كرد. اینكه مثلاً فرمانداری یا مسئولی تكمیل فلان پروژه عمرانی یا خدماتی را منوط به انتخابات و نتیجه آن بداند جای سوال است. نكند مردم را برای بهره مندی از خدمات دولتی، كه حق طبیعی آنان است مشروط به گزینش زید و عمرحزبی خود بكنیم. مجموعه دولت بدون تعصبات بی پایه و اساس حزبی و بدور از حساسیتهای غیرمنطقی جناحی به ارائه خدمت صادقانه خود به ملت غیور و دلاور ادامه دهد و مطمئن باشد كه این مردم، عزیزانی شكور هستند.

3-نكته حائز اهمیتی را كه باید متذكر گردید و توجه ویژه دولتیان محترم را بدان جلب نمود این است. نكند خدای ناكرده درمسیر ارائه خدمت دستگاهی كه حال ازجهت مقررات دردل دولت نیست خللی به وجود آید. مثلاً احتمال دارد از فلان دستگاه جدا از دولت فلان شخص نامزد انتخابات گردد و چون به اصطلاح رقیب حزب موردنظر دولت محترم است پس تا حد ممكن درمسیر خدمت رسانی او مشكل به وجود آورند و یا اینكه درتحطئه خدمت رسانی صادقانه او سخنهای بی اساس بیان شود. همانطوریكه رئیس محترم جمهور در دیدار با مجلسیان هفتم، نظام را به كشتی تعبیر نموده كه اگر كسی بنا به سلیقه درخواست خود و عدم تحقق آن سلیقه این كشتی را سوراخ نماید به همگان آسیب زده اكنون هم باید گفت مجموعه دولت محترم همچنان از ارائه خدمت به امت شهیدپرور امام عزیز و راحل با هر نیت و قصد حتی انتخاباتی استقبال كرده چرا كه وظیفه غایی دولت خدمت به مردم است و حال كه این انجام وظیفه ازسوی دیگر دستگاهها درحال انجام است باید تقدیر و تشویق نمود نهخدای نكرده تخریب و تضعیف.

4-چرا فضای حاكم بر بسیاری از هیئت های اجرایی لااقل درسنوات اخیر فضای تعاملی نبوده و نیست؟

آیا شرط حضور درتركیب هیئت اجرایی عدم تعامل با هیئت نظارت است؟اگر چنین نیست كه البته هم نیست، پس چرا كسانی درتركیب هیئت اجرایی حضور می یابند كه به اتخاذ مواضعی برعلیه شورای محترم نگهبان شهره اند؟ مگر نه اینكه هیئت های اجرایی با كمك هیئت های نظارت باید بستر برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم را فراهم آورند پس چگونه است در مراتب تأثیرگذار و تصمیم ساز این هیئت افرادی قرار می گیرند اصولاً اعتقادی به تعامل با هیئت های نظارت ندارند.

5-داستان رد صلاحیت داستانی است كه همیشه حرف و حدیثهای فراوانی بدنبال خود داشته است.

عده ای دچار افراط شده و سخنانی چه درتائید و چه درتكذیب این حركت برزبان می رانند وعده ای هم بدور از افراط و تفریط، سخنانی منصفانه بر زبان می رانند كه به این دسته اخیر باید به دیده منتقد دلسوز نگریست، اما آنچه كه همگان را به حساب آرامش می رساند حتی برخی منتقدان متعصب را، بیان دلایل امنیتی، اخلاقی و بعضاً اعتقادی این نوع ردصلاحیتها است. دلایلی كه حتی برخی از آنها می تواند منجر به برخوردی سنگین با آنها شود اما جمهوری اسلامی با همه تبلیغات مسمومی كه برعلیه او در مورد نقض آزادی می شود با رأفت اسلامی با آنان برخورد كرده و تنها این عده را مناسب پستهای موردنظر نمی داند و این موضوع در حالی است كه دول مغرور و منفوری چون ایالات متحده و هم مسلكان آن در برابر چنین دلایلی بهیچ وجه تاب نیاورده و با مرتكبان چنان برخورد حذفی و دفعی شدید خواهند داشت كه این عده جرأت بروز در رویدادی چون انتخابات را هرگز به خود نمی دهند. متأسفانه عده ای همیشه در لباس منتقد رد صلاحیت ظاهر شده و ناجوانمردانه مراجع ذی صلاح را مورد هتك قرار می دهند كه باز هم متأسفانه بیشترین حمله كنندگان به مسئولان تأئید صلاحیت را دولتیان تشكیل می دهند. نگاهی گذرا به اظهارات مقامات دولتی پس از اعلام رد صلاحیت برخی نامزدان مجلس هفتم، نشان می دهد  برخی از مقامات دولتی نه درپی تقویت پایه های مستحكم نظام، نهبهدنبال قرارگرفتن صالحین بر مسندهای حساس تصمیم گیری، بلكه درپی تعقیب مطالبات گروهی و حزبی خویش بودند كه چه بسا این نوع مطالبه با اصل نظام هم مغایرت داشته باشد. تمكین به سخن مراجع مسئول و ذی صلاح نشانه میزان پایبندی به قانون است. قانونی كه مرجع نهایی رسیدگی و نیز اظهارنظر پیرامون صلاحیت افراد را شورای نگهبان می داند پس باید به قانون احترام گذاشت و بدان تمكین نمود و زمانی میزان انتظار پذیرش این موضوع از جانب مقامات دولتی افزایش می یابد كه بدانیم شعار اصلی این دولت قانون مداری و قانون مندی است پس باید تمكین مضاعف نمایند. چنانچه درپی احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد هستند بدون جوسازی و شانتاژ كلامی و قلمی به سراغ متصدیان امر رفته و مطالبه ادله نمایند و در نهایت در برابر مدارك متقن سرتسلیم فرودآورده و بر تعصبات حزبی و گروهی اصرار نورزند و حتی باید متوقع بود كه مدیران ارشد دولتی از دستگاه های مسئول به جهت نگریستن به مصالح نظام باچشمانی باز تقدیر بعمل آورند.

6- بهطور معمول در هر انتخاباتی جریانی موفق می شود و جریانی هم قادر به كسب آراء لازم نمی شود. در نظام دینی برخلاف نظام های دیگر به این روند پیروزی یا شكست نمی گویند بلكه به توفیق یا عدم توفیق اشاره می كنند. جریان فكری كه آرا لازم را بدست آورده در حقیقت توفیق خدمتگزاری پیدا كرده و قبل از تقسیم غنائم و قشون كشی و بعضاً هم متأسفانه انتقام گیری، باید خود را برای خدمتی احسن و اكمل مهیا سازد. خدمتی كه با محوریت دین و مكتب شكل عینی به خود می گیرد بنابراین در ایران اسلامی كسی بازنده انتخابات نبوده و نیست، بازنده تنها دشمن و اعوان و انصارش هستند. آنچه كه در همین زمینه به دولت محترم اصلاحات می توان گفت این است چرا برخی از دولتی ها به قواعد توفیق یا عدم توفیق تن نمی دهند؟ این چه رسمی است به مجرد اینكه در انتخابات توفیقی نیافته ایم آسمان و زمین را برهم زده و فریاد وانتایجا سر دهیم؟ چرا تنها انتخاباتی مورد پذیرش برخی از حضرات است كه افراد مورد نظر آنان از دل صندوق بیرون آیند؟ متأسفانه باتوجه به شعارهای پرطمطراق برخی، باز به نتیجه انتخابات تن نداده و سخن های غیرمنطقی پیرامون آن بر زبان می رانند. نمونه بارز این نكته اظهارات كنونی برخی از مقامات دولتی پیرامون مجلس هفتم و منتخبان این مجلس محترم است. براستی چگونه سخنگوی دولت بدون هیچ منعی و نهی ای به مجلس هفتم و این كه منتخب اقلیت هستند می تازد؟ اینكه مردم به لیست همفكر و هم مسلك جناب سخنگو در اول اسفند 82 رأی نداده اند باید گریبان درید و نتیجه را مورد استهزاء قرار داد؟! پذیرفتن نتیجه انتخابات هرچه كه باشد می تواند از اصرار دولت محترم بر انتخاباتی آزاد و سالم سخن بگوید.

7-و حرف آخر این است كه نكند به خاطر جلب رضایت مقطعی رأی دهندگان به اموری روی بیاوریم كه بعدها ضرر و زیان آنرا كل جامعه درك كنند. افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی نیم كاره و مطرح نمودن آن بعنوان دست آورد دولت اصلاحات امر پسندیده ای نیست، چراكه دولت بعدی باید به داد همین پروژه های نیم بند افتتاح شده برسد و آنوقت ملتی كه در انتظار چشیدن حلاوت كارآمدی حكومت دینی است دچار نوعی سوءبرداشت خواهد شد. كسی با افتتاح طرح ها حتی در آستانه انتخابات مخالفتی ندارد اما این نگرانی وجود دارد كه نكند برای تلطیف چهره جناحی خویش و به جهت قرار گرفتن آرا مردم در سبد گروه و دسته خود و برای كارآمد نشان دادن خویش به سرعت به افتتاح طرح ها اگرچه نیم كاره اند روی بیاوریم، البته ملت رشید ایران اسلامی ازچنان بصیرت و آگاهی برخوردارند كه خدمت صادقانه و نیز غیر آنرا به خوبی از هم تمیز و تشخیص می دهند. همچنین باید به این نكته مهم نیز اشاره شود كه مراقب كلنگ زنی های بی مورد هم باشیم. كلنگ زدنی كه از هیچ اساس كار كارشناسی شده و علمی برخوردار نیست. كلنگ را بدین ترتیب بر زمین می كوبند و مردم آن منطقه را مشعوف از آن ولی دولت بعدی درمی یابد بهیچ طریقی نمی تواند آنرا اجرا كند و این موضوع معنی حقیقی دست را در پوست گردو قرار دادن است چراكه هم از سویی مردم منطقه مورد نظر متوقع و منتظرند و هم از طرفی دیگر اجرا آن هیچ توجیه علمی و عقلانی و شرعی ندارد. بنابراین دولت محترم باید مراقب باشد چنین اموری در زیرمجموعه او به وقوع نپیوندد.

حال باتوجه به آنچه ذكر شد می توان دریافت سهم دولت محترم در برگزاری انتخاباتی سالم بیش از دیگران است و به نظر می رسد مدیران ارشد پیش از آنكه نگران عدم رفتار سالم انتخاباتی از سوی دیگران باشند باید به خود بنگرند و ببینند براستی پارامترهای برگزاری انتخاباتی شرعی و قانونی و در یك كلام زیبنده نظام سالم و صالحی چون جمهوری اسلامی ایران را چگونه در خود لحاظ نموده اند؟

شكرالله رضازاده شرمه