تبیان، دستیار زندگی
جلسه ستاد بحران در اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اصفهان برگزار گردید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه ستاد بحران در  اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

جلسه ستاد بحران در اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اصفهان


جلسه ستاد بحران روز چهارشنبه 13/10/91 در  اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان برگزار گردید.


جلسه ستاد بحران با محوریت بررسی نواقص احتمالی بخاری های مدارس و نیز راهکارهای عملی جهت ایمنی وسایل گرمایشی مدارس با حضور ریاست اداره آقای محمدی و کارشناسان برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد کلیه مدارس از نظر ایمنی بخاری ها،لوله ها و غیره مورد بازبینی قرار گیرند .

در این جلسه مقرر شد کلیه مدارس از نظر ایمنی بخاری ها،لوله ها و غیره مورد بازبینی قرار گیرند و کلاس های آموزشی اطفاء حریق جهت سرایداران و خدمت گزاران پیش بینی و برگزار گردد.


منبع: آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان

بخش سفیران تبیان