تبیان، دستیار زندگی
مراسم سینه زنی و عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران/ عزاداری مردم تهران با حمل علامت به مناسبت ایام محرم در دوره ملی شدن صنعت نفت در سال 1329/...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویری از عزاداری در تهران قدیم


مراسم سینه زنی و عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران/ عزاداری مردم تهران با حمل علامت به مناسبت ایام محرم در دوره ملی شدن صنعت نفت در سال 1329/...


عزاداری محرم

برگزاری مراسم ایام محرم در خیابانهای تهران در سال 1327

عزاداری محرم

برگزاری مراسم عزاداری محرم در خیابانهای تهران در سال 1327

عزاداری محرم

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران در سال 1328

عزاداری محرم

عزاداری مردم تهران با حمل علامت به مناسبت ایام محرم در دوره ملی شدن صنعت نفت

عزاداری محرم

مراسم سینه زنی و عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران

عزاداری محرم

صحنه ای از مراسم شبیه خوانی مربوط به عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران

عزاداری محرم

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران در سال 1328

عزاداری محرم

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم در خیابانهای تهران در سال 1327

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی