تبیان، دستیار زندگی
نوجوانانی سن کسب هویت، استقلال و آگاهی از شخصیت، ارزشها و باورها است. والدین با شیوه فرزندپروری مناسب، واگذاری مسئولیت به آنان، ایجاد پیوندهای عاطفی قوی می توانند به آنها کمک کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ندا داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک ارتباط دو طرفه


نوجوانی سن کسب هویت، استقلال و آگاهی از شخصیت، ارزشها و باورها است. والدین با شیوه فرزندپروری مناسب، واگذاری مسئولیت به آنان، ایجاد پیوندهای عاطفی قوی می توانند به آنها کمک کنند.


یک ارتباط دو طرفه

یکی از نگرانیهای والدین در مورد فرزند نوجوانشان این است که چگونه با او رفتار کنند که کمتر دچار تعارض و کشمکش شود؟ چه شیوه ی رفتاری و تعاملی مناسب این سن است؟ بهترین نوع شیوه ی فرزندپروری در این سن چیست؟

در پاسخ می توان گفت، شیوه تربیتی و تعاملی مناسب، شیوه ی فرزندپروری دمکراتیک است. که می تواند به والدین کمک کند تا در برخورد و رفتار با نوجوان موفق عمل کنند.

شیوه فرزند پروری دموکراتیک

والدین دموکراتیک یک رابطه دو جانبه با فرزند خود برقرار می کنند، هم نیازهای نوجوان را برطرف می کنند و هم از آنها انتظار دارند که رفتار درستی داشته باشند. این والدین به فرزندان خود احترام می گذارند و آنان هم یاد می گیرند به والدین و دیگران احترام بگذارند. در این خانواده ها، نوجوان را در امور مهم مربوط به خانواده و تصمیم گیری شریک می کنند و تشویقشان می کنند تا استقلال و مسئولیت پذیری متناسب با سن خود را بدست آورند. والدین قوانین و مقررات واضح و روشنی دارند. هر زمانیکه نوجوان دلیل کاری را بخواهد والدین به اندازه فهم و درک نوجوان توضیح می دهند.

در محیط خانوادگی، ثبات عاطفی و روانی در حد بالا ست که موجب رضایتمندی در خانواده می شود. فرزندان این خانواده ها، شایستگی های اجتماعی، فکری و درسی بیشتری نشان می دهند.

شیوه های فرزندپروری، تعیین کننده نوع برخورد و رفتار والدین در موقعیت های مختلف است. گاهی اختلاف والدین در تربیت فرزندان به تفاوت شیوه های فرزند پروری آنان با یکدیگر بر می گردد.البته هماهنگی والدین با یکدیگر در مسائل زیر می تواند به آنها کمک کند تا در ارائه شیوه های فرزندپروی خود موفق باشند از جمله: آشنایی به ویژگی های رشد نوجوان، آشنایی به نیازهای روانی نوجوان، درک اصولی استعدادها و قابلیتهای او، درک نقاط ضعف و محدودیتهای او، آشنایی به عملکردهای و شیوه های رفتار نوجوان.

ارتباط دوستانه و صمیمی والدین با نوجوان خود می تواند این دوران را با لذت، شادی و امیدواری بیشتر، همراه کند

فضای خانواده آکنده از مهر و محبت، فداکاری و گذشت، صمیمت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت و نفرت است. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته هستند که مسائل و مشکلات می تواند بر تمامی اعضا تاثیر بگذارد. گفتگو، استدلال، شوخ طبعی، همدردی فضای خانواده را سرشار از عشق و محبت می کند و از آنجا که، نوجوانی سن بدست آوردن استقلال و کسب هویت است، گاهی دچار سرکشی و کج خلقی می شوند اما نوع برخورد و شیوه ی تعاملی والدین به او کمک می کند تا بهتر خود را بشناسد، از توانمندیها و نقاط ضعف خود آگاه شود. ارتباط دوستانه و صمیمی والدین با نوجوان خود می تواند این دوران را با لذت، شادی و امیدواری بیشتر، همراه کند.

زهرا خسروجردی

بخش خانواده ایرانی تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.