تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- هشتمین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 53،07 1294682 2439446 آذربایجان شرقی 1 56،41 974181 1726987 آذربایجان غربی 2 58 4...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- هشتمین دوره


درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

53،07

1294682

2439446

آذربایجان شرقی

1

56،41

974181

1726987

آذربایجان غربی

2

58

467859

806656

اردبیل

3

60،84

1735814

2852882

اصفهان

4

77،11

250795

325224

ایلام

5

71،26

365099

512382

بوشهر

6

68،06

5202274

7643471

تهران

7

65،62

340543

518930

چهارمحال و بختیاری

8

75،66

3124814

4129936

خراسان

9

59،3

1474820

2487136

خوزستان

10

68،87

429389

623464

زنجان

11

78،04

285964

366427

سمنان

12

70،13

702444

1001596

سیستان و بلوچستان

13

68،06

1821626

2676431

فارس

14

74،7

500917

670614

قزوین

15

76،99

428005

555944

قم

16

53،45

486596

910364

كردستان

17

70،73

998371

1411555

كرمان

18

63،6

790685

1243128

كرمانشاه

19

76،59

270417

353054

كهكیلویه و بویراحمد

20

75،3

725934

964042

گلستان

21

65،12

1097403

1685173

گیلان

22

65،04

702936

1080763

لرستان

23

68،55

1302654

1900246

مازندران

24

63،92

565018

883979

مركزی

25

76،29

530336

695182

هرمزگان

26