تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- پنجمین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 50،6 1205425 2382219 آذربایجان شرقی 1 55،23 653810 1183691 آذربایجان غربی 2 52،44...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- پنجمین دوره

درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

50،6

1205425

2382219

آذربایجان شرقی

1

55،23

653810

1183691

آذربایجان غربی

2

52،44

1098338

2094624

اصفهان

3

85،39

180034

210842

ایلام

4

60،02

217913

363091

بوشهر

5

49،5

2929702

5918481

تهران

6

57،47

208337

362492

چهارمحال و بختیاری

7

51،98

1657949

3189828

خراسان

8

59،02

846622

1434425

خوزستان

9

60،43

548724

908065

زنجان

10

66،96

183766

274445

سمنان

11

38،68

256993

664429

سیستان و بلوچستان

12

54،07

1047918

1938130

فارس

13

58،68

356323

607265

كردستان

14

62،91

591353

939926

كرمان

15

53،2

464993

874108

كرمانشاه

16

67،04

153039

228278

كهكیلویه و بویراحمد

17

52،41

711358

1357199

گیلان

18

62،92

478750

760840

لرستان

19

58،84

1246019

2117676

مازندران

20

60،71

399082

657305

مركزی

21

47،98

209414

436419

هرمزگان

22

59،99

524496

874235

همدان

23

66،1

239015

361585

یزد

24

43304

خارج از كشور

54،59

16452677

30139598

جمع كل