تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- سومین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 78،66 1524463 1938108 آذربایجان شرقی 1 58،73 526671 896767 آذربایجان غربی 2 83،5 1...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- سومین دوره

درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

78،66

1524463

1938108

آذربایجان شرقی

1

58،73

526671

896767

آذربایجان غربی

2

83،5

1243068

1488622

اصفهان

3

107،06

163655

152856

ایلام

4

75،53

186727

247233

بوشهر

5

64،6

2752151

4260545

تهران

6

73،14

184097

251700

چهارمحال و بختیاری

7

74،17

1668168

2249140

خراسان

8

54،49

697353

1279703

خوزستان

9

89،38

630538

705450

زنجان

10

87،37

177714

203413

سمنان

11

47،6

217684

457280

سیستان و بلوچستان

12

87،56

1207693

1379264

فارس

13

48،46

235980

486931

كردستان

14

83،42

590415

707790

كرمان

15

62،21

413586

664862

كرمانشاه

16

87،69

136592

155767

كهكیلویه و بویراحمد

17

64،41

661192

1026556

گیلان

18

116،54

670085

574964

لرستان

19

73،78

1144141

1550718

مازندران

20

100،49

755174

751455

مركزی

21

64

205644

321333

هرمزگان

22

78،15

533618

682802

همدان

23

83،14

210972

253758

یزد

24

110336

خارج از كشور

74،26

16847717

22687017

جمع كل