تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- چهارمین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 49،02 1053263 2148720 آذربایجان شرقی 1 53،62 552424 1030289 آذربایجان غربی 2 56،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- چهارمین دوره

درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

49،02

1053263

2148720

آذربایجان شرقی

1

53،62

552424

1030289

آذربایجان غربی

2

56،24

993142

1765815

اصفهان

3

74،51

133759

179523

ایلام

4

61،59

184522

299613

بوشهر

5

48،2

2420309

5021549

تهران

6

60،9

183946

302059

چهارمحال و بختیاری

7

55،65

1490500

2678502

خراسان

8

56،9

770976

1354857

خوزستان

9

62،47

500008

800371

زنجان

10

68،59

162058

236274

سمنان

11

31،92

175968

551208

سیستان و بلوچستان

12

55،15

901692

1634990

فارس

13

51،57

280451

543780

كردستان

14

55،12

449600

815641

كرمان

15

45،94

350187

762340

كرمانشاه

16

67،17

126656

188568

كهكیلویه و بویراحمد

17

43،62

514914

1180356

گیلان

18

69،36

458737

661404

لرستان

19

54،68

990825

1812158

مازندران

20

96،1

553330

575781

مركزی

21

45،98

172180

374481

هرمزگان

22

60،68

468816

772612

همدان

23

66،42

201205

302911

یزد

24

149119

خارج از كشور

54،78

14238587

25993802

جمع كل