تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- اولین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 53،53 985315 1840674 آذربایجان شرقی 1 40،11 335569 836643 آذربایجان غربی 2 81،27 1...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- اولین دوره

درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

53،53

985315

1840674

آذربایجان شرقی

1

40،11

335569

836643

آذربایجان غربی

2

81،27

1110801

1366798

اصفهان

3

68،91

97202

141047

ایلام

4

70،15

157538

224584

بوشهر

5

76،53

3003539

3924451

تهران

6

59،06

135709

229763

چهارمحال و بختیاری

7

66،45

1369640

2061004

خراسان

8

74،03

920768

1243703

خوزستان

9

73،79

488722

662298

زنجان

10

80،12

151213

188738

سمنان

11

34،39

143249

416500

سیستان و بلوچستان

12

73،51

931244

1266816

فارس

13

12،83

59100

460775

كردستان

14

68،63

452511

659337

كرمان

15

54،37

337591

620903

كرمانشاه

16

68،17

96516

141572

كهكیلویه و بویراحمد

17

60،63

580436

957343

گیلان

18

72،66

388461

536077

لرستان

19

65،41

938280

1434502

مازندران

20

88،4

537732

608307

مركزی

21

60،39

179763

297659

هرمزگان

22

77،31

496252

641891

همدان

23

80،98

188092

232258

یزد

24

67644

خارج از كشور

67،42

14152887

20993643

جمع كل