تبیان، دستیار زندگی
آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- دومین دوره درصد مشاركت كل آراء مأخوذه جمعیت واجد شرایط رأی دادن نام استان ردیف 62،56 1212445 1938108 آذربایجان شرقی 1 45،84 411088 896767 آذربایجان غربی 2 79،69 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات آماری انتخابات سراسری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تفكیك استان- دومین دوره

درصد مشاركت

كل آراء مأخوذه

جمعیت واجد شرایط رأی دادن

نام استان

ردیف

62،56

1212445

1938108

آذربایجان شرقی

1

45،84

411088

896767

آذربایجان غربی

2

79،69

1186355

1488622

اصفهان

3

78،82

120480

152856

ایلام

4

66،34

164010

247233

بوشهر

5

59،65

2541323

4260545

تهران

6

68،11

171443

251700

چهارمحال و بختیاری

7

68،91

1549868

2249140

خراسان

8

45،55

582956

1279703

خوزستان

9

81،22

572983

705450

زنجان

10

83،26

169365

203413

سمنان

11

29،8

136290

457280

سیستان و بلوچستان

12

71،4

984837

1379264

فارس

13

43،72

212884

486931

كردستان

14

73،23

518294

707790

كرمان

15

53،99

352322

664862

كرمانشاه

16

67،01

104375

155767

كهكیلویه و بویراحمد

17

62،68

643461

1026556

گیلان

18

80،35

461961

574964

لرستان

19

73،25

1135880

1550718

مازندران

20

56،53

424767

751455

مركزی

21

50،29

161591

321333

هرمزگان

22

74،82

510899

682802

همدان

23

79،99

202992

253758

یزد

24

40934

خارج از كشور

64،24

14573803

22687017

جمع كل