تبیان، دستیار زندگی
انتخاباتی تا تاریخ 18/2/1384 روزنامه شرق حكومت قانون اولویت مناست مصطفى معین: اولویت هاى دولت من در صورت انتخاب شدن، دفاع از حقوق ملت در حاكمیت، پافشارى بر حقوق مردم به عنوان رئیس جمهورى و تامین آزادى هاى فردى و اجتماعى ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزیده اخبار انتخاباتی تا تاریخ 18/2/1384

روزنامه شرق

حكومت قانون اولویت مناست

مصطفى معین: اولویت هاى دولت من در صورت انتخاب شدن، دفاع از حقوق ملت در حاكمیت، پافشارى بر حقوق مردم به عنوان رئیس جمهورى و تامین آزادى هاى فردى و اجتماعى خواهد بود. من وعده اى را مى دهم كه كاملاً واقع بینانه هم باشد چون در اختیارات قانونى شخص رئیس جمهور است. نه تنها وعده مى دهم بلكه ساز و كار آن را طراحى كرده ام. رئیس جمهورى مجرى قانون اساسى است، قانون اساسى به عنوان میثاق ملى دربرگیرنده حقوق اساسى ملت است. اولین دغدغه و اولویت من، دفاع تمام عیار از حقوق اساسى مردم است. به ویژه دفاع از حقوق گروه هایى كه از یك تبعیض تاریخى رنج برده اند. بنده وارد عرصه شده ام كه به هر بهایى، تا آخر این راه را ادامه دهم و به مسئولیت خودم عمل كنم اما نه به هر شیوه اى؛ یعنى بر شیوه غیر اخلاقى، دروغ گویى و پشت پرده نه! با همان پنج اصل صداقت، صلابت، صبورى، صراحت و صمیمیت حتى اگر به بهاى سنگینى مثل از بین رفتن حیثیت انسان تمام شود. خط قرمز در این راه یكى اختیارات قانونى رئیس جمهورى است كه از آن گذشت نخواهم كرد مگر در شرایطى كه در تعامل با یك قوه یا یك مقام، اگر از اختیارات خودش گذشت كند هیچ لطمه اى به حقوق اجتماعى و اساس مردم وارد نشود، آنجا گذشت و صبورى دارم اما اگر كوچك ترین خدشه اى و یا دخالت در اختیارات قانونى رئیس جمهورى شود كه بر حقوق مردم خدشه وارد شود هرگز زیر بار نمى روم. حكومت مردمى حكومت مقتدرى است كه پایگاه اجتماعى دارد و یك دولت ملى است كه از حقوق مردم دفاع مى كند. دولتى كه من به آن اعتقاد دارم دولتى قوى و كار آمد است نه دولتى سركوبگر، دولتى كه تكیه اش مردم است و در پشت پرده تصمیم نمى گیرد. تصمیمات آن در معرض افكار عمومى قرار دارد. لذا چانه زنى و تصمیم گیرى در پشت در هاى بسته را قبول ندارم، چرا كه براساس علم و دموكراسى نیست. مردم ایران نیازى به دیكتاتور و مستبد ندارند و باید بكوشیم اقتدار در دولت آینده بر پایه علم و دموكراسى شكل گیرد. شهروند قدرتمند در عصر دانایى هم حق دارد و هم موظف است تا حق خود را از دولت ها و حاكمیت ها بگیرد. دولت ها نیز باید پاسخگو باشند اما این شهروندان هستند كه باید حقوق خود را مطالبه كنند و نباید لحظه اى از حاكمان چشم بردارند. به اعتقاد من در اجراى قانون قبل از این كه مشكل قانون اساسى و ساختار هاى حقوقى باشد كه هرچند من بر آن انتقاد دارم، ولى صادقانه پایبندى خودم را به آن اعلام كرده ام، بیشتر از این كه ضعف قانون باشد، ناشى از اجراى ناقص آن است و قبل از این كه ضعف از خود رئیس جمهورى باشد از عدم انسجام درون دولت بوده است. اما اگر لازم باشد در آینده در مورد موضوعات مهم و حتى در مورد خود قانون اساسى مى توانیم رفراندوم برگزار كنیم.

سایت معین:www.moeen.ir


حضور هاشمى لازم و ضرورى است

ایسنا: عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران گفت: رویكرد جناح راست به سمت اجماع براى معرفى یك كاندیدا مى تواند به منزله فشار براى خروج هاشمى از عرصه رقابت ها تفسیر شود. محمد عطریانفر در گفت وگو با شبكه خبرى العالم گفت: آقاى رفسنجانى با توجه به به هم خوردن تعادل سیاسى در میان چپ و راست، خود را براى رفع نابسامانى مكلف به حضور مى داند، اما با این حال او همچنان در این باره به دلایل نامعلومى از جمله فشارهایى مبنى بر خروج از صحنه رقابت مردد است. عطریانفر در ادامه گفت: به دلایل پیش گفته حضور او صحنه انتخابات بر پایه تشخیص نخبگان و صاحب نظران سیاسى امرى لازم و ضرورى احساس مى شود. وى اوضاع نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى ایران را بسیار حساس دانست و گفت: در انتخابات سابق راى دهندگان بنا به تكلیف شرعى به پاى صندوق هاى راى مى رفتند اما این پارادایم جاى خود را به الگوى نوسازى شده اى تحت عنوان «تكلیف اجتماعى» داده است. عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران در ادامه گفت: حضور گسترده نیروهاى جوان در جناح راست معادله را دچار تاخیر و ابهام كرد و این جناح نتوانست به نتیجه نهایى دست یابد، تا از بین نامزدهاى خود یكى را معرفى كند در حالى كه زمان زیادى جهت ثبت نام نامزدها باقى نمانده است.


تعابیر بد از داروى تلخ(بخش دوم)

خلیل رضوى: اما آنچه جاى درنگ دارد، این است كه آیا جامعه در تربیت مدیرانى موفق مشكل دارد كه مردانش شیرین ترین سمت ها را تلخ مى دانند؟ باید گفت با كمال تاسف باندبازى و كوته نظرى و منفعت  طلبى فردى و حزبى دو جناح قدرتمند كشور یاس و ناامیدى را كه شاید بدترین حالت براى جامعه اى پویا در رقابت هاى انتخاباتى است، بر جو كنونى جامعه حاكم كرده اند. جناح ها نه تنها جامعه را از شادابى حضور ۳۰ میلیونى انداخته اند، بلكه در درون خویش نیز به بیمارى حب قدرت دچار گشته اند. آنقدر كه به رغم ترس و وحشت از رقابت جناح دیگر نامزدهایشان توانایى خوردن داروى شیرین كناره گیرى را ندارند. اگر جناح چپ بیمارى دموكراسى نداشت، چرا شیرینى یك انتخاب را نچشید و داروى تلخ اختلاف حزب مشاركت و مجمع روحانیون را به طرفداران خود تجویز كرد؟ اگر جناح راست و نامزدهاى بسیارش صرفاً شیرینى خدمت به خدا و خلق را مى خواهند، چرا هنوز از اردوگاه هایشان دود تلخ سیاه اختلاف بلند مى شود؟ این حالات را در كنار این سخن هاشمى رفسنجانى قرار دهید كه «اگر دو جناح چپ و راست در معرفى نامزد هاى واحد خود به توافق نرسند، آمدن را بر خود تكلیف مى دانم.» این همان داروى تلخى است كه او از آن سخن گفته است. وگرنه با هر مقیاسى كه سنجیده شود پست ریاست جمهورى براى هاشمى رفسنجانى نیز شیرین است. شیرینى خدمت به خلق، شیرینى تداوم كارهاى گذشته و شیرینى... .


تحریم انتخابات غیرمنطقى است

مهدى كروبى در گردهمایى مسئولان كمیته هاى دانشجویى و جوانان ستادهاى انتخاباتى خود در سراسر كشور، تحریم انتخابات را غیرمنطقى خواند و گفت: عدم مشاركت مردم در انتخابات شرایط كشور را بسیار ناگوار خواهد كرد و به طور حتم باعث بیشتر شدن تنگناهاى اجتماعى و اقتصادى مى شود. وى افزود: هر فكر و اندیشه اى اگر بخواهد از بین نرود و دنباله رو جریانات دیگر نباشد، باید حضور فعال و پویایى در صحنه هاى مختلف داشته باشد. كروبى در ادامه سخنان خود درخصوص حمایت از مطبوعات در دولت احتمالى اش گفت: در هر جا و هر پستى كه بوده ام از مطبوعات حمایت كرده ام و دامنه دفاع من از مطبوعات به سال ۷۶ به بعد برنمى گردد بلكه خیلى قبل از آن نیز در موارد بسیارى براى حمایت از مطبوعات وارد عمل شده ام.


-حضور نخبگان دینى در حكومت

مهدى كروبى گفت: باید در مجموعه حكومت افرادى از نخبگان دینى حضور داشته باشند تا مسائل اجتماعى و نیازهاى روز مردم را با پاسخ هاى دینى جواب دهند. كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم در جمع روحانیون زنجان افزود: نخبگان دین حاضر در حاكمیت حتى مى توانند اندیشه هاى جدید دینى را در بحث حكومت دارى، اقتصاد، فرهنگ، هنر و ساختار حكومت اشاعه دهند. وى افزود: همه عناصر حكومت در جمهورى اسلامى البته اعضاى اصلى و روساى قوا تا امروز از روحانیت بودند و هر مشكل و كم و كاستى كه در حكومت پیدا مى شود از منظر دین برداشت خواهد شد. وى در ادامه گفت: برخى معتقدند كه نباید مسئله روحانیون را وارد حكومت كنیم، اما بنده معتقدم كه وقتى حكومت دینى است، قضیه متفاوت است و حكومت وظیفه دارد كه ساختار اقتصادى و معیشتى اهل دین را حل كند تا آنان بتوانند با فراغ بال به كسب علم و تحصیل بپردازند.

-همه باید در انتخابات شركت كنند

مهدى كروبى گفت: انتخابات تبلور اراده ملت است و همه باید در انتخابات ریاست جمهورى شركت كنند تا دولت بعدى با همراهى مردم سخت ترین مسیرها را آسان طى كند.وى در مسجد حضرت رقیه زنجان افزود: همیشه باید این نكته را به یاد داشته باشیم كه محرومان و مستضعفان، بزرگترین، صادق ترین و رشیدترین انسان هاى انقلاب هستند و باید به این عزیزان توجه خاص شود.

- سردى انتخابات به ضرر همه است

مهدى كروبى در همایش جوانان ستاد انتخاباتى خود در كرج سردى انتخابات را به ضرر همه دانست و گفت: در قانون اساسى ما فرق نمى كند كه رئیس جمهور با چه تعداد راى پیروز مى شود. تنها هر كسى كه معادل یك دوم به علاوه یك راى را كسب كند، رئیس جمهورى است. بنابراین فرقى نمى كند كه این حضور ۴۰ میلیونى یا ۵۰ میلیونى باشد.

سایت كروبى:www.vefagh.com


سه دیدگاه انتخاباتى

میزان: ابراهیم یزدى گفت: «نهضت آزادى، آزادى انتخابات را حق خود مى داند.» كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم به دعوت نهضت آزادى ایران شاخه اصفهان در حضور بیش از ۴۰۰ نفر از اقشار مختلف این شهر، درباره انتخابات ریاست جمهورى گفت: سه دیدگاه در این مورد وجود دارد: تحریم، شركت بى قید و شرط و شركت با قید و شرط. وى گفت: از آنجا كه از نظر ما تحریم و عدم مشاركت هیچ مشكلى را حل نمى كند ما با تحریم انتخابات به طور كلى مخالفیم. یزدى با ذكر خاطراتى از روز هاى اول انقلاب گفت: از آغاز دو تفكر حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى در برابر هم ایستاد. در این میان تفكر مبتنى بر حكومت اسلامى با آراى مردم كارى نداشت و حكومت را یك موهبت الهى مى دانست كه به روحانیت اعطا شده و دومى معتقد بود مشروعیت نظام از آراى مردم است.


مخالفان نهضت آزادى

یزدى، نهضت آزادى را گرفتار دو گروه افراطى شدید دانست، یكى محافظه كاران خردگریز و دیگرى گروهى كه كاملاً ضد همه چیز و همه كس هستند و مى خواهند همه چیز به هم بخورد. وى در ادامه گفت: در هر حال فضاى پیش از انتخابات فرصتى براى بازگو كردن حرف هاى بیان نشده است. وى در پایان سخنانش با ذكر حدیثى از امیر المومنین (ع) عدالت را طبق فرمایشاتشان قرار دادن اشیا در موضع خود معنى كرد و عدالت را برابر آزادى دانسته و گفت: بدون آزادى، عدالت متحقق نمى شود و این هر دو نیاز به توسعه سیاسى دارند. یزدى همچنین در جواب سئوالى با این مضمون كه گویا در روش اداره نهضت آزادى میان شما و مهندس مهدى بازرگان تفاوت هایى مشهود است، گفت: شرایط سیاسى كشور ما تغییر مى كند ولى مبانى تفكر سیاسى نهضت آزادى ایران در این ۴۴ سال هیچ تغییرى نكرده است. وى در پاسخ به سئوال یكى از حضار كه «راى دادن را طناب  دار به دور گردن خود انداختن تعبیر كرده بود و از ایشان مى پرسید كه چرا شما مردم را به راى دادن تشویق مى كنید و اینكه آیا شما راى مى دهید یا خیر؟» گفت: نهضت  آزادى در مورد راى دادن یا ندادن هنوز تصمیمى نگرفته است، اگر هم گرفته باشد حرف آخر خود را اول نمى زند. ولى مسئولان  خواهان شركت حداكثرى مردم در انتخابات است. حال اگر مردم توجه كنند كه چه كسى از هفت خوان رستم بیرون مى آید طناب به گردن انداختن نیست، اگر ما از این هفت خوان گذشتیم و شرایط ما تصویب شد به مردم خواهیم گفت كه اگر پاى صندوق هاى راى مى روید، به یزدى راى نمى دهید بلكه به فكر و برنامه است كه راى مى دهید سپس با نیروى همین مردم ما آن برنامه را به اجرا مى گذاریم درست مانند مصدق كه تمام كار هایش را به كمك مردم پیش برد. ما مردم را تشویق مى كنیم كه نسبت به سرنوشت خود بى تفاوت نباشند و مى گوئیم تا مردم قابلیت دموكراسى را پیدا نكنند، عدالت فراگیر نخواهد شد و ما خواهان بازسازى اقتدار رئیس جمهور هستیم. یعنى رئیس جمهور باید آزاد باشد و نماینده هایش را خود انتخاب كند. به امید چنین روزى.

www.nehzateazadi.org


توسعه با نزدیكى دل ها رخ مى دهد

مهر: على لاریجانى گفت: توسعه زمانى رخ مى دهد كه ما بتوانیم ابتدا تمام دل ها را به هم نزدیك كنیم. كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم در جمع اعضاى شوراى هماهنگى نیرو هاى انقلاب اسلامى ارومیه در خصوص سیاست خارجى و روابط بین الملل گفت: ما اگر بخواهیم نقش قدرت ژئواستراتژیك را در منطقه ایفا كنیم باید وضعیت اهمیت ایران را تبدیل به قدرت بزرگ ایران در خاورمیانه كنیم. وى در خصوص حضور هاشمى رفسنجانى در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى گفت: اگر آقاى هاشمى رفسنجانى در انتخابات شركت كند، صحنه رقابت انتخابات بین اصولگرایان، كارگزاران و اصلاح طلبان خواهد بود، پس به عبارتى مى توان گفت كه انتخاباتى سه قطبى خواهیم داشت.


-زنان توانایى هاى بى شمارى دارند

على لاریجانى در جمع خبرنگاران ارومیه گفت: امروزه زنان ما توانایى هاى بى شمارى دارند و باید از زنان جامعه براساس توانمندى هایشان استفاده كرد. او در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگرى، مبنى بر اینكه «اجماع اصولگرایان كى به نتیجه مى رسد و نظر شما در خصوص آزادى مطبوعات چیست؟» گفت: اجماع اصولگرایان در حال تحقق است زیرا در مسیرى حركت مى كنند كه به این اجماع نزدیك تر شده اند. در خصوص مطبوعات هم باید بگویم گسترش رسانه در كشور باعث مى شود كه با كشور هاى دنیا در ارتباط باشیم و نبود رسانه  در كشور باعث مى شود كه از جهان پیرامون خود عقب بمانیم. وى در خصوص اینكه چه معیار هایى در شما بوده است كه نامزد انتخابات ریاست جمهورى اصولگرایان قرار گرفته بودید؟ گفت: این را باید از اعضاى جبهه اصولگرایان بپرسید. لاریجانى در پاسخ به سئوال خبرنگارى در خصوص این كه شما «آیا با اروپائیان ارتباط برقرار خواهید كرد یا نه؟» گفت: با اروپائیان ارتباط برقرار خواهیم كرد ولى اولویت هایى دارد. اولویت اول ما ارتباط با همسایگان است، چرا كه ما مى توانیم با برقرارى ارتباط با آنها بازار اقتصادمان را رونق دهیم. اولویت دوم ما كشور هاى آفریقایى است چرا كه آنها با داشتن منابع طبیعى مى توانند ما را در صنایع اقتصادى كمك كنند. اولویت سوم برقرارى ارتباط با اروپائیان است. وى در پایان در خصوص معرفى كابینه اش گفت: من در ذهنم اشخاصى را دارم كه بخواهم معرفى كنم، ولى ما در كشور مجلسى قدرتمند داریم كه در خصوص كابینه باید با آنها رایزنى كنیم تا بتوانیم راى اعتماد بگیریم.


اصلاحات از مدیران آغاز شود

على لاریجانى در جمع مردم شهرستان نقده به صدمات وارده به كشور از سوى برخى از مدیران اشاره كرد و افزود: ما باید اصلاحات اسلامى را ابتدا از مدیرانمان آغاز كنیم تا بتوانیم در كشور اصلاحات را به خوبى انجام دهیم. وى در ادامه گفت: به رنسانسى جدید احتیاج داریم تا بتوانیم تفكر اسلامى را در كشور به منصه ظهور برسانیم.

سایت لاریجانى:www.larijani.ir


بررسى تاریخى احیاى اسلام

على اكبر ولایتى: برحسب اینكه از چه زاویه اى به این پدیده بنگریم، تفسیر و تحلیل ما تفاوت مى كند. از این رو اندیشمندان این پدیده به خود آمدن مسلمانان را با عناوینى گوناگون نامگذارى كرده اند و نوع برداشت آنها را مى توان در قالب برخى از اصطلاحات ذیل نامگذارى كرد: اصلاح طلبى، سلفى گرى، بازگشت به خویش، خرافه ستیزى، نوگرایى، مقابله با استعمار، وحدت مسلمین... و بیدارى اسلامى. گزینش اصطلاح بیدارى اسلامى به دلیل جامعیت بیشتر این كلمه و سنخیت آن با دیگر فصول است. نكته دیگرى كه اهمیتش از این نامگذارى بیشتر است، شاید كشف نوعى همانندى بین مراحل گوناگون تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامى در دوره اول و پیش از حمله مغولان و عصر بیدارى اسلامى در دوره معاصر باشد. گویى كه سیر منحنى فرهنگ و تمدن اسلامى تكرار مى شود و این وضعیت یادآور نوعى از فلسفه تاریخ است كه: «تاریخ جز تكرار وقایع نیست.» و یا اینكه در اسلام این ظرفیت بالقوه احیا و بازسازى از درون وجود دارد و شاهد این مدعا سرنوشت اسلام در عصر حاضر است كه به اقرار همه ناظران خودى و بیگانه، پرجاذبه ترین دین براى همه ملل و اقوام جهان است و سرعت پیشرفت آن قابل مقایسه با هیچ یك از دیگر ادیان جهان نیست. از این پدیده مى توان نتیجه گیرى كرد كه این دین همچنان زنده است و همچون دیگر موجودات زنده قدرت پالایش از درون، ترمیم عناصر پوسیده، دفع مواد فاسد و یا فاسد كننده، دفاع در برابر تهاجم عناصر بیگانه موذى و مضر و رشد و بالندگى و از قوه به فعل درآوردن ظرفیت هاى موجود را دارد. آغاز بیدارى اسلامى همچون اصل اسلام با دعوت از مردم آغاز مى شود كه چنین شد، امیر عبدالقادر، سیدجمال الدین اسد آبادى، شیخ محمد عبده، سید احمدخان، شیخ فضل الله نورى، عبدالرحمان كواكبى، شیخ شامل، رشید رضا، علامه اقبال لاهورى، سید حسن مدرس، حسن البنا، سیدقطب، ابوالاعلا مودودى، سیدمحسن امین جبل عاملى... و سرانجام امام خمینى همگى مردم را به بازگشت و احیاى اسلام دعوت كردند و مردم هم این دعوت را پذیرفتند و دسته دسته از ملل اسلامى، دوباره با اسلام بیعت كردند. جست وجو در تاریخ معاصر و نگاهى به دقایقى كه در زمان ما اتفاق مى افتد، كاملاً این واقعیت را آشكار مى كند كه هیچ كشور اسلامى نیست مگر این كه در آن رد پایى از بیدارى اسلامى یا نهضت بازگشت به اسلام باشد. چنین واقعیتى حكایت از كامیابى چشم گیر در نخستین مرحله از نوزایى (رنسانس) اسلامى مى كند. اهمیت این مرحله به قدرى است كه امروز طمع كنندگان به سرزمین هاى اسلامى و میراث خواران استعمار كهن، با رداى جدید «حمایت از حقوق بشر» و «دفاع از صلح و امنیت و دموكراسى» تحت پوشش تئورى «برخورد تمدن ها»، كمر به نابودى آن بسته و پس از فروپاشى شوروى با همه توان نظامى خویش در برابر مسلمانان صف آرایى كرده اند.

سایت ولایتى:www.velayati.ir


فنون مذاكره را مى دانم

محسن مهرعلیزاده كه در آذربایجان شرقى به سر مى برد، به دعوت انجمن اسلامى دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در جلسه سخنرانى و پرسش و پاسخ حضور یافت و به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت. وى در پاسخ به پرسش دانشجویان مبنى بر این كه «كاندیداى نهایى اصلاح طلبان چه كسى خواهد بود؟» گفت: تا آخر هستم و نظرسنجى هاى معتبر نشان مى دهد كه تصمیم درستى گرفته ام. مهرعلیزاده در توصیف دولت رفاه كه آن را به عنوان دیدگاه برنامه اى خود مطرح كرده است، چنین گفت: دولت رفاه نظریه اى است كه متناسب با شرایط و ویژگى هاى كشورهاى مختلف به كار گرفته شده و كارایى خود را نشان داده است. مشخصه مهم دولت رفاه اجرایى و عملیاتى بودن آن است. مهرعلیزاده در قبال این پرسش كه «با مجلس هفتم چگونه كار خواهد كرد؟» گفت: فنون مذاكره را به خوبى مى دانم و سابقه عملكرد من در استاندارى استان خراسان نشان مى دهد كه با جناح هاى مختلف مى توانم كار كنم در عین حال كه به هیچ وجه از اصول اصلاحات كوتاه نیایم.


- مهرعلیزاده در قره تپه

مهرعلیزاده كه به منظور افتتاح مسابقات كورس سواركارى در شهرستان قره تپه به سر مى برد، مورد استقبال مردمى قرار گرفت. وى به اصرار و دعوت تماشاگران و مردم حاضر در محل، جایگاه را ترك كرد، به میان آنان رفت، از نزدیك با مردم به گفت و گو پرداخت و به سئوالات آنان پاسخ گفت.


-حمایت بازاریان كیش از مهرعلیزاده

جمعى از بازاریان و اصناف مناطق آزاد قشم و كیش، در بیانیه اى حمایت خود را از كاندیداتورى محسن مهرعلیزاده در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى اعلام كردند. در این بیانیه آمده است كه سیاست هاى اجرایى و اقتصادى و سابقه اجرایى قوى ایشان در عمران و آبادانى جزیره كیش از جمله دلایل این حمایت است. گفتنى است، محسن مهرعلیزاده به عنوان رئیس سازمان عمران كیش نقش موثرى را در شكوفایى این جزیره برعهده داشته است.


-مچ گیرى هاى جناحى مانع پیشرفت كشور است

محسن مهرعلیزاده گفت: تجربه ثابت كرده تاكنون هرجا مسئولیتى داشته ام، همیشه فراجناحى فكر و عمل كرده ام و مدیران و افراد توانمند از هر دو جناح، مدیران من را تشكیل مى دادند. وى در دیدار جمعى از جوانان افزود: نباید با جنجال و درگیرى هاى سیاسى و مچ گیرى هاى جناحى مانع پیشرفت كشور شد و برخى جناح ها به خاطر این كه رقیب را تخریب و تضعیف كنند، حاضرند دست به هركارى بزنند و منافع ملى را در نظر نمى گیرند و متاسفانه این گونه برخوردهاى نسنجیده موجب شده تا مردم نسبت به تعیین سرنوشتشان بى تفاوت باشند. او در پاسخ به سئوالى درباره برخوردهاى خشن با جوانان گفت: جمعیت ۶۵ درصدى جوان كشور برخوردهاى منطقى را مى پذیرد و نباید با برخوردهاى خشن با جوانان، آنها را ناامید كرد.

سایت مهرعلیزاده: www.mehralizadeh.com


جامعه به تغییر مى اندیشد

ستاد انتخاباتى قالیباف: امروز مسئله اول ما در حوزه فرهنگ و جامعه شكاف عمیق میان «تدبیرات و تغییرات» است و در اساس دو گفتمان در حوزه مسائل فرهنگى - اجتماعى دیده مى شود؛ گفتمان تدبیر كه گفتمان دولت است، و گفتمان تغییر كه گفتمان جامعه است. میان این دو عرصه شكاف عمیقى وجود دارد، در عرصه اول كه قلمرو دولت است، «مسئله سیاست» حاكم است و در عرصه دوم كه قلمرو جامعه است، «زندگى» مطرح است. بر این اساس «دولت به تدبیر سیاسى» فرهنگ و جامعه مى پردازد و چون امروز سیاست دولت، «سیاستِ قدرت» شده است، تدبیرات، تدبیر نیست بلكه «تهدید» است و «جامعه» نیز تنها به «تغییر» مى اندیشد و خود را متكفل «تدبیر» نمى داند، «جامعه» به «تغییر» زندگى خود مى پردازد و كار دولت را «تدبیر» مى داند. و این «تغییرات وسیع» بدون «تدبیرات وسیع»، فرهنگ و جامعه را دچار موقعیت «ازجا دررفتگى» كرده است مانند سوار تیزرویى كه پایش از «ركاب اسب» در رفته و در حال عدم تعادل است نه بر زمین افتاده و نه در «سواركارى» خود مستحكم است. این موقعیت «از جا دررفتگى» چهار مسئله را در حوزه «جامعه» به صورت گره كور نشان مى دهد: اول: «بى ثباتى» موجود اذهان جامعه و فرهنگ پروران را درهم ریخته، حس بدون كلید بودن این «قفل» و نبود مفرى براى فرار، «امید اجتماعى» را براى حركت به سوى آینده «كاهش» داده است. دوم: «بى ثباتى» موجود شكاف هاى اجتماعى و فرهنگى را تقویت نموده و بلاتكلیفى موجب تفرقه شده: شكاف زن / مرد، پیر / جوان، سنى / شیعه، ترك / فارس، عرب / عجم و... از این بى ثباتى جان مى گیرد. سوم: این «از جا دررفتگى» اوضاع را «بحرانى» نشان مى دهد، به همه مى گوید كه «بحران بى در رو» و «بلاى بى منجى» ایجاد شده و شرایط «بحران» همیشه شرایط «امروز» است نه «فردا». در «بحران» كسى به آینده نمى اندیشد چون «امروز» را از دست مى دهد و اگر امروز را از كف دهد دیگر «آینده اى» نخواهد بود و «انسان و جامعه» «بى آینده»، «انسان و جامعه» بى حركت است. چهارم: این «عدم ثبات» شرایط فرهنگ و جامعه را سطحى كرده دیگر هیچ تدبیركننده اى به «روح» جامعه و فرهنگ نمى اندیشد. بلكه «جسم» جامعه كه همان آسیب ها و ناهنجارى ها و كژتابى ها نماد آن شده همیشه به چشم مى آید. و این یعنى ندیدن روح جامعه، یعنى «شادى» و «افتخارمندى» و تولید «جامعه ناشاد» و «كم افتخار»


- لاریجانى با قالیباف پرواز كرد

مهر: على لاریجانى در پایان سفر ۳ روزه خود به آذربایجان شرقى، ساعت ۸ صبح دیروز در حالى از تبریز عازم تهران شد، كه هدایت پرواز ۴۴۶ ایران ایر را محمد باقر قالیباف دیگر كاندیداى اصولگرایان بر عهده داشت.

سایت قالیباف:www.ghalibaf.ir


نظامیان چهره هاى ماندگار

پس از انصراف احمد توكلى و اعلام احتمال انصراف محسن رضایى به نفع دیگر كاندیداهاى اصولگرا، محسن رضایى حضور خود را جدى دانست و سریعاً سخنگوى خود را معرفى كرد. على احمدى سخنگوى این كاندیدا هم به سرعت مصاحبه مطبوعاتى خود را دیروز صبح برگزار كرد و به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت. سخنگوى محسن رضایى در ابتدا گفت: آقاى دكتر رضایى و آقاى قالیباف از دیگر كاندیداها به یكدیگر نزدیك ترند و هر دو جزء ائتلاف چهارگانه میثاق مى باشند و ایشان نیز در گفته هایشان بیان داشتند كه به نفع شخص خاصى كنار نرفته اند و بعد از نام نویسى كاندیداها مى توان بر این نظر سنجى ها مانور داد. على احمدى در پاسخ به این سئوال كه «حامیان محسن رضایى بیشتر در چه قشرى هستند؟»، گفت: آرایش سیاسى در جامعه ما به هم ریخته است. وجود دو جناح چپ و راست و اینكه هر دو امتحان خودشان را پس داده اند و اكنون جامعه آرایش قبلى را ندارد و استعداد مردم فرق كرده و خواسته هاى مردم در دو گروه چپ و راست تبلور ندارد و یا اینكه شعار هاى گروه هاى سیاسى تبلور نیاز هاى مردم نیست. مردم فارغ از گروه هاى سیاسى به عنوان مرجع آنها هستند و نمى توان روى گروه خاصى مرز بندى كرد. وى همچنین در مورد اینكه اگر اصولگرایان در این كاندیداهاى خود به فرد واحدى نرسند و به یك نفر غیر از این افراد متمركز شوند چه مى شود؟ گفت: چنین امكانى وجود ندارد و همه تلاش ما این است كه در بین همین افراد به وحدت برسیم و وحدت همه نیز آقاى رضایى باشند. احمدى همچنین در مورد «جرایم سیاسى، زندانیان مطبوعاتى و آزادى هاى سیاسى» گفت: آزادى سیاسى باید وجود داشته باشد و آزادى بیان شخصیت هاى حقیقى آن هستند كه باید بیان عقیده كنند و برخى در این وسط حریم قانونى را رعایت نمى كنند و باعث به وجود آمدن این مسائل مى شوند. پس ما باید این امكان را براى آزادى فردى و گروه هاى سیاسى با تدوین یك سرى قوانین به وجود آوریم.

وى در مورد «پیشینه نظامى برخى كاندیدا و ورودشان به عرصه سیاست»، گفت: مدیریت كشور مدیریت بحران ها است. نوعى نگاه استراتژیك نسبت به مسائل جامعه است. مجموع نیرو هاى سیاسى ما انقلابى بوده اند و افراد نظامى ما در واقع مجاهدین و جهاد گران بوده اند. دید این افراد فراتر از آن ابزارى است كه به كار مى برند. در این میان افرادى كه با ادبیات امام مشكل دارند و ادبیات رقیب را به وجود مى آورند مانند رقیبان مجاهدین از خود سئوال مى كنند كه در این ۸ سال دفاع مقدس كجا بوده اند و چون نمى خواهند به این سئوال پاسخ دهند این مسائل را مطرح مى كنند. البته نظامیان و مجاهدین ما افرادى هستند كه در تاریخ ما چهره هاى ماندگارى خواهند شد.

سایت رضایى:www.Rezaee.ir


قصه پرغصه جنبش دانشجویى

ابراهیم اصغرزاده: جنبش دانشجویى در تاریخ معاصر كشور ایران و در برهه هاى مختلف تاثیرى شگرف به جا گذاشته است. به گونه اى كه حتى در مراحلى از تاریخ تحولات سیاسى، اجتماعى در ابتدا صف مبارزه و در برخى موارد نقش راهبرى جامعه و حتى نخبگان را برعهده گرفته است. در تحولات سال هاى اخیر و به خصوص در دوم خرداد ۷۶ و بعد از آن دانشجویان و تشكل هاى دانشجویى سخنگوى مطالبات مردم و طلبكار حاكمیت بوده اند. پیشروبودن این جنبش به قدرى واقعى است كه در اندك زمانى اصلاح طلبان وارد شده به قدرت را «عقب مانده» دانست و ساز طرح مطالبات بنیادى ترى را نواخت. طرح شعار عبور از خاتمى و گسترش اقبال به آن در اواسط سال هاى حضور اصلاح طلبان در حكومت هرچند از سوى برخى افراطى خوانده شد اما نشانه پویایى و سیال بودن اندیشه آزادى خواهانه دانشجو و جلوگیرى از ركود و افسردگى بود. تیرماه ،۷۸ نقطه عطفى در جریان اصلاحات به شمار مى آید. تنها جریان آزادیخواهى كه بر محدودیت فضاى مطبوعات و پرونده سازى هاى كودكانه بر سر راه رشد و بالندگى و همه گیر شدن آن فریاد برآورد، همین جنبش مظلوم و حقیقت خواه بود. اصلاح طلبان در ابتداى دوران حكومت خود دو بال پرقدرت را به همراه خود مى دیدند كه قدرش را ندانستند و قربانى مسامحه كارى هاى خود كردند. مطبوعات و جنبش دانشجویى هر روز با كاهش فضاى مجاز فعالیت روبه رو شدند و در مدت اندكى هر دو بال پرقدرت گسسته شدند و در جنگى نابرابر با قدرتى كه آستانه تحملش هر روز كمتر مى شد راه انفعال و سكوت را برگزیدند. در كشاكش نمایش قدرت محافظه كارانه در اركان تحت نفوذشان تجویز استراتژى هاى ناكارآمدى چون «استراتژى آرامش فعال» انحصارطلبان را جدى تر كرد تا قدم به قدم شاهرگ هاى بقاى اصلاح طلبان را مقطوع و مردم را به فرجام جنبش اصلاح طلبى ایران بدگمان سازند. هرچند قصه پرغصه جنبش دانشجویى در این سال ها را نمى توان در فرصتى اندك واكاوید اما در برهه حساس كنونى این پرسش مطرح است كه راه استیفاى حق از حاكمیت كدام است؟ تحریم و خالى نهادن عرصه براى حضور بى دردسر كسانى كه سال هاى اخیر را با حسرت در انتظار اقتدار پلیسى خود نشسته بودند؟! یا حضورى معترضانه در آوردگاهى مدنى و فرصتى تاریخى با ایستادگى و اعتراض؟! مى دانیم كه جنبش دانشجویى و اكثریت آن رغبتى براى حضور ندارند اما آیا نسلى كه همواره در سال هاى اخیر پیشرویى را در منش خود مدنظر داشت باید فرصت تاریخى انتخابات و رودررویى با كسانى كه با خیالات خود راه خطرناكى پیش گرفته اند را از دست دهد؟! جنبش دانشجویى به عنوان مراجع اصلى قشرهاى مختلف جامعه همان گونه كه اكنون برآیند مطالبات اصلى ملت خاموش ایران است باید در این مقطع نیز با نگاهى به گذشته، چراغى براى راه آینده باشد.

سایت اصغرزاده:www.asgharzade.com


نگاه احمدى نژاد

گزیده سخنان محمود احمدى نژاد كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم در مورد مباحث گوناگون بدین شرح است انقلاب اسلامى

انقلاب اسلامى ترجمان یك شورش، طغیان، حركت احساسى، تلاش عده اى براى كسب قدرت، براندازى یك سلسله و به قدرت رسیدن یك سلسله دیگر یا تامین منافع یك قشر خاص نیست، بلكه این انقلاب ادامه نهضت انبیاى الهى، یك نقطه اوج و قله اى برجسته در بستر تاریخى نهضت انبیا محسوب مى شود و همه هویت، هستى و آینده ما و بشریت را تحت تاثیر قرار داده است.


-بیت المال

*دولت اسلامى حرمت بیت المال را نگه مى دارد و بیت المال را یكى از بزرگترین امانات مردم مى داند.

*فردى كه در یكى از مصادر امور قرار داشت و اخیراً به اتهام اختلاس دستگیر شد، ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دكوراسیون اتاق خود كرده است.

*بعضى ها ضعف و ناتوانى خود را در پشت دكورها پنهان مى كنند و بر این باورند كه دكور عامل تدبیر و اقتدار است.

*كسانى كه اشرافى گرى را باب كرده اند در برابر سئوال دیگران آن را به آبروى نظام مربوط مى كنند.

*بیچارگى و ذلت مسلمین از جایى شروع شد كه سردمداران به كاخ نشین


-ملت ایران

*این ادعا كه گفته مى شود ملت ایران توانایى حل مشكلات خود را ندارد، یك دروغ بزرگ است و ملت ایران بسیار توانا است

*همه مشكلاتى كه امروز داریم به دست تواناى جوانان مومن و انقلابى كشور و با هزینه كم و بازدهى بالا قابل حل است.


انتخابات ریاست جمهورى

*ظرف روزهاى آینده، فضاى مبهم موجود، شفاف خواهد شد و مردم به راحتى مى توانند از میان نامزدها آن كس را كه اصلح مى دانند، برگزینند

*هم اكنون یك جنگ روانى براى جلوگیرى از تشكیل دولت اسلامى به راه افتاده است

*نقد وضع موجود و بیان ویژگى هاى دولت اسلامى براى افكار عمومى یك وظیفه اساسى براى اندیشمندان اسلامى است.

*تشكیل دولت اسلامى به مفهوم قطع دست ایادى بیگانه و قطع دست متعرضان به بیت المال است

سایت احمدى نژاد:www.mardomyar.com


نامزد هاى دیگر

اگر عدالت باشد مى مانم

مهر: مصطفى كواكبیان گفت: فقط به نفع میر حسین موسوى از صحنه انتخابات كنار مى روم. اگر عدالت تبلیغاتى و اجرایى و نظارتى بر شرایط انتخابات حاكم باشد، در كنار مردم خواهم ماند. كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم در سالن همایش هاى انتخاباتى نمایشگاه بین المللى كتاب تهران، طى سخنانى با اشاره به فلسفه حضور خود در انتخابات ریاست جمهورى گفت: بنده نماینده گروه هاى خاموش خارج قدرت هستم. طى ۲۶ سال گذشته، كرسى هاى قدرت تنها میان ۲۷۰۰ نفر دست به دست شده در حالى كه كشور ما برخوردار از ده ها هزار نیروى كارآمد و پرتلاش است. وى افزود: در طول سالیان گذشته یعنى حاكمیت حزب مشاركت بر قوه مجریه نیز میدانى براى ظهور و بروز افراد كاردان به وجود نیامد و فرهیختگان جامعه مجبور شدند، در گوشه كلاس هاى درس حبس شوند در حالى كه طرح ها و ابتكارات فراوانى را براى گره گشایى از مشكلات مردم داشتند. دبیر كل حزب مردمسالارى با اشاره به ناكامى هاى دولت اصلاحات در تحقق شعارهایش گفت: دولت، شعار تعدیل نیروها و سامان بخشى وزارتخانه ها را ارائه كرد اما این وعده هیچگاه محقق نشد در حالى كه دولت چین ۱۶۰۰ و هند ۱۰۰۰ كارمند سیاسى بیشتر ندارد، اما وزارت خارجه ما ۱۶ هزار كارمند دارد كه بسیارى از این تعداد هم براساس روابط حزبى و باندى و فامیلى گزینش شده اند. وى در ادامه گفت: اگر گروه هاى اصلاح طلب به اجماع نرسند مطمئناً شكست خواهند خورد. وى راه تحقق اجماع را گردهمایى و هم اندیشى نخبگان در این باره عنوان كرد و افزود: اگر نخبگان از احزاب و گروه هاى دوم خردادى در راى گیرى شان فردى را انتخاب كنند و آن شخص هم غیر از خود من باشد، از او حمایت خواهم كرد.


روزنامه کیهان

توكلی: رئیس جمهور به جای تجمل گرایی، نوكر مردم باشد

رئیس مركز پژوهشهای مجلس با تأكید بر این كه طرفدار مردم سالاری دینی است، گفت: با نسخه های غیربومی مردمسالاری مخالف هستم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توكلی كه در مجمع نخبگان و فعالان سیاسی، فرهیختگان و دانشجویان و دیگر اقشار مردم شهرستان نكا در مسجد جامع این شهر سخن می گفت با بیان این كه مسئولین باید باور كنند اسلام دین حق است و برای اداره كشور برنامه جامع دارد، اظهار داشت: اگر مسئولان، دین اسلام و قانون اساسی را سرلوحه كار خود قرار دهند، به دنبال الگوهای غیربومی از جمله نسخه های صندوق بین المللی پول نخواهند رفت.

وی با تأكید بر ساده زیست بودن مسئولان و حاكمان در جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد: اگر مسئولان به دنبال اشرافی گری و تجمل گرایی بروند، فراموش می كنند كه باید نوكر مردم باشند و آن وقت خود را آقا و سرور مردم می دانند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با طرح این سؤال كه فاصله بین رفتار برخی مسئولان نظام با امام علی«ع» چقدر است؟ گفت: مسئولان باید نسبت به فقر، فساد، تبعیض، رشوه، بیكاری، فحشا، ناامنی و پارتی بازی و... نگران باشند و در راستای حل مشكلات مردم گام بردارند.

توكلی با تأكید بر این كه حاكمان باید مصلحت عمومی جامعه را در نظر بگیرند اضافه كرد: سلامت مالی باعث افزایش بركت و فساد مالی باعث افزایش نكبت و نفرت در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به محبوبیت شهید رجایی در نزد مردم تصریح كرد: اگر شهید رجایی در طول یك سال مسئولیت خود چنان در دل مردم جای گرفت كه هنوز او را فراموش نمی كنند، به خاطر این است كه رفتار صادق، ساده زیستی و مردمی بودن ایشان معجزه گر بود و ایشان فقیرانه رفتار می كرد.

رئیس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: اگر دولت قانون شكن باشد مردم نیز قانون شكن خواهند شد.

توكلی در ادامه این جلسه در پاسخ به سؤالی در خصوص استعفایش از وزارت كار گفت: بعلت مخالفت با دولتی كردن همه چیز، از امام(ره) اجازه گرفتم و استعفا دادم چرا كه معتقدم دولتی كردن همه چیز با اسلام، قرآن و قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در پاسخ به این سؤال كه چرا پس از انصراف از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در مجامع عمومی حاضر می شوید و سخنرانی می كنید، گفت: به نفع اصولگرایان تبلغ می كنم و به رغم انصراف، برنامه های سخنرانی خود را لغو نكردم چرا كه معتقدم باید به اصولگرایان رأی داده شود و به كسانی كه دغدغه تقویت اخلاق و دین نداشتند و با تبعیض های حزبی، جناحی به كشور صدمه زده اند نباید رأی داد.

توكلی در پاسخ به سؤالی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر این كه وقتی مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی آغاز شود، كم كم نعره ها بلند خواهد شد، اظهار داشت: اگر اكنون صدای نعره ای نمی شنوید نشانه آن است كه با مفاسد اقتصادی درست برخورد نمی شود و حركت مفیدی در این راستا صورت نمی گیرد.

گزارش خبرگزاری فارس همچنین حاكی است دكتر احمد توكلی طی سخنانی در میان مردم شهرستان بهشهر در مسجد جامع این شهر نیز با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: ممكن است در روزهای آینده اروپایی ها در خصوص مسائل هسته ای كاری كنند كه اوضاع و فضای كشور بحرانی جلوه داده شود. می گویند وضع كشور بحرانی است و كسانی باید بیایند كه اقتدار داشته باشند، این در حالی است كه رهبر معظم انقلاب فرمودند كشور بحرانی نیست.

وی اضافه كرد: مگر فقط یك نفر در این كشور اقتدار دارد؟!

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان كرد: این حرفها جو كاذب است، می خواهند فضای كشور را برای ورود بعضی ها فراهم كنند، اما شما مردم باید آگاه باشید و فریب نخورید. به كسانی رای ندهید كه با سیاست های 16سال گذشته، جامعه را دچار مشكلات امروزی كرده اند.

توكلی با اشاره به قدرت زیاد رئیس جمهور در ایران تصریح كرد: قدرت دولت در ایران كم نیست، بلكه دولت اقتدار ندارد و نمی تواند قدرت را به كار ببرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: هرگاه خواستیم به صورت جدی با فساد مقابله كنیم بهانه های كاهش سرمایه گذاری و تضعیف روحیه مدیران مطرح شد در صورتی كه سرمایه گذاری وقتی رونق می گیرد كه بین مدیران پاك و ناپاك تفاوت باشد.


تجلیل مسئولان شورای هماهنگی تهران از احمد توكلی

مسئولان شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی مناطق 30گانه تهران با انتشار بیانیه مشتركی مراتب سپاس خود را نسبت به اقدام به موقع و هوشمندانه احمد توكلی ابلاغ كردند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به حماسه آفرینی های مردان بزرگی كه در كشاكش روزگار حماسه آفریده اند و در تاریخ جاودانه شده اند تصریح شده است؛ اینك در آستانه حماسه ای دیگر با مروری گذرا بر هشت سال دفاع مقدس، ایثار و گذشت در عرصه ای دیگر متجلی می شود و بزرگ مردی دلسوخته و مصمم پای به این میدان می نهد كه كلامش وحدت آفرین و تصمیمش امیدبخش است كه این خود استمرار غافله عشق است كه همچنان در حركت می باشد و بسی شكر پروردگار كه این خود از تفضل و عنایات اوست.


تأكید لاریجانی بر همبستگی ملی در عین حفظ هویت اقوام

دكتر علی لاریجانی كه در سفر به ارومیه درجمع عشایر و در منزل امام جمعه اهل سنت ارومیه سخن می گفت، قومیت ها و سنت های اجتماعی را از جمله نكاتی خواند كه باید در حفظ آن كوشا باشیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی قومیت ها و زبان های مختلف در كشور را عامل مهم برخورداری ایران از آداب و رسوم كهن دانست و با تأكید بر اجرای كامل قانون و تحقق آن در كشور، افزود: یكی از عوامل همبستگی در كشور این است و یكی از عوامل همبستگی در كشور استفاده از تفكر و نظرات تمام اقوام و مذاهب كشور در عرصه های مختلف است.

در این دیدار امام جمعه اهل سنت ارومیه از علی لاریجانی خواست تا به نقاط محروم و مستضعف كمك كند تا بتوان مشكلات اساسی این كشور را حل كرد.

همچنین امام جمعه سیلیوانا در این دیدار خطاب به نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: ما از شما حمایت می كنیم به شرط آن كه قانون اساسی را در كشور اجرا كنید.

یكی از اعضای اهل سنت شورای شهر ارومیه به فقر و بی عدالتی كه در این شهرستان وجود دارد اشاره كرد و افزود: ما به اندازه كافی در كشور شعار شنیده ایم بهتر است دیگر عمل كنیم و امیدواریم «دولت امید» چنین باشد.

«فتاحی» نماینده شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی درباره مشكلات مردم اهل سنت گفت: یكی از مشكلات اساسی این شهر بحث تحصیل است. چرا كه در شهرستان های این چنینی كه با ضعف معیشتی روبه رو هستند چند نفر از اهل یك خانواده باید كار كنند تا بتوانند مخارج تحصیلی یك نفر را فراهم كنند.

علی لاریجانی به تشكل كمیته ای برای تحقیق در مشكلات عشایر در ستاد انتخاباتی خود اشاره كرد و افزود: ما در ستاد انتخاباتی مان كمیته ای را تشكیل داده ایم تا مشكلات تمامی عشایر كشور را بررسی كند تا انشاءالله در «دولت امید» آنان را حل كنیم.

لاریجانی همچنین در مسجد طوبی تبریز در جمع نمازگزاران گفت: اصولگرایان به یك مكانیزم وحدتی می رسند و درآینده یكی یكی كنار می روند تا به اجماع برسند.

لاریجانی تصریح كرد: برای ایجاد تحول ورود نسل جوان كه معتقد به انجام كارهای بزرگ بوده و ترس و واهمه ای نداشته باشد به عرصه تصمیم گیری كشور ضروری است تا توان اقتصادی و فرهنگی ایران بیشتر ملموس شود.

داوطلب نامزدی نهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر برنامه های تولیدی و اقتصادی كشور طوری باشد كه ما بتوانیم صادرات كشور را بیشتر از واردات كنیم به این خود باوری رسیده ایم كه می شود با ایجاد فضای مناسب برای سطوح كشور این تغییرات را انجام دهیم.

وی همچنین با تجلیل از مردم آذربایجان گفت: آذربایجان در طول تاریخ نمادی از مقاومت، شجاعت و شهامت برای ایستادگی ایران در مقابل بیگانگان بوده است.

لاریجانی گفت: مردم آذربایجان نقطه كانونی ایجاد تفكر شیعی در ایران بوده است.

لاریجانی: با مردم صادقانه حرف بزنیم و عمل كنیم

نشست مشترك مسئولان شوراهای هماهنگی و ستادهای انتخاباتی دكتر لاریجانی دراستانهای كشور روز شنبه در محل ستاد مركزی انتخاباتی دكتر علی لاریجانی در تهران برگزار شد.

در این نشست كه دكتر لاریجانی نیز در آن سخنرانی كرد آخرین وضعیت ستادهای انتخاباتی در سراسر كشور مورد بررسی قرار گرفت و در مورد اقدامات و برنامه هایی كه باید تا انتخابات انجام پذیرد اتخاذ تصمیم شد.

مسئولان شوراهای هماهنگی و ستادهای انتخاباتی استانها در این جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و اقدامات صورت گرفته در سطح استان را برشمردند. در این جلسه همچنین سیاستهای مربوط به امور تبلیغاتی و رسانه ای انتخابات مورد بحث قرار گرفت و درباره مراحل و زمانبندی كارهای انتخابات بویژه میتینگ های عمومی و اقشاری در سطوح ملی و استانی بحث و گفتگو به عمل آمد.

دكتر علی لاریجانی در این نشست با تأكید بر سرعت و دقت در برنامه های انتخاباتی ستادها در سراسر كشور اظهار داشت: برنامه های انتخاباتی نباید منحصر به قشرهای خاصی شود و باید برای همه اقشار برنامه ر یزی شود.

وی افزود: با توجه به اینكه در برنامه هایم صداقت را سرلوحه كارها قرار داده ام، ستادهای انتخاباتی نیز با عملكرد درست خود باید به مردم اطمینان بدهند كه به شعارهایی كه می دهیم پایبند هستیم. وی گفت: باید به مردم ثابت شود كه صادقانه حرف می زنیم و صادقانه عمل می كنیم.


هاشمی رفسنجانی: به هر قیمتی كه شده قطعاً نامزد می شوم

جمعی از فعالان انتخاباتی ستاد سید محمد خاتمی در دو دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری در دیدار باهاشمی رفسنجانی از نامزدی وی حمایت كردند.

به گزارش خبرگزاری فارس در این دیدار رباطی یكی از فعالان جبهه دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی بر ضرورت حضور هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاكید كرد وی گفت: گرایش فكری و سیاسی جمع حاضر، خط امامی و اصلاح طلبی است.

هاشمی رفسنجانی هم در این دیدار گفت: اداره كشور در این مقطع حساس نیازمند هماهنگی و انسجام ملی است.

وی تاكید كرد: انسداد سیاسی به هیچ وجه برای كشور راهگشا نیست بلكه فضای باز سیاسی با رعایت نظم و انضباط ضروری است.

وی در پاسخ به دعوت برای حضور در انتخابات گفت: «من برای مصلحت كشور ونظام لحظه ها را غنیمت می شمارم تا بلكه وضعیت ملوك الطوایفی خاتمه یابد. وی افزود: در دو سه روز آینده به تصمیم می رسم و همه چیز روشن می شود.

وی همچنین در پاسخ به دعوت اعضای شورای مركزی انجمن نخبگان برای نامزدی ریاست جمهوری، گفت: بارها گفته ام كه برایم خوشایند این است كه دیگران مسئولیت های اداره كشور را بر عهده گیرند.

همچنین به گزارش سایت خبری هاتف كه گفته می شود توسط محمدهاشمی اداره می گردد، هاشمی رفسنجانی در دیدار مذكور گفته است: به هر قیمتی كه شده قطعا نامزد ریاست جمهوری می شوم، اصلاحات به عمل احتیاج دارد و باید حرف حساب دانشجو را پذیرفت.


سخنگوی ستاد انتخاباتی این نامزد احتمالی انتخابات: محسن رضایی و قالیباف تا نظرسنجی 12خرداد با یكدیگر رقابت می كنند

سخنگوی محسن رضایی بر فعالیت وی در چارچوب میثاق چهارنفره تاكید كرد.

دكترعلی احمدی گفت: محسن رضایی در چارچوب میثاق 4نفره در حال فعالیت انتخاباتی است و قطعا حاصل این توافق هرچه باشد رضایی از آن استقبال می كند، مگر آنكه دیگران به میثاق خود پایبند نباشند كه در آن صورت رضایی مستقل به فعالیت های انتخاباتی خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر وی پیش از ظهر دیروز در آغاز اولین كنفرانس خبری خود تصریح كرد: با توجه به سوابق مدیریتی و نزدیكی دكتر رضایی با امام(ره) و آشنایی به برنامه چشم انداز بیست ساله، وی برای تصدی پست ریاست جمهوری شایسته است و دكتر رضایی می تواند با مهارتی كه در انجام وظایف ذاتی رئیس جمهور دارد، چالش ها را برطرف كند.

احمدی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال انصراف رضایی و قالیباف به نفع یكدیگر اظهار داشت: رفاقت و دوستی قالیباف و رضایی به گذشته بسیار دور بازمی گردد و این دو نامزد انتخاباتی بیش از دیگران با یكدیگر تعامل و رفاقت دارند و هر دو نیز عضو ائتلاف چهارنفره هستند و براساس این توافق تا نظرسنجی دوازده خرداد با یكدیگر رقابت می كنند.

وی گفت: دو سناریو را می توان برای فضای انتخاباتی آینده ترسیم كرد: یكی اینكه اگر هاشمی رفسنجانی در این انتخابات نامزد شود كه در این صورت برخی كاندیداها از رقابت كناره گیری می كنند و زمینه وحدت اصولگرایان بیشتر می شود كه در این صورت رقابت اصلی میان هاشمی، یكی از كاندیداهای اصلاح طلبان و یكی از اعضای ائتلاف 4نفره خواهد بود كه تلقی من این است فرد برگزیده ائتلاف 4نفره محسن رضایی است و او ثمره وحدت و ائتلاف اصولگرایان است.

سخنگوی ستاد انتخاباتی محسن رضایی افزود: جناح چپ و جناح راست امتحان خود را پس داده اند و آرایش سیاسی كشور به هم ریخته، ذائقه و استعداد مردم تغییر كرده است، آنها مطالباتی دارند كه در شعارهای چپ و راست وجود ندارد.


كنفرانس مطبوعاتی بسیج دانشجویی پیرامون انتخابات برگزار می شود

كنفرانس مطبوعاتی با حضور مسئولان بسیج دانشجویی 4 دانشگاه بزرگ كشور دوشنبه هفته جاری در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود.

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» در این نشست مطبوعاتی مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه های تربیت مدرس، امام صادق، شهید بهشتی و علم و صنعت شركت خواهند كرد.

محور اصلی این نشست، انتخابات ریاست جمهوری و مشاركت حداكثری است كه رأس ساعت 8 صبح در ساختمان كنفرانس این دانشگاه برگزار می شود.


كروبی: مشكلات اقتصادی جامعه جدی است

سرویس شهرستانها:

حجت الاسلام كروبی گفت: با تعامل، رایزنی و گفت وگو می توان مشكلات و اختلاف نظر بین قوای سه گانه را برطرف كرد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مهدی كروبی، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاههای زنجان در پاسخ به این سؤال كه «فكر می كنید مشكلات خاتمی با رؤسای قوای دیگر چه بود و شما در صورت انتخاب چگونه می خواهید آن را برطرف كنید؟» اظهار داشت: خاتمی باید خودش مشكلاتش را بگوید، اما من می دانم جاده آسفالته و آزادراه نیست و مشكلاتی وجود دارد كه باید در مرحله نخست از طریق تعامل و رایزنی حل شود و اگر نتیجه نداد باید برای رفع آن مقاومت و ایستادگی كرد.

وی در پاسخ به این سؤال كه نظر شما درخصوص رابطه با آمریكا چیست؟ گفت: ما غیر از اسرائیل، هركجا حسن نیت، احترام متقابل، تعامل و گفت وگو باشد، مقدمه مذاكره را فراهم می كنیم.

وی تأكید كرد: ملت ایران از آمریكا ذهنیت بدی دارند و آنها (آمریكایی ها) باید حسن نیت نشان دهند.

حجت الاسلام كروبی درباره نامزدهای دیگر اظهار داشت: به همه نامزدها احترام قایل هستم و معتقدم كه انتخابات باید رقابتی و سالم برگزار شود.

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مشكلات اقتصادی جامعه را جدی دانست و افزود: در این راستا می توان دو كار انجام داد، نخست اینكه سرمایه گذاری را جهت دستیابی به تولید و درآمد افزایش داد و در مرحله بعدی تأمین اجتماعی را حتی به صورت موقت برای عبور از وضعیت موجود تقویت كرد.

وی در پاسخ به این سؤال كه در صورت پیروزی در انتخابات، شما و اعضای كابینه تان باز هم هدایایی از امثال جزایری ها كه در مجلس ششم بهره مند شدید دریافت خواهید كرد؟ گفت: من یك روحانی هستم و همه كشور این را می دانند و در كارهای خیر و كمك كردن، جایگاه داشته ام و الان نیز دارم و قبل از انقلاب هم داشتم.

كروبی افزود: من یك ریال از پدر و مادرم به ارث نبرده ام و ریالی نیز از خودم به كسی كمك نكرده ام، بلكه این كمك ها از محل وجوهات مردمی و بیت المال بوده است.

وی گفت: اگر در مقابل هدیه، خواسته خلاف قانون و شرعی وجود نداشته باشد دریافت آن از دید علما نیز خلاف نیست و نباید انگیزه آن را سؤال كرد.

حجت الاسلام كروبی با بیان اینكه جزایری نیز هیچ خواسته ای در مقابل پرداخت پول از ما نداشت، اظهار داشت: شیوه ما این بود پول هایی كه از یك دست می گرفتیم با دست دیگر آن را رد می كردیم.

حجت الاسلام كروبی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تلاش ایران برای دستیابی به دانش هسته ای تأكید كرد: ما دنبال ساخت سلاح اتمی نیستیم ولی غنی سازی اورانیوم را جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حق خود می دانیم.


زمانه بی كسی اصلاح طلبان!-خبر ویژه

علی رغم تبلیغات گسترده جبهه مشاركت استان مركزی در شهر خمین، نشست موسوم به «حامیان معین» روز گذشته باحضور 03 نفر برگزار شد.

عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در این نشست با مقایسه مشروطه خواهان و اصلاح طلبان دوم خرداد، دلیل شكست اصلاح طلبان را ناامید شدن مردم از آنان دانست و گفت: رقیب اصلی ما یاس عمومی جامعه از خودمان است.

هادی قابل خطاب به دانشجویان شاخه افراطی تحكیم وحدت توصیه كرد آنان به كمك آمریكا و اروپا برای ساقط كردن نظام جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و مردم سالاری دل خوش نكنند چرا كه آمریكا و اروپا در آخورهای لس آنجلس و واشنگتن شان آنقدر مهره های پروار كرده دارند كه در حكومت آنها جایی برای ما نیست!

در ادامه این نشست 03 نفره كه اكثر حاضران آن را هم خبرنگاران دولتی تشكیل می دادند، امینی- مدیر داخلی مشاركت استان مركزی- دریك اظهارنظر محیرالعقول مدعی شد: اگر امروز یك پیرمرد كرمانی اینقدر راحت و صمیمی با رهبر انقلاب حرف خودش را می زند، ماحصل تلاش اصلاح طلبان است و رهبری باید ممنون ما باشد!؟

سیف ا... حقانی- رئیس مشاركت خمین- هم به تمام كسانی كه نمی دانند به چه كسی رای بدهند پیشنهاد كرد به مصطفی معین رای بدهند. وی دلیل پیشنهاد سخاوتمندانه خود را ناشناس بودن چهره معین برای عامه مردم عنوان كرد.

وی زمانه را زمانه «بی كسی اصلاح طلبان» نامید و از تمام حاضران مجلس! خواست تا مقاومت كنند و نگذارند اصلاحات به عقب برگردد تاشاید روزی طرف مقابل را بشكنند.


روزنامه همشهری مقام معظم رهبری مردم كسی را برگزینند كه بانشاط، پرحوصله با همت مقتدر و هوشمند باشد

فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفتمین روز از سفر به استان كرمان، صبح دیروز در اجتماع عظیم و پرشور مردم جیرفت رفع مشكلات مادی و معنوی مردم را از اهداف اساسی نظام اسلامی خواندند و افزودند: باید در زیر سایه پرمهر نظام اسلامی، فقر و هرگونه تلخكامی از جامعه رخت بربندد.

در این دیدار كه در ورزشگاه تختی جیرفت صورت گرفت، حضرت آیت الله خامنه ای با تشكر عمیق از لطف و محبت همیشگی مردم جیرفت، آگاهی ملت مومن و با اراده ایران را رمز ایستادگی و حضور آنان در صحنه خواندند و  با اشاره به ویژگی های نظام اسلامی نظیر خدمت و تلاش بی وقفه برای حل مشكلات مردم و رفع محرومیتها، مخالفت با هرگونه استبداد و خودرایی، مقابله با هر نوع دخالت خارجی،   عدالتخواهی، ظلم ستیزی و شایسته سالاری، افزودند:   در جمهوری اسلامی ارزشهای معنوی هر فرد، تعیین كننده رتبه اوست و نه ثروت و قدرت او.

رهبر معظم انقلاب افزودند: ما ادعا نمی كنیم كه به این اهداف دست یافته ایم اما معتقدیم در این مسیر حركت می كنیم و رهبری براساس وظایف خود و در پرتو هدایت الهی و پشتیبانی عواطف پرشور مردم، مراقب است تا جهت گیری نظام از این اهداف اسلامی و مردمی ، به اهداف دیگری  تغییر نكنند.

ایشان، اهداف مادی و معنوی نظام را ملاكهای خوبی برای تعیین مسئولان نظام دانستند و با اشاره به انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری در بیست و هفتم خرداد افزودند: مشاركت عمومی در این انتخابات مهمتر از هر چیز دیگر است چرا كه نشان دهنده همبستگی ملی است و همبستگی ملی نیز كشور را در مقابل هر توطئه ای مصون می سازد، اما انتخاب نامزد اصلح نیز در میان نامزدهای صالحی كه صلاحیت آنها تأیید می شود، دارای اهمیت فراوانی است.

ایشان در تبیین ویژگی های نامزد اصلح به معیارهایی نظیر عزم جدی برای ریشه كن كردن فقر و فساد، درك مشكلات معیشتی مردم به ویژه قشرهای محروم و پیگیری پیشرفت كشور و توسعه صحیح اقتصادی اشاره كردند و افزودند: هنر مردم این است كه در انتخابات كسی را برگزینند كه به فكر دین و دنیا و فرهنگ ملت باشد و بتواند بار عظیم پیگیری اهداف مادی و معنوی نظام را بر دوش گیرد كه این امر خطیر، از عهده كسی برمی آید كه با نشاط، پرحوصله، با همت، مقتدر و هوشمند باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری كردند با تشكیل دولتی قوی، كار آمد و با كفایت، تلاشهای دلسوزانه دولتهای قبلی، گسترش یابد و مشكلات ایران عزیز و به خصوص مناطق محروم برطرف شود تا امیدی را كه مردم به اسلام بسته اند، به خوبی و به طور كامل نتیجه دهد.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان از دیدار دوباره با مردم خونگرم و مهربان جیرفت ابراز مسرت كردند و با اشاره به میهمان نوازیهای مردم جیرفت در سالهای تبعید ایشان به این شهر افزودند:   مردان و جوانان مومن و وفادار جیرفت و بانوان انقلابی و متدین این شهر پس از پیروزی انقلاب نیز از امتحانات مختلف، سربلند بیرون آمده اند.

ایشان كارهای انجام شده در منطقه جیرفت را در مقایسه با قبل از انقلاب، بی نظیر برشمردند و با اشاره به استعداد طبیعی فوق العاده این منطقه و فقر و محرومیت غیرطبیعی آن خاطرنشان كردند: در هر گونه برنامه ریزی برای این منطقه باید سه مسئله اشتغال جوانان، امنیت و كار فرهنگی را در اولویت قرار داد و به طور كلی در قوه مجریه و همه دستگاهها، باید هر مسئله ای كه با متن زندگی مردم ارتباط دارد، در درجه اول اهمیت قرار داشته باشد.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام تویسركانی امام جمعه جیرفت به نمایندگی از مردم به رهبر معظم انقلاب خوش آمد گفت و گزارشی از وضع منطقه و مشكلات مردم بیان كرد.

براساس این گزارش حضرت آیت الله خامنه ای، بامداد جمعه گذشته در یكی از كوه های اطراف كرمان، ساعاتی را به پیاده روی و كوهنوردی پرداختند.

این گزارش حاكی است در طول مسیر، برخی از جوانان كرمانی كه به كوهنوردی آمده بودند، با ایشان گفتگوی كوتاه و صمیمانه ای داشتند.در جریان این سفر آیت الله غیوری نماینده مقام معظم رهبری هم از مناطق زلزله زده زرند بازدید و با تعدادی از اهالی نقاط آسیب  دیده به گفتگو پرداخت.

وی در جمع بازماندگان و مصدومان زلزله زده ریحان شهر ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله چهارم اسفند ۸۳ گفت: زلزله امتحان الهی است و همه ما باید تسلیم مشیت الهی باشیم.


نگاه ولایتی به مسایل مهم كشور ؛ خصوصی سازی و كوچك سازی دولت با عدالت اجتماعی تعارض ندارد

دكتر علی اكبر ولایتی گفت: در حال حاضر، سران جریان اصول گرا اعتقاد دارند كه اصول گرایان باید در انتخابات یك كاندیدا داشته باشند و این حرف منطقی است.

كاندیدای مستقل نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار همشهری افزود: من از اول هم در شورای هماهنگی تأكید داشتم كه ما باید با آقای هاشمی رفسنجانی صحبت كنیم و از اول هم گفته بودم كه اگر آقای هاشمی بیاید من در صحنه حاضر نخواهم شد.

وی تأكید كرد: البته آقای هاشمی هم گفته اند كه اگر ولایتی بیاید من نمی آیم و این یك احترام متقابل است.

وی افزود: من از سوی دیگر می خواهم احترام شورای هماهنگی را نگه دارم. البته نمایندگان ۶ كاندیدای اصول گرا برای نحوه معرفی كاندیدای نهایی با هم جلسات كارشناسی را داشته اند ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده اند. به هر حال ما به آنچه كه كارشناسان توافق می كنند پایبند هستیم.وی با اشاره به این كه كاملا از سیاست خصوصی سازی حمایت می كند، افزود: شرایط كنونی كشور كوچك سازی دولت و اجرای درست سیاست خصوصی سازی را اجتناب ناپذیر ساخته است و از این مهم گریزی نیست. وی در عین حال تأكید كرد: اجرای درست سیاست خصوصی سازی دربردارنده عدالت اجتماعی نیز می باشد و در این زمینه تعارضی دیده نمی شود. البته در واگذاری كارخانه های دولتی به بخش خصوصی، باید به این نكته توجه شود كه پس از واگذاری بركار آن نظارت شود، اساساً واگذاری باید مشروط باشد به اینكه كارخانه ها نوسازی شوند و تولید را بالا ببرند. نه اینكه با تغییر كاربری فقط یك سود كلان نصیب خریداران شود.

ولایتی همچنین در مورد كارآمدسازی اقتصاد كشور ضرورت اصلاحات بنیادین در این زمینه را مطرح كرد. وزیر سابق امور خارجه در مورد اهمیت سیاست خارجی گفت: در صحنه بین  الملل وزن كشورها در جهان به برخورد وزین و استوار آنها باز می گردد. هر كجا با عزت ملی برخورد كرده ایم جایگاه بالایی در جهان كسب كرده ایم؛ زیرا در دنیا با كشورها همانگونه برخورد می كنند كه آنها با دنیا تعامل كنند. در سیاست خارجی باید طرح و برنامه داشته باشیم، دچار روزمرگی نشویم كه آفت بزرگی برای سیاست خارجی است.كاندیدای ریاست جمهوری در مورد ضرورت فعال كردن حیات حزبی در كشور گفت: باید مردم خود به ضرورت این كار پی ببرند و این از طریق توجیه فرهنگی میسر است. گزارش مفصل این دیدار به زودی در روزنامه همشهری به چاپ خواهد رسید