تبیان، دستیار زندگی
خداوندا من یک روز سیر خواهم بود و تو را سپاس ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صبر و قناعت


خداوندا من یک روز سیر خواهم بود و تو را سپاس خواهم گفت، و یک روز گرسنگی خواهم کشید و از تو سئوال خواهم کرد.


محمد بن عرفه گوید، حضرت رضا علیه السلام فرمود:

هر کس به روزی کم قناعت نکند و همواره درصدد ازدیاد اموال و ثروت برآید، باید همواره در کار هم بیشتر فعالیت داشته باشد و هر کس به روزی کم قانع باشد در کارها هم کمتر فعالیت خواهد کرد.

شیخ صدوق به اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:

هر کس صبح کند در حالی که بدنش سالم باشد، و امنیت داشته و قوت روزش فراهم باشد، مانند این است که همه دنیا را دارد.
صبر و قناعت

فضل بن کثیر گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

هر کس با فقیر مسلمانی برخورد کند و بر او مانند یک نفر غنی و مالدار سلام نکند، روز قیامت مورد غضب خداوند قرار خواهد گرفت.

حضرت رضا علیه السلام از پدرش روایت کرده که امام صادق(ع) فرمود:

زاهد کسی است که حلال دنیا را ترك کند برای ترسیدن از حساب، و حرام را ترك کند برای ترسیدن از عقاب و عذاب اخروی. 

احمد طائی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:

فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد! خداوند عزوجل تو را سلام میرساند و میفرماید:

اگر بخواهی دره های مکه را برایت پر از طلا خواهم کرد.

در این هنگام حضرت رسول اکرم سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت:

خداوندا من یک روز سیر خواهم بود و تو را سپاس خواهم گفت، و یک روز گرسنگی خواهم کشید و از تو سئوال خواهم کرد.

حضرت رضا علیه السلام از علی علیه السلام روایت کرده که ابوجحیفه خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد در حالی که از پرخوری مرتبا آروغ میزد.

حضرت فرمود: ای اباجحیفه پرخوری نکن، زیرا بیشتر پرخورهای دنیا در آخرت گرسنگی خواهند دید، سپس فرمود:

ابوجحیفه پس از این هرگز سیر غذا نخورد تا از جهان رفت.

علی بن شعبه روایت میکند که حضرت رضا علیه السلام در پاسخ مردی که گفت:

من امروز با یک دانه خرما و مقداری تربت قبر سیدالشهداء افطار کردم، فرمود:

تو امروز سنت و برکت را در یکجا انجام دادی.

داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که فرموده:

اگر مردی مشاهده میکرد که مرگ با چه سرعتی او را تعقیب میکند هر آینه کار را مبغوض میداشت و دنیا را ترك میکرد.

شهاب الدین نویری از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:

قناعت، نفس آدمی را از خطا و لغزش نگاه میدارد، و موجب میشود که انسان در جمع ثروت و مال و اندوختن منال نپردازد، و خود را در نزد اهل دنیا خاضع و خاشع نکند. راه قناعت را فقط دو نفر اتخاذ میکنند، کسی که دنبال آخرت را گرفته و به مال اندك جهان اکتفاء میکند و یا شخص کریمی که نمیتواند و نمیخواهد خود را به کثافات دنیا آلوده سازد.

ابومحمد کوفی گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و بر او سلام کردم، حضرت متوجه من شد و با من به گفتگو پرداخت و من هم از وی چند روایت پرسیدم.

در این هنگام فرمود:یا ابامحمد هیچ مۆمنی به بلیه ای گرفتار نمیشود و در آن صبر کند جز اینکه خداوند در برابر آن صبر و شکیبائی اجر هزار شهید به او خواهد داد.


منبع: اخبار و آثار حضرت رضا(ع)

بخش حریم رضوی