تبیان، دستیار زندگی
برای آنها دعا کن و صدقه بده، و اگر زنده هستند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیکی و احسان به پدر و مادر


خداوند متعال عقوق والدین را حرام کرده، و این به جهت خروج از اطاعت خداوند و تعظیم والدین و دوری از کفران نعمت و ابطال شکر و سپاسگزاری است.


معمر بن خلاد گوید، خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: برای پدر و مادرم که معتقد به حق نمیباشند دعای خیر انجام دهم.

فرمود: برای آنها دعا کن و صدقه بده، و اگر زنده هستند و حق را نمیشناسند با آنها مدارا کن، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

خداوند مرا به رحمت مبعوث فرمود نه به ترك حقوق خویشاوندان و دشمنی با آنها.

حارث بن دلهاث از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:

نیکی و احسان به پدر و مادر

خداوند متعال مرا به انجام سه چیز امر کرده و سه چیز دیگر را با آن مقرون ساخته است. خداوند امر به صلوة و زکوة کرده و هر کسی نماز بخواند و زکاة ندهد خداوند نماز او را قبول نمیکند.

و نیز امر کرده که شکر او و پدر و مادرش را انجام دهد، و هر کسی شکر والدین خود را به جای نیاورد، شکر خدا را نیز به جای نیاورده است.

و فرمان داده که از خدا بترسند و صله ارحام به جای آورند، و هر کس صله ارحام به جای نیاورد از خداوند نترسیده است.

محمد بن سنان گوید، حضرت رضا علیه السلام در جواب مسائل او نوشت:

خداوند متعال عقوق والدین را حرام کرده، و این به جهت خروج از اطاعت خداوند و تعظیم والدین و دوری از کفران نعمت و ابطال شکر و سپاسگزاری است. و اگر چنانچه عقوق والدین حرام نشده بود، قطع نسل پیش می آمد و احترام پدر و مادر از بین میرفت و کسی حقوق آنها را نمیشناخت، و در نتیجه قطع رحم میشد و پدر و مادر اولاد خود را ترك میکردند، و فرزندان هم از نیکی به آنها خودداری مینمودند.


منبع: اخبار و آثار حضرت رضا(ع)

بخش حریم رضوی