تبیان، دستیار زندگی
هر گاه مردی از بنی اسرائیل میخواست به عبادت پردازد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سکوت و حفظ اسرار


حضرت رضا(ع)می فرمایند: اشخاص پرحرف همواره نیازمند هستند که باز پرحرفی کنند و از سخن، سخن دیگری برمیخیزد.


ابونصر بزنطی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

از علامات فقه، حلم و بردباری و علم و دانش و سکوت و دم فرو بستن و حفظ اسرار است. سکوت یکی از درهای حکمت بوده و ایجاد محبت میکند و به همه نیکیها رهنما است.

سکوت و حفظ اسرار

وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود:

هر گاه مردی از بنی اسرائیل میخواست به عبادت پردازد مدت ده سال سکوت میکرد و سپس به پرستش خداوند میپرداخت.

عباس غلام حضرت رضا علیه السلام گفت: از آن جناب شنیدم میفرمود:

کسی که کارهای نیک انجام دهد و کارهای خود را از انظار مردم مخفی بدارد، پروردگار هفتاد برابر به او حسنه میدهد، و هر کس مرتکب گناه گردد و گناه خود را بازگو کند، خداوند او را از درگاه خود میراند، و هر کس گناه خود را از مردم مخفی کرد پروردگار او را مورد رحمت خود قرار میدهد.

عبدالله بن جعفر حمیری گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

حضرت باقر علیه السلام میفرمود: به خداوند سوگند شما به مقصود و رزوی خود نخواهید رسید تا آنگاه که آزمایش شوید و هر ده نفر یکی از آزمایش بیرون نخواهد شد،سپس آیه شریفه را قرائت کردند:

"ام حسبتم أن تدخاوا الجنه و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین"

اسماعیل بن هام گوید: امام رضا علیه السلام فرمود:

بنده ای که خداوند را در نهان بخواند و عرض حاجت کند مانند این است که هفتاد مرتبه در آشکارا دعا کند.


منبع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی