تبیان، دستیار زندگی
در رابطه با آمریكا مصطفى معین: سیاست هاى ایران در قبال آمریكا همچون سایر جنبه هاى سیاست خارجى، نسبى و متاثر از تحولات جهانى و شرایط بین المللى است. آنچه در سیاست  خارجى كشور ها به عنوان شاخص و ملاك مى تواند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روزنامه شرق

تجدید نظر در رابطه با آمریكا

مصطفى معین: سیاست هاى ایران در قبال آمریكا همچون سایر جنبه هاى سیاست خارجى، نسبى و متاثر از تحولات جهانى و شرایط بین المللى است. آنچه در سیاست  خارجى كشور ها به عنوان شاخص و ملاك مى تواند و باید ماندگار باشد، منافع ملى و دفاع از امنیت ملى است. اگر منافع و امنیت ملى ایجاب كند، طبعاً هر سیاستى تجدیدنظرپذیر است؛ از جمله سیاست هاى ایران در قبال آمریكا. باید هزینه ها و منافع سیاست كنونى و تغییرات آن را سنجید و براساس مصالح كشور در مورد آن تصمیم گرفت. به عقیده من به این دلایل سیاست ایران در قبال آمریكا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

۱- تجربیات موفق دیپلماسى كشور در سال هاى اخیر از توان دیپلماسى ایران در مواجهه با كشور هاى قدرتمند جهان حكایت مى كند. این موفقیت حتى در صحنه هایى مثل افغانستان و عراق كه نیازمند تعامل مستقیم و غیرمستقیم با آمریكا بوده به رغم همه موانع و مشكلات نتایج مثبتى داشته است. لذا به لحاظ توان كارشناسى نیز اتخاذ سیاست گفت وگو با آمریكا در شرایط مقتضى نه تنها مانع اصول و مصالح كشور نیست، بلكه مى تواند با حفظ اصول تأمین كننده منافع و امنیت ملى باشد.

۲- هرگز آمریكا تا این حد نیازمند كاهش تنش با ایران نبوده است. چنین وضعیتى فرصت تعامل از موضع برابر را براى ایران فراهم كرده است. در چنین چارچوبى احتمال كاهش مشكلات بین المللى توسعه كشور با تحرك دیپلماتیك مثبت با آمریكا كم نیست. البته چنین نیازى از سوى آمریكا فرصتى دائمى و حتى دیرپا براى ما نیست؛ لذا ضرورت دارد كه به موقع از این فرصت به بهترین وجه استفاده شود. با توجه به این ملاحظات معتقدم كه تجدیدنظر در سیاست كنونى ما با آمریكا ضرورى است، حتى اگر مصالح كشور ایجاب كند. پیش قدم شدن ایران در كاهش تنش با آمریكا نیز مانعى ندارد. اما طبعاً تداوم آن به اصلاح روش ها و رفتار متقابل آمریكائیان وابسته است.


•تا استقرار كامل دموكراسى راهى دراز است

در اصل مطالبات كه مبتنى بر حقوق شهروندى و برخوردارى از فرصت هاى برابر است اتفاق نظر داریم و با استفاده از اختیارات قانونى رئیس جمهورى قابل حصول و مورد تایید است. البته تا استقرار كامل دموكراسى راهى دراز در پیش است و پیشبرد این راه خوش فرجام، تفاهم، همدلى و ایستادگى بیشتر در میان مردم، نخبگان و مسئولان نیاز دارد. متاسفانه هنوز به آنجا نرسیده ایم كه شهروندان با شناخت كامل حقوق خود حضور یابند و لذا دولت ها عملاً مظهر اقتدار و حاكمیت ملى نبوده اند. برنامه هاى توسعه مبتنى بر دانایى و تشكیل دولت كارآمد نیز فقط با تكیه بر پشتیبانى شهروندان توانمند قابل تحقق هستند و در این راه دشوار و طولانى به تذكر، راهنمایى و انتقاد هاى شما نیازمندم.

سایت معین:www.moeen.ir


برگزارى همایش كمیته دانشجویى هاشمى

همایش دو روزه مسئولان و اعضاى شوراى مركزى كمیته هاى دانشجویى استان هاى ستاد حجة الاسلام والمسلمین هاشمى رفسنجانى در دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم طه هاشمى، عطریانفر، نجفى و واعظى سخنرانى كردند.


•انتخاب اصلح هاشمى است

محمدعلى نجفى در جمع اعضاى ستادهاى دانشجویى اكبر هاشمى رفسنجانى نابودى تدریجى سرمایه اجتماعى را اصلى ترین تهدید داخلى خواند و افزود: در ۱۶ سال گذشته كه هاشمى بر سر كار آمد، كشور دوران نقاهت بعد از یك بیمارى بزرگ را پشت سر مى گذاشت و از لحاظ زیربناها حداقل ۵۰ درصد آنها را از دست داده بود. وى در ادامه گفت: انتخاب اصلح در شرایط حاضر هاشمى است، هر چند باید ایده آلیست باشیم. نجفى با اشاره به اینكه یكى از رئوس برنامه هاشمى رفسنجانى آزادى هاى اجتماعى است، افزود: براى بالا بردن ضریب امنیتى ملى باید سعى كنیم، میزان مشاركت اقوام مختلف را افزایش دهیم، چرا كه كنار گذاشتن بخشى از جامعه موجب كاهش توان و امنیت ملى مى شود. وى در پایان گفت: بالا بردن كیفیت آموزش، عدالت آموزشى و حل مشكلات فرهنگیان در برنامه هاى هاشمى قرار دارد.


•ردصلاحیت معین قابل توجیه نیست

ایسنا: سخنگوى حزب اعتدال و توسعه گفت: امیدوارم ردصلاحیت چهره هایى كه سابقه  درخشانى در خدمت به مردم و نظام داشته اند درست نباشد. تحقق مشاركت حداكثرى نیاز به حضور تمامى سخنگویان ایده هاى مختلف دارد، لذا ما معتقدیم ردصلاحیت چهره هایى مثل دكتر معین قابل توجیه نیست. غلامعلى دهقان با اشاره به بیانیه انتخاباتى هاشمى رفسنجانى و بخشى از آن مبنى بر اینكه «آرزو دارم با ایجاد بسترى مناسب، هر ایرانى به جاى تلقى هاى حذف و طرد با شیرینى همدلى و وحدت ملى بر آسایش و امنیت كامل با سربلندى و موفقیت زندگى نماید» افزود: براى رسیدن به توسعه كه اولویت اول هاشمى رفسنجانى بوده است، اتخاذ سیاست نظم دموكراتیك ضرورى است، چرا كه در نظم دموكراتیك، تنوع سلیقه هاى مختلف پذیرفته مى شود و سیاست جذب، همان طور كه هاشمى مى گوید جایگزین سیاست حذف و طرد مى شود. وى با بیان اینكه در این نوع نظم حضور همگان و تلاش براى حضور آنان براى رسیدن به رشد و توسعه، امرى الزامى است و مسئولان باید در حد امكان به جذب مردم بیندیشند و سیاست دفع، استثنا و در حد ضرورت است گفت: در نظم دموكراتیك، قانون حكمفرماست و قانون به گونه اى تفسیر مى شود كه حقوق همه  شهروندان رعایت شود تا تمامى آنها در فرآیند سرنوشت خود دخیل باشند. نمى توان كتمان كرد برخى خواهان سیاست نظم غیردموكراتیك براى رسیدن به توسعه هستند اما واقعیات نشان مى دهد نظمى كه از سوى توده هاى مردم به رسمیت شناخته نشود، قابل دوام نیست.


معین رد صلاحیت نمى شود

ایلنا: مهدى كروبى گفت: كسانى نظیر دكتر معین بارها در جایگاه وزارت و نمایندگى مجلس شوراى اسلامى تائید صلاحیت شده اند و دلیلى وجود ندارد كه شوراى نگهبان او را ردصلاحیت كند. كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم درخصوص احتمال ردصلاحیت مصطفى معین گفت: شوراى نگهبان این كار را نخواهد كرد، چرا كه بارها كسانى در حد معین تأیید شده اند، پس چرا باید او را رد كنند؟ و اگر قرار است كسى ما را ردصلاحیت كند، مردم باید این كار را بكنند. كروبى با بیان اینكه از شوراى نگهبان خواسته بودیم كه نتایج بررسى صلاحیت ها را در مدت پنج روز اعلام كند، گفت: احتمال مى دادیم امروز نتایج اعلام شود. بنابراین من از صبح دیروز با وزارت كشور و شوراى نگهبان تماس گرفتم اما با توجه به اینكه شوراى نگهبان جلسه داشت، جوابى به دست نیاوردم. مهدى كروبى كه بنا بر اعلام ستاد انتخاباتى اش باید در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى حاضر مى شد، به دلیل منع قانونى از سخنرانى و پاسخگویى به سئوالات دانشجویان خوددارى كرد. وى در واكنش به اعتراض دانشجویانى كه در سالن برگزارى مراسم حضور داشتند، گفت: من تنها براى این حاضر شدم كه به دانشجویان بى احترامى نشود، حضورم در اینجا جنبه تبلیغاتى ندارد و در این روزها تبلیغات، نصب پوستر و پخش اطلاعیه غیرقانونى است. رضا حجتى از اعضاى فعال در ستاد انتخاباتى مهدى كروبى و عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكیم وحدت نیز در این برنامه با حضور در جمع دانشجویان با تاكید بر اینكه انتخابات راهى براى احقاق حقوق قانونى مردم است، گفت: با ردصلاحیت ها موافق نیستیم بلكه معتقدیم كه نظارت در حد قانونى آن اشكالى ندارد.وى افزود: البته مثلاً كسى كه رجل سیاسى نیست، نمى تواند رئیس جمهور شود اما بحث ما بر سر این است كه رد صلاحیت ها باید به چه شكلى انجام شود، ما معتقدیم اگر نظارت بیش از حد باشد، حقوق برخى ضایع مى شود و تضییع حقوق پذیرفتنى نیست. حجتى با بیان این مطلب كه شانتاژ در عرصه انتخابات هم وجود دارد، گفت: برخى افراد مى خواهند كسى را به یك سوپرمن تبدیل كنند كه مى تواند با سر پنجه طلایى اش تمام مشكلات را حل كند.


•كروبى شیخ كاندیداها است

نماینده دوره ششم مجلس گفت: با شناختى كه از اخلاق سیاسى و خصوصیت هاى ذاتى آقاى كروبى دارم به یقین قصد ایشان از انتشار نامه اش در پاسخ به بیانیه هاشمى رفسنجانى استفاده و بهره گیرى از فضاى انتخاباتى براى تخریب هاشمى و تبلیغ خودش نبوده است.آزادمنش، كروبى را شیخ كاندیداها عنوان كرد و گفت: كروبى با منطق محكم خود برخى از مواضع بیانیه هاشمى را رد كرده است و به نظر مى آید كه نامه وى مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. وى در پایان این نامه را پاسخى به كنجكاوى ها و عدم اطلاع نسل جوان كشور از مسائل گذشته جامعه و ایجاد فضایى شفاف براى تصمیم گیرى آنها در انتخابات ریاست جمهورى دانست.

سایت كروبى:www.vefagh.com


جایگاهى رادیكال، عملكردى غیررادیكال

رضا حدیثى: مقصود از لفظ غیر رادیكال درباره عملكرد نهضت آزادى در قیاس با جایگاه رادیكال نهضت آزادى قابل درك است. نهضت آزادى ایران كه با توجه به جایگاه ذكر شده، در چشم حاكمیت به عنوان یك تشكل رادیكال شناخته مى شود، نسبت به این جایگاه سیاسى، تقریباً همیشه عملكردهاى غیررادیكالى داشته است كه حتى در بعضى برهه ها مى توان از آن به عنوان عملكرد محافظه كارانه یاد كرد. شجاعت نهضت آزادى در بیان مواضع بر هیچ كس پوشیده نیست، بلكه مقصود اتخاذ مواضعى است كه در قیاس با مواضع جریانات همسو و یا جایگاه نهضت آزادى در چشم مردم یا نخبگان، محافظه كارانه به نظر مى آمده اند. هرچند این لفظ محافظه كارى از دید طرفداران و بزرگان نهضت، در واقع اعتقاد راسخ این تشكل به تحولات مرحله اى است، اما شاید بتوان از دیدگاهى برون گروهى در تحلیل مواضع نهضت شمارى از این مواضع را محافظه كارانه دانست. البته بى شك این به معنى نفى مثال هاى عملكردهاى رادیكال نهضت آزادى هم نیست. نامزدى دكتر یزدى از سوى نهضت آزادى در انتخابات آتى خصوصاً بعد از محقق نشدن شروط نهضت آزادى كه اتفاقاً شروط تقریباً رادیكالى بودند، نیز از این جایگاه قابل تحلیل و تفسیر است: عملكرد و مواضع حاكمیت تا به امروز از سویى و صراحت لهجه نهضت آزادى در بیان مواضع و از همه مهمتر پیشینه تاریخى نهضت آزادى ایران بار دیگر نهضت آزادى را به یك جایگاه رادیكال برده است، اما عملكرد دكتر یزدى و نهضت آزادى در پذیرش اصل شركت در این انتخابات در شرایطى كه تقریباً همه اپوزیسیون خارج از حاكمیت راى به عدم شركت و حتى عدم كاندیداتورى در این انتخابات داده اند و از آن مهمتر ثبت نام دكتر یزدى در شرایطى كه شروط وى براى شركت در انتخابات محقق نشده اند، شاید در نظرگاه بسیارى از ناظران نه تنها عملكردى غیررادیكال كه عملكردى محافظه كارانه تفسیر شود. اما بعضى از طرفداران نهضت آزادى و یا جریانات نزدیك به نهضت، معتقدند كه خرج كردن از جیب جایگاه نهضت آزادى براى عملكردهاى نهضت آزادى، رفته رفته براى این تشكل گران تمام خواهد شد. خصوصاً درباره عملكرد چند سال اخیر نهضت آزادى بعد از فروكش جریان اصلاحات هفتاد و شش اینان مى پرسند كه آیا شركت در انتخابات شوراهاى دور دوم، مطرح كردن طرح وفاق و فعلاً این عملكرد حداقل غیر رادیكال جایگاه نهضت آزادى ایران را تغییر نمى دهد و از آن جایگاهى كه احتمالاً داراى مقبولیت عمومى است، به جاى دیگرى نمى نشاند؟ در پاسخ چند نكته را باید به یاد آورد. نخست همان طور كه ذكر شد، نهضت آزادى اگر دنباله مرام سیاسى پایه گذاران خود باشد و سیاستمدارى اخلاق گرایانه را چنان كه ذكر شد، همچنان اصل حركت خویش برشمرد و از طرف دیگر همچنان به مكانیسم تغییرات مرحله اى براساس تحلیل كلان از چگونگى تغییرات اجتماعى را قبول داشته باشد، در مرام یك تشكل اخلاق گرا نباید این بگنجد كه براى حفظ محبوبیت اجتماعى تحلیل اجتماعى خویش را زیر پا بگذارد.

www.nehzateazadi.org


همدیگر را تخریب نكنیم

مهر: محمدحسین فرهنگى گفت: دكتر لاریجانى ستادى را سامان دهى كرده است كه با روحیات وى منطبق است. دكتر معتقد است همان طور كه قانون باید مبناى همه مناسبات و شئونات كشور باشد، در حوزه انتخابات هم قانون باید تعیین كننده حقوق رقبا باشد. سخنگوى ستاد دكتر لاریجانى با اشاره به نقش اخلاق در انتخابات گفت: وجود اخلاق سالم، انتخابات سالم را ایجاب مى كند. این تخریب رقباى انتخاباتى را باید ناهنجارى قلمداد كنیم و طبیعى است كسانى كه به این راه ها متوسل مى شوند در ارائه افكار و انعكاس خواسته هاى خود داراى ضعف هستند. وى در ادامه گفت: وقتى در جامعه اى رسانه وجود دارد و افراد مى توانند به صورت روشن و واضح دیدگاه هاى خود را بیان كنند و به نقد یكدیگر بپردازند چرا تخریب یكدیگر را دستمایه ضعف رقبا قرار مى دهند و چرا باید رفتارهاى نامعقول اینچنینى به وجود بیاید؟ وى افزود: ممكن است بعضى ها بگویند فضاى رسانه اى كشور منعكس كننده دیدگاه واقعى افراد نیست. ممكن است اراده آشكار و پنهانى نیز در این میان نقش داشته باشد اما ما مى توانیم یكدیگر را نقد كنیم بدون این كه همدیگر را تخریب كنیم، نقد افكار و آراى یكدیگر به معناى تخریب رقیب نیست. دكتر لاریجانى نیز بارها در سخنرانى هاى خود تاكید كرده است باید از فعالیت تخریبى كاندیداها بر علیه یكدیگر اجتناب شود. خوشبختانه نیز تاكنون گزارشى مبنى بر تخلف ستاد انتخاباتى ما نرسیده است. فرهنگى در پایان گفت: در زمینه تخریب رقباى انتخاباتى مواردى وجود داشته است كه برخى زیركانه بدون حساسیت و برخى دیگر به صورت ابتدایى و ناشیانه بوده است.


•لابى رئیس ستاد لاریجانى

ایسنا: رئیس ستاد انتخاباتى لاریجانى در تهران گفت: چهار نامزد اصولگرا در نشستى با یكدیگر نامزد نهایى را مشخص مى كنند و بقیه به عنوان اعضاى كابینه هستند. منوچهر متكى، عضو شوراى مركزى فراكسیون اصولگرایان افزود: معتقدم چهار نامزد اصولگرایان در نشست صمیمانه بین خود تفاهم كنند تا یك نفر به عنوان نامزد نهایى و بقیه به عنوان اعضاى كابینه آخرین گام را در اجماع اصولگرایان بردارند. وى افزود: راهكار چنین تفاهمى این است كه هریك از چهار نفر در یك راى گیرى اعلام كنند كه حاضرند غیر از خودشان تحت ریاست كدام نامزد دیگر عضو كابینه شوند و با هم همكارى كنند كه امروز صبح با آقایان لابى كرده و این پیشنهاد را داده ایم.


•گردهمایى دانشجویان هوادار لاریجانى

فارس: گردهمایى یك روزه مسئولان استانى كمیته دانشجویى ائتلاف «دولت امید» امروز در دفتر ستاد دانشجویى على لاریجانى برگزار مى شود كه در این گردهمایى، مسئولان و قائم مقام هاى كمیته دانشجویى ائتلاف دولت امید استان هاى سراسر كشور حضور خواهند داشت.

سایت لاریجانى:www.larijani.ir


قالیباف فعلاً كاندیداى اصولگرایان است

مهر: پرویز سرورى عضو ائتلاف آبادگران در مجلس شوراى اسلامى گفت: مقبولیت دكتر قالیباف موجب شده است تا مسائلى مثل تخریب و شایعه ردصلاحیت وى به گوش برسد در حالى كه افرادى كه در پست هاى حساس نظامى قرار دارند، قطعاً در مسائل سیاسى و اجتماعى كشور تاثیرگذار هستند و این مفهوم در زمان فرماندهى دكتر قالیباف بر نیروى انتظامى كاملاً مشخص بود و به همین دلیل معتقدم فرماندهان و مسئولینى كه در رده بالاى نظامى قرار دارند، جزء رجال سیاسى هستند. وى افزود: دكتر قالیباف بر طبق نظرسنجى ها از مقبولیت بیشترى نسبت به بقیه كاندیداهاى عضو میثاق چهار نفره برخوردار است بنابراین باید از وى حمایت شود. سرورى در زمینه ادامه روند میثاق چهار نفره گفت: تمامى افراد این میثاق از ظرفیت هاى اصولگرایان هستند و نظرات و صحبت هاى آنها ارزشمند است اما براساس این میثاق، فردى كه مقبولیت بیشترى داشته باشد باقى خواهد ماند و فعلاً این فرد، دكتر قالیباف است.


•زاكانى رئیس ستاد انتخاباتى قالیباف شد

انتخاب ۹: در نشست حامیان مردمى قالیباف، علیرضا زاكانى عضو هیات رئیسه مجلس شوراى اسلامى به عنوان رئیس ستاد انتخاباتى وى انتخاب شد.


•احمدى نژاد از توافق چهار نفره عدول كرده است

انتخاب ۹: شكرالله عطارزاده گفت: در صحبت هایى كه با یكى از آبادگران مجلس داشتم با صراحت اعلام كرد كه در یكى از جلسات كه حدود ۶۰۰ نفر در آن حضور داشتند ۵۵۰ نفر قلباً به احمدى نژاد اعتقاد داشتند اما چون وى از استدلال قبلى خود مبنى بر تبعیت از توافق چهار نفره عدول كرده است، گفتند ما از قالیباف حمایت خواهیم كرد. عضو فراكسیون اكثریت مجلس از اقبال نمایندگان آبادگران مجلس به قالیباف خبر داد و با اشاره به برخى از نظرسنجى ها كه لاریجانى را نفر اول اصولگرایان معرفى كرده اند، گفت: تصورم این است كه كمیته هایى ساماندهى شده اند تا با نظرسازى هایى لاریجانى را نفر اول اصولگرایى جلوه دهند و این نظرسازى ها باعث ایجاد این خودباورى كاذب در بین نیروهاى اصولگرا شده است كه با لاریجانى مى توانند در انتخابات پیروز باشند. این در حالى است كه قالیباف از موقعیت بهترى نسبت به لاریجانى برخوردار است و آراى خاكسترى مردم نیز متعلق به وى است.


•خودى ها قالیباف را تخریب مى كنند

مهر: محسن بهرامى عضو ستاد انتخاباتى قالیباف گفت: بعضاً شاهد برخى شایعه سازى ها و شایعه پراكنى ها و برخوردهاى غیراخلاقى در مورد آقاى قالیباف هستیم و هرچه میزان محبوبیت وى بالا مى رود سطح تخریب ها هم افزایش مى یابد و این اقدامات از طریق برخى دوستان كه ادعاى «خودى» در مجموعه نظام را دارند مطرح مى شود.

سایت قالیباف:www.ghalibaf.ir


تقبیح برخورد با خبرنگاران

محسن مهر علیزاده در دیدار جمعى از خبرنگاران و روزنامه نگاران با تأكید بر جایگاه مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسى نقش ایشان را در پیشبرد مردم سالارى دشوار و تاثیر گذار ارزیابى كرد. وى حفظ حرمت و كرامت فعالان مطبوعاتى را زمینه ساز عملكرد بهتر ایشان در راه تعالى جامعه دانست و برخوردهاى نامناسب و سخنان ناروایى كه از تریبون هاى مختلف برایشان رانده مى شود را تقبیح كرد. نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى در ادامه گفت: فعالان حوزه خبر مانند فعالان دیگر بخش ها نیاز به حمایت قانون دارند تا براى فعالیت هاى خود برنامه ریزى كرده و نقشى موثر و كارآمد در پیشرفت كشور داشته باشند. وى در ادامه سخنانش كار مطبوعاتى را به شدت متاثر از صحنه سیاسى كشور دانست و دخالت ها و اظهارنظر هاى نابخردانه در این بخش را داراى اثرات منفى دراز مدت و به عنوان آفت این عرصه نام برد.


•برنامه اقتصادى دولت رفاه

محسن مهرعلیزاده: قریب یك پنجم خانوار هاى جامعه در فقر مطلق زندگى مى كنند و معیشت اقشار مختلف فاقد وضعیت مناسب و مطلوب است. این امر متاثر از نرخ بالاى تورم، بیكارى، توسعه نیافتگى مناطق و نبود زیرساخت هاى مناسب در مناطق روستایى در كشور است. حداكثر كردن رفاه اجتماعى با نگاه به مجموعه محدودیت هاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى از طریق توسعه سرمایه انسانى، اجتماعى و فیزیكى معیار اصلى سازماندهى نظام اقتصادى «دولت رفاه» است. حداكثر رفاه اجتماعى در شرایط رقابت كامل اقتصادى قابل تحقق است و «دولت رفاه» به عنوان سازمانگر نظام اقتصادى مسئولیت راهبرى و سازماندهى تعامل سازنده بین عناصر نظام اقتصادى و رفع موانع در فراراه توسعه را بر عهده دارد. از دیگر وظایف «دولت رفاه» تضمین بهره مندى اقشار زحمتكش و نیروى كار فكرى، فیزیكى و سازمانگر جامعه از دستاورد هاى اقتصادى متناسب با نقش آنها در فرآیند هاى اقتصادى و اجتماعى است.


•حمایت دبیركل جمعیت آذرى زبان هاى ایران از مهرعلیزاده

ایلنا: دبیركل جمعیت آذرى زبان هاى ایران حضور نیرو هاى دلسوز، توانمند و برنامه مدار در عرصه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهورى را رمز موفقیت، نجات و سربلندى ایران دانست. اسماعیل ابراهیمى با حضور در ستاد محسن مهر علیزاده گفت: این دوره از انتخابات ریاست جمهورى با سایر دوره ها تفاوت بنیادین دارد و مردم دیگر تحت تاثیر عناوین و شعار هاى افراد آزمون پس داده نخواهند بود. وى افزود: شرایط حاكم بر جامعه رفع مشكلات و موانع پیش روى مردم در تمامى عرصه ها را مى طلبد و ما در این راستا به مهرعلیزاده كه از فرزندان غیور و غیرتمند خطه آذربایجان و مهد دلیران به شمار مى رود، با توجه به سوابق درخشان اجرایى و سلامت نفس كامل وى مى بالیم و با تمام وجود از وى و برنامه هاى اعلام شده ایشان حمایت مى كنیم.

سایت مهرعلیزاده:www.mehralizadeh.ir


سپاس از جناب احمدى نژاد

سایت خدمت: این شعر یكى از سه قطعه شعرى است كه یكى از شهروندان در وصف دكتر احمدى نژاد سروده و طى نامه اى ارسال كرده است:

«شد دگرگون چهره تهران ز كار شهردار

شد عروس شهرها از ابتكار شهردار

وعده هاى او همه آمد بمیدان عمل

آفرین بر عهد و بر قول و قرار شهردار

روز و شب در كار عمران و آبادى شدند

جمله یاران به میل و انتظار شهردار

در تمام شهر صدها باغ گل ایجاد كرد

هر كجا بینى گل و نقش و نگار شهردار

رفتگرها جملگى راضى زپاداش و حقوق

زین جهت هستند جمله جان نثار شهردار

ملك آبادان شود صد نفر مانند او

در عمل كوشند با كار و شعار شهردار

معتبر شد شهر تهران در میان شهرها

بار الهى خود بیفزا اعتبار شهردار

شد خیابان ها مسطح، جویها جدول كشى

اینهمه پل ها نباشد یادگار شهردار

همت والاى او با قدرت تدبیر او

هر كجا باشد نشان از اقتدار شهردار

هم بهار و هم خزان هم در فصل شتا

سبز و پر گل جمله میدانها زكار شهردار

خرم و شادان شده تهران مانند بهار

دائماً خرم بماند روزگار شهردار

چون بكار خلق تهران در تلاش و كوشش است

ایزدا پروردگارا باش یار شهردار

سایه او مستدام باشد ایامش بكام

این دعاى خلق تهران است براى شهردار

«ناصرى» كردى ستایش كار شهردار ولى

حق مطلب كجا ادا گردد زكار شهردار

در نگنجد وصف كار او در قول و غزل

چون كه شد قول و غزل هم شرمسار شهردار»


•احمدى نژاد مى تواند كاندیدا باشد

ایلنا: عضو ائتلاف آبادگران ایران اسلامى گفت: اگرچه شایعات تندى در مورد رد صلاحیت آقاى احمدى نژاد مطرح است اما باید منتظر اعلام نظر قطعى شوراى نگهبان بمانیم و گمان نمى كنم كه شوراى نگهبان ایشان را به دلیل رجل سیاسى نبودن رد صلاحیت كند. پرویز سرورى با بیان اینكه اگر احمدى نژاد رد صلاحیت شود، به طور قطع ائتلاف آباد گران خواهان تجدید نظر در بررسى صلاحیت او خواهد شد، گفت: تائید یا رد صلاحیت افراد برمبناى تفسیر شوراى نگهبان است اما ما آقاى احمدى نژاد را جزء رجال سیاسى مى دانیم كه مى تواند در انتخابات كاندیدا باشد.

سایت احمدى نژاد:www.mardomyar.com


رضایى انصراف نمى دهد

دبیر ستاد انتخابات محسن رضایى با انتقاد از تبلیغات نادرستى كه در روزهاى اخیر در جهت تخریب سایر كاندیداها انجام مى شود، گفت: اگر كاندیدایى بخواهد از طریق تخریب، جوسازى و تضعیف رقبا خود را مطرح كند به نوعى ضعف خود یا مجموعه اش را مى رساند كه مى خواهد با تخریب دیگران خود را تقویت نماید. امیرعلى امیرى افزود: وقتى حزب یا جریانى اكنون كه زمان انتخابات است بخواهد به تخریب و دروغگویى بپردازد مشخص نیست زمانى كه قوه مجریه را در دست مى گیرد چه خواهد كرد؟ وى در پاسخ به اینكه «آیا محسن رضایى تا پایان در عرصه انتخابات حضور خواهد داشت یا خیر؟» گفت: رضایى تا آخر از شوراى هماهنگى اعلام عدم تمكین نكرد تا اینكه شورا به بن بست رسید و در توافق چهارگانه هم اعلام كرد پایبند است اما میثاق ۴ نفره نیز خود به خود با مشكل روبه رو شد و به همین دلیل رضایى تا آخرین لحظه در عرصه انتخابات خواهد بود و انصراف نمى دهد. دبیر ستاد انتخابات محسن رضایى درخصوص موقعیت وى در نظرسنجى هاى انجام شده گفت: موقعیت محسن رضایى در نظرسنجى هایى كه ستاد وى انجام داده است قابل قبول است.


•نیاز به یك نهضت فرهنگى جدید

مهر: محسن رضایى در بازدید از موسسه فرهنگى تبیان گفت: ما در ایران به یك نهضت فرهنگى نیاز داریم، دیگر نباید به نهضت سیاسى ۲۲ بهمن ۵۷ اتكا كنیم. در ایران انقلاب فرهنگى به مرحله اى نرسیده است كه از یك طرح و استراتژى مشخصى برخوردار باشد. در كشور مدیریت فرهنگى پیشگامانه اى نداریم، به همین خاطر است كه اكثر جوانان ما از یك تردید فرهنگى رنج مى برند و ما نیاز به یك نهضت فرهنگى جدید داریم.


•تفكر منطقه گرایى، فرصت مناسبى براى ایران

محسن رضایى گفت: تفكر منطقه گرایى، شیوه اى براى ساختار جهانى شدن از طرف كشورهاى در حال توسعه بوده و مى تواند فرصت مناسبى براى ایران در این دوره باشد. وى افزود:  البته موفقیت كشورهاى در حال توسعه در این موقعیت، به رفتار داخلى و متون و ادبیات سیاسى داخلى آنها از یك طرف و چگونگى نگرش بین المللى و رفتار برخى از مراكز ثقل نظام بین المللى از طرف دیگر بستگى دارد.


•عدالت فراگیر مولفه رفاه ملى است

محسن رضایى گفت: حق هر ایرانى رسیدن به رفاه است كه عدالت فراگیر مولفه آن را تشكیل مى دهد. وى با اعلام این مطلب كه بسیارى از ایرانیان در به دست آوردن مایحتاج اولیه زندگى دچار مشكل هستند، افزود: در چشم انداز ۲۰ ساله سعى شده با فراهم كردن فرصت هاى برابر، توزیع مناسب درآمد و تأمین اجتماعى شرایط ایجاد رفاه ملى میسر شود.

سایت رضایى:www.Rezaee.ir


انتقاد از كتاب محورى در آموزش و پرورش

ابراهیم اصغر زاده خواستار تغییر نظام آموزش و پرورش در سطح كشور شد. كاندیداى ریاست جمهورى دوره نهم در دیدار با جمعى از فرهنگیان و معلمان در مورد آسیب شناسى نظام آموزش و پرورش كشور گفت: متاسفانه سیستم نظام آموزش و پرورش حاكم بر كشور كتاب محور است و از محور شدن معلمان جلوگیرى مى كند. اصغر زاده افزود: دانش آموز در این نوع سیستم مجبور است براى گذراندن دوره، كتاب هایى كاملاً هدفمند را مطالعه كند و پس از دوره تبدیل به دایر ه المعارف هاى دینى مى شود، این در حالى است كه واقعیت هاى جامعه چیز دیگرى را جلوى چشم دانش آموزان قرار مى  دهد. وى حاصل دوگانگى محتواى كتب و واقعیت هاى جامعه را ریاكارى خواند و افزود: دانش آموز در بهترین حالت با آنچه در كتاب ها مى خواند و آنچه در خانه و جامعه حس مى كند، ریاكارى و دروغ گویى در او نهادینه مى شود و این دقیقاً حاصل جامعه استبدا د زده ماست. اصغر زاده محتواى كتب درسى را باعث پرورش استبداد دانست و افزود: كتاب هاى دانش آموزان، استعداد استبداد پرورى دارد و آموزش دموكراسى و رعایت استاندارد هاى دنیا در آن مد نظر قرار نگرفته است. وى افزود: براى اینكه دانش آموزانى شجاع، باسواد و درستكار داشته باشیم باید نظام آموزش و پرورش را تغییر دهیم و به جاى تقویت ترس و گزینش كمك كنیم وجدان هایى شكل بگیرند كه بداندیشى و ریاكارى را طرد كنند. اصغر زاده تقویت نقش معلمان در نظام آموزشى و اصلاح زیرساخت هاى فرهنگى را خواستار شد و گفت: باید سیستم آموزشى از حالت خشك و بى تحرك بیرون بیاید و فضاى خلاقیت و ابتكار را گسترش دهد. وى نهادینه شدن رفتار دوگانه كنونى را محصول سیاست هاى آموزشى اعمال شده طى سال هاى گذشته دانست. اصغر زاده نظام آموزش عالى را نیز تداوم بخش این جهت گیرى دانست و گفت: نظام آموزش عالى نیز باید به گونه اى باشد كه امنیت تولید علم را فراهم كند تا دانش آموز بدون دغدغه و مانع راهى دانشگاه شود. وى در ادامه سخنان خود تمركز گرایى در مدیریت نظام آموزشى را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در قانون اساسى ما اصلى وجود دارد كه مى گوید در كنار زبان فارسى در مناطق مختلف باید زبان ها و فرهنگ هاى محلى هم مورد توجه قرار گیرد و حتى تدریس شود، در حالى كه در مناطق مختلف ما رعایت چنین روش هایى را نمى بینیم. اصغر زاده در ادامه گفت: نحوه اعمال انضباط هاى بیرونى همواره نتیجه عكس داشته و ما شاهد بوده ایم كه این نحوه اعمال انضباط درونى را به واكنش واداشته است. او خواستار تعریف شفاف حقوق دانش آموزان شد و افزود: با توجه به اینكه دانش آموزان و معلمان بزرگ ترین بخش خانواده دولت هستند باید حقوق متقابلشان كاملاً شفاف تدوین و استیفا شود تا مشكلى كه این سال ها فرهنگیان دچارش بوده اند حل شود. اصغر زاده افزود: سیستم آموزشى باید به شكلى باشد كه دموكراسى و مردم سالارى از همان ابتدا در فرزندان ما نهادینه شود و فرهنگ دموكراتیك در مقاطع مختلف تمرین شود.

سایت اصغرزاده:www.asgharzade.com


رفع موانع اطلاع رسانى آزاد

اكبر اعلمى: من از سال  ۱۳۶۹ و در روزنامه سلام فعالیت روزنامه نگارى خود را آغاز كرده ام و قبل از اینكه نماینده باشم یك روزنامه نگار هستم و به دلیل وابستگى به خانواده روزنامه نگاران به آنها توجه خاص خواهم داشت و در كشورى كه روزنامه نگاران در آن آزادى نداشته باشند آن كشور به سمت اختناق و استبداد پیش خواهد رفت و اگر كشورى داراى خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاداندیش و مستقل باشد حتى نیاز به پلیس هم نخواهیم داشت و مى توان حفظ امنیت و سلامت جامعه را بر عهده روزنامه نگاران گذاشت. زیرا وقتى روزنامه نگاران در مقام افشاى حقایق برمى آیند انگیزه فساد كم خواهد شد. سعى خواهم كرد تمام موانع اطلاع رسانى آزاد را بردارم و در چارچوب قانون اساسى زمینه را براى آزادى مطبوعات فراهم كنم و معتقدم اگر رئیس جمهورى مقتدر باشد اجازه هیچ گونه تعرضى به روزنامه نگاران را نمى دهد.


•وزیر نفتم متعهد است

كسانى كه قبل از جلب اعتماد مردم كابینه خود را معرفى مى كنند در مقام جبران خلأ شخصیتى خود هستند و من اگر راى اعتماد مردم را به دست بیاورم آزاد خواهم بود كه كابینه ام را انتخاب كنم و این كار را بر اساس معیارها و شاخص ها انجام خواهم داد و براى تصدى وزارت نفت فردى معتقد، متعهد و كارآمد كه بتوان امپراتورى دلار را در اختیارش قرار داد انتخاب خواهم كرد.


•پایبند به جریان سازى ها نیستم

از آنجایى كه براى اصلاح طلبان معیار مشخصى وجود ندارد و افراد به واسطه دورى و یا نزدیكى به قدرت، اصلاح طلب و یا اصولگرا شناخته مى شوند، تا زمانى كه معیارها و شاخص ها مشخص نشود و تحزب در كشور شكل نگیرد، خود را پایبند به این جریان سازى ها نمى دانم.


•مردم در حاشیه هستند

كلكسیونى شامل كمتر از دویست نفر در كشور تمام قدرت را در اختیار خود گرفته اند و اجازه حاكم شدن مردم را با توسل به مرزبندى هاى كاذب سیاسى ندادند، مردم در حاشیه قرار گرفته اند و امروز شاهدیم كه انگیزه حضور در صحنه هایى كه سرنوشت آنها را تعیین مى كند، ندارند. این روزها شاهدیم كه در مسئله هسته اى از حقوق حقه خود محروم مى شویم و حتى از سوى كشورهاى كوچك مورد تهدید قرار مى گیریم و این كلكسیون كمتر از ۲۰۰ نفره به جاى تبدیل تهدیدات به فرصت ها برعكس عمل مى كند و در نتیجه شاهد حاشیه نشین شدن مردم هستیم. رئیس جمهور آینده در صورتى مى تواند موفق عمل كند كه خارج از این كلكسیون  ۲۰۰ نفره كه اكنون در مسند قدرت هستند باشد و به عنوان سكان دار اجرایى بر مقام استیفاى حقوق ملت و اصلاحات وارد عمل شود. پیشبرد اصلاحات به شرطى قابل تحقق است كه فردى خارج از حوزه كلكسیونى به صحنه بیاید و وامدار هیچ یك از جناح ها نباشد و بتواند به مطالبات اصلاح طلبانه مردم جامه عمل بپوشاند.


بیات، مخالف رانت هاى اقتصادى

ایونا: رفعت بیات گفت: ما خانم ها توانمندى هاى زیادى داریم كه مى توانند در اداره كشور ایفاى نقش كنند و من مسلماً این فرصت را براى خانم ها ایجاد خواهم كرد. مطمئناً زنان در كابینه من جاى دارند و حتماً تیمى را در نظر گرفته ام كه فعلاً اعلام نمى كنم. بیات افزود: من به طور مستقل از همه جناح ها عمل مى كنم و معتقدم مدیریت تصمیم گیرى كشور باید فراتر از حزب و جناح به انتخاب فرد اصلح بپردازد. نماینده مردم زنجان در پاسخ به این سئوال كه در صورت ردصلاحیت از جانب شوراى نگهبان بر مبناى كلمه رجل سیاسى چه تصمیمى خواهید گرفت،  گفت: من مطیع قانون هستم، ولى به نظر نمى رسد شوراى نگهبان بخواهد كشور را از وجود مدیران لایق زن و مرد محروم كند. بیات در خصوص ارتباط با آمریكا گفت: آمریكا هم اكنون ارتباط برابرى با ما ندارد و براى هر گونه ارتباط و تعاملى بر اساس قانون اساسى با این كشور برخورد خواهم كرد و تنها شرط من براى ایجاد هر گونه ارتباط ایجاد جو اعتماد و اطمینان از سوى این كشور است. وى در پایان در خصوص منابع مالى تبلیغاتى خود گفت: من مستقل و به كمك هاى مردمى دلگرم هستم و احتیاج به پول هاى كلان كه خود ایجادكننده رانت هاى اقتصادى است ندارم.


روزنامه کیهان


تایید صلاحیت 6 نامزد ریاست جمهوری

شورای نگهبان پس از بررسی چند روزه ،صلاحیت 6 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تایید كردمتن كامل بیانیه شورای نگهبان در این باره به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله یامركم ان تؤدوا الامانات الی اهلها

بار دیگر ملت بزرگ ایران در برابر انتخاباتی مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته اند. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در فضای عطرآگین به حماسه فتح خرمشهر و نیز ایام سالگرد ارتحال معمار بزرگ انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی ایران، با حضور پرشور و گسترده ملت شریف، تجلی دیگری از كلام امام راحل (قدس سره الشریف) كه میزان، رای ملت است خواهد بود. این بار نیز همانند دوره های قبل شورای نگهبان به عنوان امین ملت و ناظر قانونی بر اجرای صحیح انتخابات در راستای عمل به وظیفه قانونی خود به موجب اصول نود و نهم و یكصد و هجدهم قانون اساسی موظف به نظارت بر اجرای دقیق انتخابات است. وظیفه ای كه به عنوان یك ضرورت عقلایی ضامن سلامت انتخابات می باشد.

براین اساس شورای نگهبان وظیفه اولیه خود را كه همانا بررسی وجود شرایط قانونی مصرح در اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی در یكایك ثبت نام كنندگان می باشد را طی سه مرحله به انجام رساند:

نخست جلسات كارشناسی جهت بررسی اولیه انطباق شرایط قانونی با ثبت نام كنندگان تشكیل و سپس نتایج جلسات كارشناسی در هیئت مركزی نظارت مطرح و سرانجام تصمیم نهایی در جلسات متعدد شورای نگهبان اتخاذ گردید.

این بررسی ها با اختصاص بیش از 2500 نفر ساعت طی جلسات گوناگون انجام پذیرفت و به فضل خداوند متعال پس از مطالعه كلیه سوابق و گزارشها و با رعایت دقیق شرایط قانونی به نتیجه قطعی رسید.

البته براساس قوانین موجود امكان ثبت نام برای تمامی ایرانیانی كه به سن قانونی رسیده اند وجود دارد و وزارت محترم كشور موظف به ثبت نام است، اما قانون اساسی شرایط مهم و موثری را در انجام وظایف ریاست جمهوری برای داوطلبان در اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی مقرر نموده و وظیفه تطبیق آن را براساس بند (9) اصل یكصد و دهم برعهده شورای نگهبان گذارده است.

در اینجا ضمن ادای احترام به كلیه كسانی كه با احساس وظیفه نسبت به ثبت نام در این دوره از انتخابات اقدام نموده اند و تأكید بر این نكته كه

اعلام اسامی واجدین شرایط به هیچ وجه نافی صلاحیت افرادی كه اسامی آنها اعلام نمی گردد برای احراز سایر مسئولیتها در نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، نظر نهایی شورای نگهبان در مورد واجدین شرایط مصرح در اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی، ذیلاً به ترتیب الفبا اعلام می گردد.

آقایان:

1- محمود احمدی نژاد فرزند احمد

2- علی اردشیر لاریجانی فرزند هاشم

3- محسن رضایی میرقائد فرزند نجف

4- محمد باقر قالیباف فرزند حسین

5- مهدی كروبی فرزند احمد

6- اكبر هاشمی بهرمانی فرزند علی

در خاتمه ضمن دعوت از فرد فرد ملت بزرگوار ایران برای حضور در انتخابات مهم 27 خرداد ماه، بار دیگر بر عهد خویش با ملت عزیز مبنی بر عمل به وظیفه شرعی و قانونی خود تأكید نموده و در این مسیر از خداوند مهربان مدد می جوییم و از كلیه كسانی كه در این مسیر ما را یاری نموده و می نمایند خصوصاً وزارت محترم كشور كه مجری انتخابات است تشكر و قدردانی می نماییم.

امید است تمامی دست اندركاران در امر انتخابات بویژه داوطلبان محترم و ستادهای انتخاباتی آنها، احزاب و گروهها، صدا و سیما، مطبوعات و عوامل اجرایی با رعایت اخلاق اسلامی و كلیه مقررات انتخاباتی در ایجاد فضای با نشاط و سالم جهت حضور گسترده و فراگیر مردم موفق باشند.

روابط عمومی شورای نگهبان


روزنامه همشهری

از شورای نگهبان انتظار می رود از نظر رهبری معظم انقلاب مبنی بر مشاركت عمومی حراست كند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح كرد: بهترین راه تحقق مشاركت حداكثری مردم این است كه آنها آزادانه و طبق سلیقه خود و البته در چارچوب قانون فرد مورد نظرشان را انتخاب كنند و انتظار از شورای نگهبان این است كه از نظر مقام معظم رهبری مبنی بر مشاركت عمومی و انسجام ملی حراست كند تا مردم بتوانند آزادانه نظر خود را اعمال كنند.

هاشمی رفسنجانی دیروز در دیدار جمعی از ورزشكاران و هنرمندان با ایشان، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید با حفظ قانون و مقررات، سعی كنیم زمینه حضور حداكثری مردم فراهم شود.ایشان تأكید كرد: در شرایط حساس كنونی به حضور حداكثری مردم احتیاج داریم تا قدرت و صلابت ایران افزایش یابد.ایشان با بیان اینكه آمریكائیها خود را یگانه قدرت جهانی می دانند، گفت: این مهمترین و بزرگترین اشتباه آنان است. چون در حال حاضر بزرگترین رقیب جدی و مشكل ساز برای آمریكائیها مردم هستند.

ایشان با اشاره به گرفتاری آمریكا در عراق، افزود: دیگر نمی توان با زور بر مردم حكومت كرد. اكنون یك جنبش بیداری عمومی در ملتها ایجاد شده كه با انفجار اطلاعات رو به گسترش است.هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از نظراتش اظهار داشت: ورزش جزء ضروری ترین نیازهای زندگی جامعه است. تحرك جسمی، بخصوص اگر با علم همراه باشد بهترین راه تأمین سلامت و بهداشت جامعه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأكید بر توجه بیشتر به ورزش بانوان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر كشور و استفاده از تجربه پیشكسوتان ورزش، اظهار داشت: فراموش كردن پیشكسوتان از رذائل اخلاقی در عرصه ورزش است.

ایشان با بیان اینكه نباید اجازه داد كه استفاده از ورزش برای مردم گران شود، گفت: ورزش بهترین راه ایجاد نشاط در جامعه و افتخارآفرینی برای كشور است. استفاده از ورزش در مسائل سیاسی و اجتماعی و گسترش صلح، كاری بسیار پسندیده و مطلوب است.


چهار نامزد اصول گرا، نامزد نهایی را مشخص كنند

ایسنا: عضو شورای مركزی فراكسیون اصولگرایان مجلس گفت: ۴ نامزد اصولگرا در نشستی با یكدیگر نامزد نهایی را مشخص و بقیه به عنوان اعضای كابینه باشند.منوچهر متكی عضو شورای مركزی فراكسیون اصولگرایان در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: معتقدم چهار نامزد اصولگرایان در نشست صمیمانه بین خود، تفاهم كنند تا یك نفر به عنوان نامزد نهایی و بقیه به عنوان اعضای كابینه آخرین گام را در اجماع اصولگرایان بردارند.وی افزود: راهكار چنین تفاهمی این است كه هریك از ۴ نفر در یك رأی گیری اعلام كنند كه حاضرند غیر از خودشان تحت ریاست كدام نامزد دیگر عضو كابینه شوند و با هم همكاری كنند.


برای جلب آراء خاموش از خط قرمزها عبور نخواهیم كرد

مهر: محسن بهرامی عضو ستاد انتخابات دكتر قالیباف با اشاره به اینكه برای جلب برخی از آراء خاموش و یا خاكستری از خط قرمزهای نظام عبور نمی كنیم گفت: برای پیروزی در انتخابات در قالب اینكه هدف وسیله را توجیه می كند حركت نمی كنیم.

بهرامی عضو ستاد انتخاباتی قالیباف درخصوص چگونگی تبلیغاتی كه در جهت تخریب كاندیداها صورت می گیرد گفت: در بحث مسائل حقوقی و قانونی تبلیغات ابهامات و نارسایی هایی وجود دارد مبنی بر اینكه در چه حوزه هایی می توان تبلیغ كرد، شروع تبلیغات چگونه باید باشد و نوع تبلیغات مجاز چگونه است.وی افزود: در ابهاماتی كه مباحث قانونی تبلیغات انتخابات پیش می آورد دستگاههای ذیربط می توانند سلیقه ای برخورد كنند كه باید هرچه زودتر و بعد از انتخابات ساماندهی و تكمیل شود.


چرا تخریب؟

مهر: محمد حسین فرهنگی سخنگوی ستاد انتخاباتی دكتر علی لاریجانی گفت: دكتر لاریجانی ستادی را سامان دهی كرده است كه با روحیات وی منطبق است. دكتر معتقد است همان طور كه قانون باید مبنای همه مناسبات و شئونات كشور باشد، در حوزه انتخابات هم قانون باید تعیین كننده حقوق رقبا باشد.سخنگوی ستاد دكتر لاریجانی با اشاره به نقش اخلاق در انتخابات گفت: وجود اخلاق سالم، انتخابات سالم را ایجاب می كند.فرهنگی ادامه داد: وقتی در جامعه ای رسانه وجود دارد و افراد می توانند به صورت روشن و واضح دیدگاه های خود را بیان كنند و به نقد یكدیگر بپردازند چرا تخریب یكدیگر را دستمایه ضعف رقبا قرار می دهند و چرا باید رفتارهای نامعقول این چنینی بوجود بیاید؟


برخورد با ستادهای انتخاباتی متخلف

مهر: رییس هیات بازرسی انتخابات تهران درخصوص پارچه نوشته ها و پلاكاردهای حاوی نام كاندیداها تحت عنوان حمایت، تبلیغ یا اعلام محل ستاد انتخاباتی، پیش از اعلام صلاحیت ها گفت: امحاء این موارد وظیفه فرمانداریهاست و هرروز عوامل نیروی انتظامی طبق گزارشات، كار توجیه، آشناسازی و برخورد با ستاد های انتخاباتی متخلف را با جدیت ادامه می دهند.حسن رباطی تاكید كرد هرگونه تشكیل ستاد توسط داوطلبان و شعب آن، همچنین هر گونه ذكر نام داوطلب در پارچه نوشته یا پلاكارد تا قبل از پنجم خرداد ممنوع است و كاندیداها بعد از تایید صلاحیت برای فعالیت رسمی باید محل ستاد های خود را به وزارت كشور اعلام كنند.


برخی كاندیداها با تخریب درصدد اثبات خود هستند

مهر: دبیر ستاد انتخاباتی محسن رضایی با انتقاد ازتبلیغات نادرستی كه در روزهای اخیر درجهت تخریب سایر كاندیدا ها انجام می شود، گفت: اگر كاندیدایی بخواهد از طریق تخریب، جوسازی و تضعیف رقبا خود را مطرح كند به نوعی ضعف خود یا مجموعه اش را می رساند كه می خواهد ازطریق تخریب دیگران خود را تقویت نماید.

امیر علی امیری دبیر ستاد انتخاباتی محسن رضایی با تاكید براینكه این تبلیغات تخریبی در ذهن مردم تاثیر خوبی نمی گذارد و لذا كاندیداها و به ویژه هواداران آنها باید تلاش كنند از اینگونه مباحث پرهیز شود، ادامه داد: اینكه بخواهیم جواب همه این تبلیغات را بدهیم، ارزش ندارد و نمی توان برای این كار انرژی صرف كرد.دبیر ستاد انتخاباتی محسن رضایی گفت: وقتی حزب یا جریانی اكنون كه زمان انتخابات است بخواهد به تخریب و دروغ گویی بپردازد مشخص نیست زمانی كه قوه مجریه را در دست می گیرد چه خواهد كرد؟وی تاكیدكرد: درشرایط فعلی كه جریان اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی یك نامزد ریاست جمهوری رعایت تقوا و امانت را نمی كند در آینده در قوه مجریه هم امانت دار خوبی نخواهد بود.


اجماع ،شرط پیروزی

فارس: عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت گفت: در صورتی كه كاندیداهای اصولگرا با میل و اشتیاق بر روی كاندیدایی به اجماع برسند، احتمال این كه در رقابت با  هاشمی  رفسنجانی پیروز شوند بیشتر است.علیرضا آقایی اظهارداشت: اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری رقابت جدی با  هاشمی  رفسنجانی دارند و اگر نتوانند به اجماع برسند،  هاشمی  رفسنجانی برنده این رقابت خواهد بود.وی ابراز عقیده كرد: اصلاح طلبان با كاندیدای فعلی خود (كروبی)، امیدی به پیروزی ندارند.این فعال دانشگاهی، همچنین از دو جناح عمده كشور درخواست كرد، هر كدام نماینده ای را با تابلوی روشن به مردم معرفی و به طور قاطع از او حمایت كنند تا هزینه های بیشتری متوجه مردم و جامعه نشود تا رئیس جمهوری با رای بالا انتخاب شود.


تأکید هاشمی بر پرهیز از تخریب كاندیداها

مهر: رضا سلیمانی با اشاره به اینكه حامیان هاشمی به هیچ وجه به تخریب كاندیداهای دیگر نمی پردازند گفت: هاشمی بارها به حامیان خود تاكید كرده است كه از تخریب كاندیداهای دیگر پرهیز كنند.رضا سلیمانی با اشاره به اینكه حامیان هاشمی به هیچ وجه به تخریب كاندیداهای دیگر نمی پردازند گفت: هاشمی رفسنجانی به تمامی حامیان خود در سراسر كشور توصیه كرده كه تنها به تبلیغ فرد مورد نظر خود بپردازند. تلاش كنند فضایی مسالمت آمیز برای فعالیت همه ایجاد شود تا هر كس بتواند تبلیغات خود را در فضایی سالم انجام دهد.


انتخابات چندضلعی

فارس: عضو فراكسیون اكثریت مجلس گفت: در هفته اول پس از مشخص شدن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان، آرایش واقعی سیاسی شكل می گیرد و نامزدهایی كه می خواهند به نفع شخصی كنار بروند، از صحنه رقابت انصراف می دهند.

محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری آینده سه ضعلی یا چهار ضلعی خواهد بود.وی با تاكید بر اجماع در جریان اصولگرایان اظهار امیدواری كرد تا وحدت باعث پیروزی آنها در انتخابات شود.


سلامتی ،انشعاب در سازمان مجاهدین انقلاب را تكذیب كرد

فارس: دبیر كل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، وجود هرگونه انشعاب در میان اعضای این سازمان را رد كرد.محمد سلامتی اعلام موجودیت گروهی با عنوان «مجمع مجاهدین انقلاب اسلامی» به عنوان انشعابیون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تكذیب كرد و گفت: این اقدام از سوی گروه هایی است كه موافق سازمان مجاهدین انقلاب نیستند و بیشتر دنبال بازی  سیاسی هستند.وی افزود: این قضایا هیچ ربطی به اعضای سازمان ندارد و به احتمال زیاد افرادی بیرون از سازمان به این كار دست زده اند.


تحلیل احمد توكلی از ویژگی های دولت عدالتخواه

فارس: نماینده مردم تهران دولت عدالت خواه را دارای ویژگی های مهمی چون مدیران لایق دانست و تحلیل خود را در این خصوص بیان كرد.

احمد توكلی كه شب گذشته در دانشگاه شهید باهنر كرمان سخن می گفت به خصوصیات دولت عدالت خواه اشاره كرد و گفت: این دولت حداقل باید دارای ۳ ویژگی مهم باشد كه عبارت است از تقویت سیاست های عدالت خواهانه، سالم بودن سیستم دولتی از نظر مالی و اخلاقی و در آخر داشتن مدیرانی لایق.وی تأكید كرد: اگر در اداره كشور مناسبت های سیاسی ناسالم حاكم باشد، نمی توانیم دولت عدالت تشكیل دهیم.دولتی كه اسمش را دولت اصولگرا می گذارد، نباید سیستم اداری آن ناپاك باشد. چرا كه یك سیستم ناپاك موجب به وجود آمدن مشكلات بسیاری بالاخص در حوزه اقتصادی و معیشت مردم می شود.وی با ابراز تاسف از این كه اصولگرایان تاكنون نتوانستند به اجماع برسند، گفت: این امر دو پیامد منفی به دنبال داشت كه یكی از آنها تاكنون آثار خود را نشان داده  است. این دو پیامد منفی عبارت است از اینكه اصولگرایان متهم به قدرت طلبی می شوند و دوم این كه ممكن است افرادی كه ۱۶ سال اداره كشور را در دست داشتند، مجددا از این فرصت استفاده كرده و زمام امور را به دست بگیرند.


حمایت اتحادیه تشكل های سیاسی دانشجویان دانشگاه  آزاد از  هاشمی

فارس: اكبر  هاشمی رفسنجانی با كسب ۶۳ درصد آرا مجمع عمومی دانشجویان عضو اتحادیه تشكل های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، كاندیدای مورد حمایت این تشكل دانشجویی شد.امیر عباس اسماعیلی دبیر كل تشكل های سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  گفت: در پایان این همایش و به دنبال برگزاری كمیسیون های تخصصی مختلف و دیدار با كاندیداهای ریاست جمهوری، سرانجام بین ۲۰۰ عضو مجمع عمومی اتحادیه كه از ۳۶ تشكل عضو از دانشگاه های سراسر كشور حضور داشتند رای گیری به عمل آمد و  هاشمی  رفسنجانی با كسب ۶۳ درصد آرا به طور قاطع كاندیدای مورد حمایت این اتحادیه شد.


«همبستگی»در حمایت از هیچ كاندیدایی تصمیم نگرفته است

ایسنا: یك عضو شورای عالی حزب همبستگی، گفت: حزب همبستگی تاكنون در خصوص حمایت از هیچ كاندیدایی تصمیم گیری نكرده است.علیرضا صادقی سبزواری افزود: مطمئنا بدون در نظر گرفتن واقعیات و خواسته های مردم و نیز مصالح ملی كشور تصمیمی در حزب همبستگی گرفته نخواهد شد.


تفكر منطقه  گرایی فرصت مناسب برای ایران

ایسنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تفكر منطقه گرایی، شیوه ای برای ساختار جهانی شدن از طرف كشورهای در حال توسعه بوده و می تواند فرصت مناسبی برای ایران در این دوره باشد.محسن رضایی افزود: البته موفقیت كشورهای در حال توسعه در این موقعیت، به رفتار داخلی و متون و ادبیات سیاسی آنها از یك طرف و چگونگی نگرش بین المللی و رفتار برخی از مراكز ثقل نظام بین المللی از طرف دیگر بستگی دارد.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأكید كرد: ضمن این كه در عرصه داخلی، بعد سخت افزاری و نرم افزاری امنیت ملی، یعنی افزایش توان نظامی و بازدارندگی و ایفای نقش امنیتی و پاسدار صلح در منطقه نیز نباید به فراموشی سپرده شود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: حق هر ایرانی، رسیدن به رفاه است كه عدالت فراگیر مولفه آن را تشكیل می دهد.محسن رضایی با اعلام این مطلب كه بسیاری از ایرانیان در به دست آوردن مایحتاج اولیه زندگی دچار مشكل هستند، افزود: در چشم انداز ۲۰ ساله سعی شده با فراهم كردن فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و تأمین اجتماعی شرایط ایجاد رفاه ملی میسر شود.


انتخابات سالمی را نوید می دهیم

ایسنا: معاون استاندار و فرماندار تهران گفت: با اقدامات و تمهیداتی كه برای برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجموعه فرمانداری و هیات اجرایی به عمل آمده، انتخابات سالمی را نوید می دهیم.وجیه الله آقاتقی روز شنبه در جمع كاركنان فرمانداری تهران افزود: سلامت انتخابات احترام به رای مردم است و مجریان انتخابات تنها امانت دار مردم هستند.وی اظهار داشت: قوانین انتخابات باید مورد احترام همه باشد و از تخلفات تبلیغاتی و تخریب نامزدها به شدت پرهیز شود.