تبیان، دستیار زندگی
مراسم سنتی علم گردانی هر ساله در اول محرم در روستای هزاوه آغاز میگردد و تا روز دهم محرم ادامه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم‌گردانی در روستای هزاوه

مراسم سنتی علم گردانی هر ساله در اول محرم در روستای هزاوه آغاز میگردد و تا روز دهم محرم ادامه دارد. در این مراسم علم به تک تک خانه ها رفته و در آن مردم نذورات خود را به علمدار برای کمک به هیات داده و دستمالی به علم می بندند و کسانی که مشکل یا حاجتی دارند دستمالی از آن باز می کنند.

 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
 • علم‌گردانی در هزاوه
  علم‌گردانی در هزاوه
بخش گردشگری تبیان