تبیان، دستیار زندگی
هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5 در روز چهارشنبه 91/8/17 در محل نمازخانه مدرسه راهنمایی شاهد كیهان برگزار شد.همزمان با این جلسه .جشنواره ی غذاهای سنتی نیز برگزار گردید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5

 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
 • هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5
  هم اندیشی مدیران مدارس راهنمایی ناحیه 5

گزارش : سفیر تبیان در مدرسه شاهد کیهان

بخش سفیران تبیان